Xác minh kênh OKX

Xác minh kênh OKX

Bảo vệ bản thân khỏi gian lận. Hãy dùng trang này để kiểm tra tính xác thực của kênh OKX. Truy cập vào Bài viết về những Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để tìm hiểu cách xác minh kênh một cách chính xác.

Kênh
Cuộc gọi điện thoại

Chi tiết kênh

+86
Bạn không cần phải xác minh số điện thoại SMS. Tin nhắn văn bản từ OKX luôn hiển thị ID người gửi là “OKX”.