Xác minh kênh OKX

Để tự bảo vệ mình khỏi tình trạng gian lận hoặc lừa đảo trực tuyến, hãy chọn một kênh bên dưới và nhập thông tin chi tiết để xác minh xem đó có phải là kênh liên lạc xác thực của OKX hay không.

*Tính năng xác minh bằng số gửi qua SMS không áp dụng trên trang này
*Trường này phân biệt chữ hoa, chữ thường. Hãy nhập chính xác các chữ cái in hoa và in thường như được viết trong kênh OKX mà bạn muốn xác minh.

Chọn kênh