Cách nhận diện Tài khoản chính thức của OKX?

Phát hành vào 11 thg 8, 2023Cập nhật vào 12 thg 4, 2024Thời gian đọc: 11 phút3.992

Giờ đây, bạn có thể nhận diện tài khoản hoặc kênh chính thức của chúng tôi thông qua Xác minh kênh OKX bằng cách chọn kênh ưa thích, sau đó nhập tên người dùng hoặc liên kết nhóm.

Telegram

Cách xác minh nhóm và quản trị viên chính thức thông qua Xác minh kênh OKX?

 1. Để xác minh nhóm và quản trị viên chính thức:
  • Xác minh nhóm chính thức: chọn nhóm và sao chép liên kết nhóm trong mục chia sẻ liên kết
  • Xác minh quản trị viên chính thức: chọn ảnh hồ sơ và sao chép tên người dùng quản trị viên trong mục Tên người dùng

Lưu ý: tài khoản quản trị viên có thể là giả mạo nếu bạn không thể tìm thấy tên người dùng hoặc tên người dùng được đặt trong mục Tiểu sử
2. Mở Xác minh kênh OKX. Chọn Telegram , dán liên kết nhóm hoặc tên người dùng (có @) và nhấn Enter
CT-web-xác minh kênh-TelegramXác minh liên kết nhóm Telegram qua trang Xác minh kênh OKX

 1. Kết quả xác minh sẽ hiển thị

Lưu ý: đảm bảo rằng bạn đã thêm "@" trước tên người dùng để tránh kết quả tìm kiếm không chính xác

Cách nhận diện quản trị viên nhóm Telegram chính thức?

Bạn có thể nhận diện quản trị viên chính thức bằng cách tham khảo các thông tin dưới đây:

 • Tên, Tiểu sử và Tên người dùng
 • Thẻ quản trị viên

Tên, Tiểu sử và Tên người dùng

Chúng tôi sẽ nêu rõ rằng chúng tôi sẽ tuyệt đối không DM bạn trước trong các mục này. Ví dụ: Trong mục thông tin người dùng, @HansOKX được liệt kê bên dưới Tên người dùng , và Tiểu sử sẽ hiển thị "Quản trị viên chính thức sẽ không DM trước | Để được hỗ trợ: okx.com/help"
CT-web-xác minh kênh-quản trị viên TelegramVí dụ về hồ sơ quản trị viên OKX Telegram

Thẻ quản trị viên

Thẻ quản trị viên hiển thị trong nhóm trò chuyện Telegram, Hộp tìm kiếm thành viên và cũng có danh sách Quản trị viên OKX Telegram được ủy quyền hiển thị trong Thông tin nhóm.
CT-web-xác minh kênh-quản trị viên Telegram hiển thịThẻ quản trị viên trong nhóm Telegram
CT-web-xác minh kênh-telegram danh sách quản trị viênThẻ quản trị viên trong Hộp tìm kiếm thành viên
CT-web-xác minh kênh-Telegram danh sách quản trị viên được ủy quyềnDanh sách quản trị viên OKX Telegram được ủy quyền trong Thông tin nhóm

Lưu ý:

 • Sau đây là cách nhận diện quản trị viên giả mạo:
  • Tính năng xác minh kênh không thể xác minh được Tên người dùng
  • Chỉ có tên người dùng được đặt tại mục Tiểu sử trong hồ sơ Telegram
  • Người dùng khởi tạo Tin nhắn trực tiếp (DM) với bạn
  • Tên đăng nhập chứa ít nhất một ký tự số
  • Người dùng đã chia sẻ hồ sơ quản trị viên giả không khớp với hồ sơ trong nhóm Telegram chính thức
  • Người dùng đã chia sẻ bằng chứng nhóm chính thức hoặc quản trị viên đã xác minh, nhưng thông tin tài khoản chưa được xác minh
  • Người dùng đã yêu cầu bất kỳ khoản phí hoặc khoản thanh toán nào, bao gồm phí niêm yết hoặc tiền bảo chứng có thể hoàn lại qua Telegram
 • Nếu bạn nhận diện được quản trị viên giả mạo qua cách nhận diện trên, vui lòng Chặn & Báo cáo cho @notoscam
 • Bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin đăng nhập, mật khẩu của bạn và tuyệt đối không gửi tài sản cho bất kỳ ai
 • OKX tuyệt đối không giới thiệu hoặc mời gọi bất kỳ khoản đầu tư hoặc khoản thanh toán nào cho bất kỳ chương trình nào tại bất kỳ công ty, xổ số hoặc trò chơi nào

Twitter

Cách xác minh nhóm và quản trị viên Twitter chính thức thông qua Xác minh kênh OKX?

 1. Để xác minh nhóm và quản trị viên chính thức, hãy sao chép URL của trang

 2. Mở Xác minh kênh OKX. Chọn Twitter , dán URL trang và nhấn Enter
  CT-web-xác minh kênh-TwitterXác minh tài khoản Twitter qua trang Xác minh kênh OKX

 3. Kết quả xác minh sẽ hiển thị

Cách nhận diện quản trị viên Twitter chính thức?

Dưới đây là các tài khoản quản trị viên Twitter chính thức:

Lưu ý:

 • Sau đây là cách nhận diện quản trị viên giả mạo:
  • Tính năng xác minh kênh không thể xác minh được tài khoản người dùng
  • Người dùng khởi tạo Tin nhắn trực tiếp (DM) với bạn
 • Nếu bạn nhận diện được quản trị viên giả mạo qua cách nhận diện trên, vui lòng chọn Thêm > Chặn & Báo cáo
 • Bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin đăng nhập, mật khẩu của bạn và tuyệt đối không gửi tài sản cho bất kỳ ai

Discord

Cách xác minh nhóm và quản trị viên Discord chính thức thông qua Xác minh kênh OKX?

 1. Để xác minh nhóm chính thức, hãy sao chép liên kết mời tham gia Discord

 2. Mở Xác minh kênh OKX. Chọn Discord, dán liên kết và nhấn Enter
  CT-web-xác minh kênh-DiscordXác minh liên kết nhóm Discord qua trang Xác minh kênh OKX

 3. Kết quả xác minh sẽ hiển thị

Cách nhận diện quản trị viên Discord chính thức?

Bạn có thể nhận diện quản trị viên Discord chính thức bằng cách tham khảo:

 • quản trị viên sẽ được gắn thẻ màu đỏ,
 • tên của quản trị viên sẽ hiển thị màu đỏ

Ngoài ra, bạn có thể chọn tên quản trị viên và tìm chỉ báo Quản trị viên OKX để xác minh đó là quản trị viên chính thức trên Discord của chúng tôi.

Lưu ý:

 • Sau đây là cách nhận diện quản trị viên giả mạo:
  • Tính năng xác minh kênh không thể xác minh được tài khoản người dùng
  • Người dùng khởi tạo Tin nhắn trực tiếp (DM) với bạn
 • Nếu bạn nhận diện được quản trị viên giả mạo qua cách nhận diện trên, vui lòng chọn Thêm > Chặn
 • Bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin đăng nhập, mật khẩu của bạn và tuyệt đối không gửi tài sản cho bất kỳ ai

Email và số điện thoại

Cách xác minh địa chỉ email và số điện thoại chính thức qua Xác minh kênh OKX?

 1. Để xác minh địa chỉ email và số điện thoại chính thức, hãy sao chép địa chỉ email từ email bạn nhận được
  CT-web-xác minh kênh-định vị emailChọn ▼ và tìm địa chỉ email trong trường Từ để sao chép địa chỉ email

 2. Mở Xác minh kênh OKX:

  • Email: Chọn E-mail, nhập địa chỉ email và nhấn Enter
   CT-web-xác minh kênh-xác minh emailXác minh địa chỉ email qua trang Xác minh kênh OKX

  • Số điện thoại: Chọn Số điện thoại, nhập mã quốc gia và nhập số, sau đó nhấn Enter

CT-web-xác minh kênh-xác minh số điện thoạiXác minh số điện thoại qua trang Xác minh kênh OKX

 1. Kết quả xác minh sẽ hiển thị