Hướng dẫn Yêu cầu Chấp hành Luật của OKX

Phát hành vào 11 thg 9, 2023Cập nhật vào 28 thg 2, 2024Thời gian đọc: 9 phút

Hướng dẫn Yêu cầu Chấp hành Luật

Cập nhật mới nhất: Tháng 10 Ngày 13, 2023

Chỉ dành cho Chính phủ và Cơ quan Thực thi Pháp luật:

1. GIỚI THIỆU

Theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ của OKX.com đang được cung cấp bởi các tổ chức sau :

Công ty OKX Bahamas FinTech Company Limited, một công ty đã đăng ký ở Bahamas dành cho người dùng là cư dân Mexico và đã đăng ký từ ngày 16/11/2022 đến ngày 28/8/2023 và người dùng doanh nghiệp đã đăng ký vào hoặc sau ngày 29/8/2023,

Công ty OKX Hồng Kông FinTech Company Limited, một công ty đã đăng ký ở Hồng Kông, dành cho người dùng là cư dân Hồng Kông và đã đăng ký vào hoặc sau ngày 15/5/2023,

Công ty OKX Serviços Digitais Ltda., một công ty đã đăng ký ở Brazil, dành cho người dùng là cư dân của Brazil và đã đăng ký vào hoặc sau ngày 15/6/2023,

OKX SG Pte. Ltd., một công ty trách nhiệm hữu hạn của Singapore, dành cho người dùng là cư dân Singapore và đã đăng ký vào hoặc sau ngày 13/10/2023,

Công ty Aux Cayes FinTech Co. Ltd., một công ty đã đăng ký ở Seychelles dành cho tất cả những người dùng khác đủ điều kiện truy cập và sử dụng Dịch vụ của OKX,

(các tổ chức này được gọi chung ở đây là “OKX”, “chúng tôi" hoặc "của chúng tôi”).

Khi thích hợp,  chúng tôi  sẽ phản hồi các yêu cầu từ các nhân viên thực thi pháp luật được ủy quyền bằng bằng chứng ủy quyền.  Chúng tôi  sẽ xem xét từng trường hợp và hợp tác trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, tuân theo Điều khoản dịch vụ liên quan, Tuyên bố chính sách quyền riêng tư, luật hiện hành và các quy định. Hướng dẫn yêu cầu thực thi pháp luật này giải thích cách các nhân viên thực thi pháp luật được ủy quyền có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thông tin khách hàng và/hoặc đóng băng tài khoản OKX của khách hàng.

2. Yêu CẦU CHẤP HÀNH LUẬT

Chúng tôi  chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu thực thi pháp luật từ tất cả các khu vực pháp lý, theo Điều khoản dịch vụ, Tuyên bố chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cũng như tất cả luật và quy định hiện hành.

Nếu bạn là nhân viên thực thi pháp luật được ủy quyền, vui lòng gửi tất cả các yêu cầu thực thi pháp luật tới “OKX” (ngược lại với một tôt chức OKX cụ thể) và gửi các yêu cầu đó tới enforcement@okx.com. Chúng tôi cố gắng hết sức để trả lời email của bạn nhanh nhất có thể Tuy nhiên, nếu không nhận được phản hồi của chúng tôi, vui lòng kiểm tra thư mục rác/thư rác trong email của bạn.

Nếu có thể, vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan đến Hiệp ước Hỗ trợ Pháp lý Tương hỗ hiện hành nếu có liên quan đến việc thực thi pháp luật xuyên biên giới.

3. THÔNG TIN YÊU CẦU

Để  chúng tôi  có thẻ xem xét yêu cầu của bạn, nhân viên thực thi pháp luật nên:

 1. sử dụng địa chỉ email từ miền chính thức của chính phủ và đính kèm tài liệu bằng chứng về thẩm quyền cá nhân của bạn với tư cách là đại diện cho cơ quan thực thi pháp luật cơ quan quản lý yêu cầu đó (ví dụ: ảnh huy hiệu của bạn);
 2. nêu rõ trong chủ đề các hành động/mục cụ thể được yêu cầu; và
 3. đính kèm lệnh tòa đã ký và/hoặc thư chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật của bạn bao gồm các chi tiết sau:
  • Tên đầy đủ của cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan pháp luật của cơ quan đó đưa ra yêu cầu đó cùng với các tòa án có thẩm quyền xét xử, kèm tài liệu chứng minh;
  • Thông tin liên hệ chính thức của bạn (địa chỉ email và/hoặc số điện thoại);
  • Tổng quan theo trình tự thời gian của vụ việc bị cáo buộc đang được điều tra, gồm các tình tiết quan trọng của vụ việc, có đề cấp đến những vấn đề sau nếu có thể:
   • tất cả (các) địa chỉ ví có liên quan và hash giao dịch (“TXID”), bắt đầu từ giao dịch đầu tiên nạn nhân bị cáo buộc là khiếu nại (vui lòng nêu rõ loại và số lượng token của mỗi giao dịch và blockchain liên quan) (“Giao dịch đầu tiên”), về cách giao dịch đó liên quan đến OKX;
   • đối với những trường hợp phức tạp, vui lòng nêu tổng số tiền được đề cập (bằng token và giá trị gần đúng bằng USD) và gồm bảng phân tích để hiểu rõ hơn;
   • kết quả điều tra của bạn cho đến nay, bao gồm thông tin về kẻ bị cáo buộc lừa đảo, cũng như các tình huống trong đó nạn nhân bị cáo buộc đã bị thuyết phục thực hiện Giao dịch đầu tiên;
   • tên người dùng OKX có liên quan, UUID, số điện thoại đã đăng ký và địa chỉ email, mã số nhận dạng; và
 4. Các hành động/mục được yêu cầu.


Tất cả các yêu cầu và tệp đính kèm
phải bằng tiếng Anh.  

Tất cả các địa chỉ ví và hash giao dịch có liên quan cũng phải được cung cấp ở định dạng tài liệu word hoặc định dạng .pdf có thể sao chép được.

4. YÊU CẦU BẢO MẬT

Trong trường hợp bạn yêu cầu đóng băng tài khoản OKX có liên quan, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có thể tiết lộ cho khách hàng bị ảnh hưởng về hành động đó được thực hiện theo yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật của bạn. Nếu không phải như vậy, vui lòng nêu rõ những vấn đề không thể tiết lộ trong yêu cầu của bạn với chúng tôi và cơ sở cho yêu cầu đó (“Yêu cầu bảo mật”). Chúng tôi sẽ xem xét mọi Yêu cầu Bảo mật khi quyết định có tuân thủ yêu cầu của bạn hay không.

Ngoài những điều trên, vui lòng xác nhận xem chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ chính thức của bạn với những khách hàng bị ảnh hưởng hay không để họ có thể liên hệ trực tiếp với bạn nhằm hỗ trợ điều tra.