Mua SOL trong vài bước

Bitcoin, Ethereum, Tether, Solana và nhiều loại tiền mã hóa khác

Cách mua SOL

Mua/Bán SOL chỉ với vài bước
Đăng ký

Mua/Bán SOL chỉ với vài bước
Xác minh danh tính của bạn

Mua/Bán SOL chỉ với vài bước
Mua SOL
currency

SOL là gì?

Solana là nền tảng hợp đồng thông minh và blockchain lớp 1 được thiết kế để ưu tiên khả năng mở rộng mà không ảnh hưởng đến khả năng bảo mật hoặc tính phi tập trung. Do cựu kỹ sư của Dropbox là Anatoly Yakovenko sáng lập vào năm 2017, Solana có một trong những hệ sinh thái tiền mã hóa phát triển nhanh nhất được nhà phát triển áp dụng và công chúng quan tâm vì có tốc độ giao dịch nhanh.


Hiện tại, blockchain Solana tuyên bố thực hiện được hơn 50.000 giao dịch mỗi giây với mức phí thấp. Kết quả này đạt được là nhờ giải pháp mở rộng quy mô của nền tảng. Đó là sự kết hợp giữa một đồng hồ mật mã gọi là bằng chứng lịch sử (PoH) với cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần.


Bằng cách sử dụng PoH, các nút trong mạng Solana có thể xác định thời gian và thứ tự sự kiện thông qua một hàm trễ có thể xác minh SHA-256, được lưu trữ trong sổ cái. Mỗi trình xác nhận duy trì đồng hồ riêng và tạo dấu thời gian được băm mật mã, nhờ đó không còn cần phải giao tiếp với các nút khác để xác minh sự kiện. Vì vậy, blockchain Solana có hiệu suất cao và sẵn sàng cho sự tăng trưởng có thể mở rộng.

Làm thế nào để mua Tiền mã hóa?