Jak wykorzystać bonus handlowy?

Opublikowano 8 mar 2024Zaktualizowano 12 lip 20245 min czytania276

Czym jest bonus handlowy?

Bonus handlowy może służyć jako środki w trybie zabezpieczenia w jednej walucie do handlu z dźwignią, kontraktami perpetual futures, kontraktami futures expiry i opcjami (z wyłączeniem opcji prostych).

Aby skorzystać z bonusu handlowego, należy aktywować kupon. Może on być następnie wykorzystany jako depozyt zabezpieczający lub do skompensowania strat handlowych, opłat handlowych, opłat za finansowanie i innych kosztów transakcyjnych. Jeśli posiadasz bonus handlowy, zostanie on wykorzystany przed twoimi własnymi środkami. Podczas gdy bonus handlowy nie może zostać wypłacony, wszelkie zyski uzyskane dzięki jego wykorzystaniu mogą zostać wypłacone.

Jakie są warunki aplikacji?

 • Musisz przejść weryfikację tożsamości i otrzymać bonus handlowy.

 • Musisz pochodzić z regionu, w którym lokalne przepisy i regulacje zezwalają na handel instrumentami pochodnymi.

Co mogę zrobić z bonusem handlowym?

Jak mogę wykorzystać bonus handlowy?

Bonus handlowy można uzyskać w ramach różnych promocji. Poniżej dowiesz się, jak go uzyskać:

 • W aplikacji: wybierz Strona główna > menu > Centrum nagród > Bonus handlowy

 • W przeglądarce: wybierz Więcej > Centrum nagród > Bonus handlowy

futurescredit-web-2

Wybierz bonus handlowy na stronie Centrum nagród

Czy muszę aktywować bonus handlowy?

Bonusy handlowe z kupomów należy aktywować w Centrum Nagród przed użyciem. Po pomyślnej aktywacji, pojawi się przycisk Użyj, a środki z aktywowanego kuponuzostaną automatycznie przelane na Twoje konto handlowe.

futurescredit-web-3

Kliknij przycisk, aby aktywować swój kupon

futurescredit-web-4

Po aktywacji środków przycisk zostanie włączony

Jakie są warunki aktywacji i jak je spełnić?

Aktywacja bonusu handlowego jest obsługiwana tylko w trybie jednowalutowego zabezpieczenia. Przed aktywacją należy przełączyć inne tryby na tryb jednowalutowego depozytu zabezpieczającego.

Jak wyświetlić jego historię?

Po pomyślnej aktywacji środki z aktywowanego kuponu zostaną automatycznie przelane na konto handlowe.

 • W aplikacji: kliknij Aktywa > Konto handlowe > Historia

 • W przeglądarce: wybierz Moje aktywa > Centrum zleceń > Historia konta handlowego

Jak sprawdzić saldo bonusów?

Jeśli masz wiele kuponów, po pomyślnej aktywacji saldo bonusu handlowego pokaże aktualną skumulowaną sumę, na przykład: całkowity aktywowany bonus handlowy - wykorzystany bonus handlowy. Możesz zobaczyć swoje saldo jak opisano niżej:

 • Wybierz Aktywa > Konto handlowe > Kapitał USDTlub

 • Przejdź naStrona handlowa > Aktywa > Kapitał USDT

futurescredit-web-6

Możesz również wyświetlić swoje saldo na stronie Aktywa

futurescredit-web-5

Sprawdź saldo na stronie handlu

Jaki jest zakres bonusu handlowego?

Bonus handlowy może być wykorzystywany jako depozyt zabezpieczający i może kompensować koszty, w tym straty, prowizje, opłaty za finansowanie i inne koszty transakcyjne. Podczas kompensowania kosztów bonus handlowy zostanie wykorzystany przed środkami należącymi do użytkownika. Szczegółowy zakres użycia znajduje się w poniższej tabeli:

Tryb konta Tryb depozytu zabezpieczającego w jednej walucie
Tryb pozycji Tryb krzyżowy
Odpowiednie produkty Depozyt zabezpieczający (kompensuje tylko zrealizowane straty handlowe)
Perpetual
Futures
Opcje (z wyłączeniem opcji prostych)

Zasady odzyskiwania bonusu handlowego

Wygaśnięcie kuponu bonusu handlowego

Każdy kupon z bonusem handlowym ma czas wygaśnięcia. Jeśli kupon nie zostanie aktywowany w określonym czasie, jego ważność wygaśnie, a kupony, których ważność wygasła, nie zostaną zwrócone.

Wygaśnięcie salda bonusu handlowego

Po aktywacji saldo bonusu handlowego będzie miało określony okres ważności. Niewykorzystane w tym okresie kredyty zostaną przez nas odebrane.

Przełączanie trybu konta

Jeśli wyjdziesz z trybu jednowalutowego depozytu zabezpieczającego, wszelkie aktywowane, ale niewykorzystane saldo bonusu handlowego na Twoim koncie stanie się nieważne.

Regulamin

 • Bonus handlowy nie może zostać przelany na inne konta ani wypłacony.

 • Zyski uzyskane w ramach bonusu handlowego można przelać na inne konta lub wypłacić.

 • Bonus handlowy ma czas wygaśnięcia, aktywacji i użycia. Możesz je znaleźć na swoim kuponie z bonusem w Centrum nagród > Moje nagrody. Jeśli nie aktywujesz lub nie użyjesz swoich kredytów w okresie ważności, wygasną one i staną się nieważne. OKX nie jest zobowiązany do przypominania użytkownikom o nadchodzących datach wygaśnięcia. Zwróć uwagę na czas wygaśnięcia.

 • Jeśli jednocześnie otrzymujesz zarówno bonus handlowy, jak i karty rabatowe i musisz odliczyć opłaty, nasza platforma będzie traktować priorytetowo korzystanie z bonusu handlowego. Część opłat odliczona przez bonus handlowy nie kwalifikuje się do rabatów prowizji.

 • Aby zachować zgodność z lokalnymi przepisami, bonus handlowy może nie być dostępny w Twoim regionie.

 • Jeśli zauważymy podejrzane zachowania lubzłośliwe użycie lub nadużycie bonusu handlowego, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań. OKX zachowuje ostateczne prawo do interpretacji warunków korzystania z bonusu handlowego.