Ví lạnh
Ví nóng
OKX Risk Shield

OKX Risk Shield là gì?

Để bảo vệ tài sản của người dùng, OKX đã tạo lập quỹ dự phòng rủi ro tài sản, cam kết liên tục phân bổ phần trăm lợi nhuận của chúng tôi để đảm bảo và bảo vệ tài sản khỏi rủi ro bảo mật liên quan đến tiền mã hóa.

Tại sao chúng ta cần quỹ này?

Tạo ra một môi trường giao dịch tiền mã hóa an toàn, bảo mật và có trách nhiệm dành cho tất cả người dùng khi tiền mã hóa được khuyến khích sử dụng phổ biến.

Bên cạnh hệ thống kiểm soát rủi ro bảo mật tài sản hàng đầu của chúng tôi, quỹ này sẽ cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ cho tài sản của người dùng mới và người dùng hiện tại.