OKX Ventures

OKX Blockdream Ventures là quỹ tập trung vào hoạt động tìm hiểu các dự án chất lượng cao có tiềm năng lớn. Tiền vốn ban đầu của Blockdream Ventures là 100 triệu đô-la.

Về chúng tôi
Trọng tâm đầu tư

Quỹ này sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng cơ bản dựa trên nền tảng blockchain, lớp 2, hệ sinh thái Polkadot, DeFi, hệ sinh thái Filecoin, v.v.

Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm hiểu các dự án blockchain tốt nhất trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển bền vững trong toàn ngành, mong muốn và phát triển cùng những người dám mơ ước và nhà sáng lập để tạo ra giá trị cho ngành công nghiệp blockchain, đồng thời chia sẻ các nguồn lực toàn cầu và trải nghiệm trước đây của chúng tôi với những nhà sáng lập.

Cơ sở hạ tầng cơ bản: Các dự án Blockchain Công khai Lớp 2 có thể giải quyết vấn đề mở rộng quy mô hoặc cải thiện hiệu suất và hiệu quả kỹ thuật.

Dự án giao dịch/tài chính: Công cụ phái sinh trong DeFi/Tài sản tổng hợp/Orcale/Bảo hiểm

Hệ sinh thái blockchain phổ biến: Polkadot/Solana/Near/Polygon/Avalanche.

Công cụ: data analysissevc podeugipivacyproectionlckchain explorer/wallet/NFT

Công cụ: data analysissevc podeugipivacyproectionlckchain explorer/wallet/NFT

Hỗ trợ sau khi đầu tư

Nguồn lực xung quanh

Nguồn lực xung quanh

Chúng tôi có thể cung cấp cho nhà doanh nghiệp các nguồn lực trên khắp thế giới từ Trung Quốc đại lục cho đến Thung lũng Silicon, từ Đông Nam Á cho đến châu Mỹ Latinh. Chúng tôi là mạng lưới toàn cầu về truyền thông, KOL và cộng đồng. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ các nhà sáng lập trong nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như cải tiến sản phẩm và dịch vụ hoặc giúp họ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với những khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư, người mua hoặc nhà tư vấn.
Hỗ trợ

Hỗ trợ

Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho các dự án đầu tư, cũng như quảng bá cho các nền tảng giao dịch. Các dự án có sự tham gia và đầu tư sâu rộng của chúng tôi sẽ được giới thiệu cho OKX và có cơ hội tiếp cận nhiều sản phẩm và dịch vụ của OKX, cũng như các nguồn lực công khai, lưu lượng người dùng, bảo chứng thương hiệu, v.v. Ngay từ giai đoạn đầu tiên của dự án, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết dựa trên đặc điểm của dự án và những lợi thế của dự án được hiển thị đầy đủ với cơ sở người dùng toàn cầu.
Cởi mở và trung thực

Cởi mở và trung thực

Chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là hỗ trợ các nhà doanh nghiệp xây dựng nên một công ty thực sự hùng mạnh. Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng sự tin tưởng lẫn nhau là chìa khóa dẫn đến thành công, vì vậy chúng tôi hứa sẽ luôn cởi mở và trung thực với bạn."Liên hệ với chúng tôi: ventures@okx.com
contact iconcontact iconcontact icon