Często zadawane pytania dotyczące botów sygnałowych

Opublikowano 9 paź 2023Zaktualizowano 14 maj 202416 min czytania55

Witamy w sekcji często zadawanych pytań dot. bota sygnałowego OKX. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących funkcji bota sygnałowego, które pomogą Ci lepiej ją zrozumieć.

1. Jak uzyskać dostęp do bota sygnałowego w handlu demo?

Handel demo pozwala użytkownikom OKX na handel w symulowanym środowisku, które naśladuje rzeczywiste warunki rynkowe. Dzięki temu traderzy mogą wypróbować swoje strategie, uzyskać wgląd w rynki i udoskonalić swoje umiejętności podejmowania decyzji bez ryzyka poniesienia strat.

 1. Zaloguj się do swojego konta OKX > Handel > Handel demo

 2. Na stronie Handlu demo wybierz Handel > Boty handlowe > Rynek

  CT-web-trading signal bot-marketplace

  Otwarty rynek do handlu demo

 3. Przejdź do zakładki Bot sygnałowy i Utwórz

2. Jak zdiagnozować, dlaczego moje sygnały nie działają zgodnie z oczekiwaniami?

Jeśli masz problemy z sygnałami, które nie działają zgodnie z oczekiwaniami, możesz wykonać poniższe kroki, aby określić problem i go rozwiązać:

 1. Sprawdź sekcję Dziennik alertów na TradingView Zacznij od sprawdzenia swojego dziennika alertów na TradingView. Upewnij się, że alert, którego oczekujesz, został aktywowany.

  CT-web-trading signal bot-tradingview begin

  Sprawdź swój dziennik alertów na TradingView

 2. Otwórz szczegóły swoich botów sygnałowych i sprawdź Historię wydarzeń, aby sprawdzić, czy alert na TradingView został uruchomiony. Odśwież tę stronę i poszukaj wszelkich zarejestrowanych wydarzeń, które wystąpiły w tym samym czasie, co wyzwalacz komunikatu.

  CT-web-trading signal bot-bot dashboard details

  Wybierz szczegóły bota sygnałowego

 3. Jeśli nie ma odpowiedniego zapisu w historii wydarzeń, sprawdź konfigurację alertów w TradingView:

  • Webhook URL: Upewnij się, że poprawnie wprowadzono adres URL Webhook w ustawieniach alertu. Adres URL usługi Webhook dla alertów powinien być zgodny z adresem URL podanym w widoku konfiguracji sygnału.

   CT-web-trading signal bot-webhook URL

   Sprawdź swój adres URL Webhook Uwaga: Adresy URL Webhook różnią się w zależności od handlu rzeczywistego i handlu demo. Zachowaj ostrożność i skopiuj prawidłowy adres URL dla swojego środowiska:

   • Handel rzeczywisty:

   • Handel demo:

  • signalToken: Upewnij się, że pole signalToken w wiadomości alertu jest dokładnie wprowadzone. Pole signalToken dla alertów powinno być również zgodne z signalToken sugerowanym w widoku konfiguracji sygnału.

   CT-web-trading signal bot-signalToken

   Sprawdź swój signalToken

 4. Jeśli znajdziesz pomyślnie zarejestrowaną pozycję w Historii wydarzeń, musisz przeanalizować szczegóły zarejestrowanych wydarzeń, aby dowiedzieć się więcej o tym, co mogło pójść nie tak. Skorzystaj z tych informacji, aby dokonać niezbędnych zmian w wiadomości alertu. Jeśli potrzebne są wskazówki dotyczące formatowania wiadomości alertów, szczegółowe specyfikacje można znaleźć w dokumencie specyfikacji alertów.

  CT-aweb-trading signal bot-details in events history

  Otwórz szczegóły sygnału

Postępując zgodnie z tymi krokami, można skutecznie określić i rozwiązać wszelkie problemy z sygnałami, aby upewnić się, że działają one zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli nadal napotykasz trudności, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem pomocy technicznej w celu uzyskania dalszego wsparcia.

3. Czy bot sygnałowy OKX obsługuje transakcje spot lub instrumenty pochodne?

W chwili obecnej bot sygnałowy OKX obsługuje wyłącznie handel kontraktami wieczystymi. Oznacza to, że możesz angażować się w aktywność handlową w zakresie zamian wieczystych, które są notowane na OKX. Bot sygnałowy umożliwia handel tymi kontraktami wieczystymi, oferując jednocześnie możliwość skonfigurowania dźwigni finansowej zgodnie z własnymi preferencjami handlowymi. Pamiętaj, że handel spot nie jest obecnie obsługiwany przez bota sygnałowego OKX.

4. Czy moje sygnały z TradingView są gdzieś rejestrowane? Czy błędy w moich alertach na TradingView będą wyświetlane gdzieś w moim bocie?

Tak, sygnały z TradingView są rejestrowane i śledzone. Jeśli w alertach na TradingView występują błędy, kwestie te są udokumentowane w botach w celach informacyjnych.

Dostęp do tych informacji można uzyskać z poziomu Boty > Bot sygnałowy > Szczegóły konkretnego bota, do którego chcesz uzyskać dostęp > Historia wydarzeń. Ta sekcja zawiera chronologiczną sekwencję rejestrów, które wyszczególniają alerty przychodzące z TradingView wraz z odpowiednimi akcjami wykonanymi dla każdego alertu. Rejestry są zaprojektowane tak, aby były zrozumiałe i zapewniały kontekst dla wszelkich podjętych działań. Ten kompleksowy rejestr może być niezwykle pomocny w diagnozowaniu błędów lub rozbieżności w alertach.

Analizując sekcję Historia wydarzeń, można zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy, zrozumieć ich przyczynę i podjąć czynności w celu utrzymania skutecznego działania strategii handlowej.

5. W jakim formacie mogę wysyłać alerty? Czy istnieje dokument specyfikacji?

Oczywiście! Udostępniamy kompleksowy dokument Alert Msg Specs, który określa format, jakiego należy używać do wysyłania alertów. Niniejszy dokument służy jako przewodnik zapewniający prawidłową strukturę komunikatów i ich skuteczną interpretację przez system.

Dostosowane formaty dla twórców strategii Pine Script:

 • Dla twórców strategii Pine Script, którzy polegają na funkcjach strategii do przesyłania swoich sygnałów handlowych, oferujemy specjalistyczny format, który płynnie integruje funkcje strategii.

Uniwersalne rozwiązanie:

 • Alternatywnie oferujemy wszechstronny i uniwersalny format odpowiedni dla wszystkich użytkowników. Niezależnie od tego, czy korzystasz ze skryptów (strategii lub badań), wskaźników czy ręcznych alertów wykresów, ten „uniwersalny” format dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Oba te formaty, wraz ze szczegółowymi specyfikacjami, są łatwo dostępne w dokumencie specyfikacji alertów. Zasób ten umożliwia precyzyjne tworzenie i wysyłanie alertów, zapewniając płynną komunikację między strategią handlową a platformą OKX.

6. Czy mogę skonfigurować wiele par handlowych w jednym bocie sygnałowym?

Pewnie! Możesz efektywnie zarządzać wieloma parami handlowymi w ramach jednego bota sygnałowego. Podczas konfiguracji możesz wybrać Utwórz > Dodaj pary handlowe, które chcesz uwzględnić, umożliwiając skuteczne monitorowanie i wykonywanie sygnałów handlowych dla tych konkretnych par. Sygnały dla par, które nie zostały wybrane podczas konfiguracji, nie będą brane pod uwagę.

CT-web-trading signal bot-add trading pairs

Dodaj pary handlowe

7. Wystąpił błąd – „Nieprawidłowy typ instrumentu (51000)”. Co to oznacza?

Ten błąd wskazuje, że wartość wprowadzona w polu „instrument” w alercie nie jest zgodna z wymaganym formatem określonym w naszych specyfikacjach alertów. Aby rozwiązać tę kwestię, zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać kompleksowy podział oczekiwanej zawartości dla każdego pola.

Przykładowo, częstym błędem jest wprowadzanie instrumentu jako „BTCUSDT” zamiast „BTCUSDT.P”, nieumyślnie pomijając „P” na końcu. Ten konkretny format jest kluczowy, ponieważ mamy do czynienia z kontraktami wieczystymi, a nie transakcjami spot.

Dopasowując pole instrumentu z prawidłowym formatem określonym w specyfikacjach, można wyeliminować ten błąd i zapewnić płynną transmisję sygnału.

8. Wystąpił błąd – „maksymalny dozwolony czas opóźnienia został przekroczony”. Co to oznacza?

Ten błąd wskazuje, że wystąpiło opóźnienie dłuższe niż dozwolony czas, w którym alert dotarł do OKX z TradingView. Alert zawiera pole o nazwie „maxLag”, które określa limit czasu (w sekundach). Zasadniczo, maxLag oznacza maksymalny dopuszczalny czas pomiędzy wysłaniem sygnału za pośrednictwem TradingView (odzwierciedlony przez pole „timestamp” w alercie) a momentem, w którym zostanie on skutecznie odebrany i przetworzony przez OKX.

CT-web-trading signal bot-maxlag

Maxlag w alercie

Aby rozwiązać ten problem, trzeba zmienić wartości maxLag w alertach do wyższego progu. Poszerzony limit powinien skuteczniej uwzględniać wszelkie potencjalne opóźnienia. Jeśli jednak problem nadal będzie występował, mimo wystarczającej ilości czasu, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości.

9. Gdzie mogę znaleźć swój signalToken?

 1. Wybierz swój sygnał Szczegóły

  CT-web-trading signal bot-my signal details

  Otwórz szczegóły swojego sygnału

 2. Znajdź swój signalToken w alercie

10. Czy zlecenie jest odrzucane, gdy jego wielkość jest niższa od minimalnej?

Tak. Jeśli zlecenie spadnie poniżej minimalnej wielkości, zostanie ono odrzucone. Otrzymasz komunikat o błędzie wskazujący szczegóły odrzucenia w szczegółach, jak pokazano poniżej:

CT-web-trading signal bot-minimum order size

Przykład komunikatu o błędzie w historii wydarzeń

Szczegółowe informacje na temat wielkości kontraktów można znaleźć tutaj. Ważne jest, aby upewnić się, że wielkość zlecenia spełnia minimalne wymagania dotyczące pomyślnej realizacji, ponieważ wielkości kontraktów różnią się między handlem demo a handlem rzeczywistym.

11. Czy mogę użyć bota sygnałowego OKX do częściowej realizacji take profit?

Tak. Bot sygnałowy OKX obsługuje funkcję częściowej realizacji take profit. Oto przykład ilustrujący, jak można wdrożyć to podejście: Załóżmy, że chcesz zrealizować częściowy take profit na dwóch poziomach, odpowiednio 50% i 100%. Możesz wprowadzić te warunki w TradingView i wysyłać odpowiednie alerty wskazujące częściowe wyjście wraz z żądaną wielkością pozycji do zamknięcia.

CT-web-trading signal bot-partial Take Profit functionality

Aby lepiej zrozumieć specyfikacje i zobaczyć szczegółowy przykład, zapoznaj się z naszym obszernym przewodnikiem dot. specyfikacji alertów. Ten zasób dostarcza niezbędnych informacji, aby skutecznie stosować częściowe strategie take profit przy użyciu bota sygnałowego OKX.

12. Czy mogę używać bota sygnałowego OKX do odwróceń one-step (tj. z długich na krótkie lub z krótkich na długie)?

Pewnie! Bot sygnałowy OKX w pełni obsługuje odwrócenia one-step. Nie ma potrzeby wysyłania dwóch oddzielnych wiadomości: jednej w celu zamknięcia istniejącej pozycji i drugiej w celu otwarcia nowej pozycji w przeciwnym kierunku. Pojedyncza wiadomość jest wystarczająca dla bota, aby inteligentnie wykonać odwrócenie bezpośrednio.

Oto przykład: Załóżmy, że masz pozycję długą i chcesz wykonać odwrócenie do pozycji krótkiej. Możesz wysłać pojedynczy alert wskazujący pożądany kierunek i rozmiar nowej pozycji, a bot płynnie zrealizuje odwrócenie za Ciebie.

CT-web-trading signal bot-example of one-step reversals

Aby lepiej zrozumieć specyfikacje i zobaczyć szczegółowy przykład, zapoznaj się z naszym obszernym przewodnikiem dot. specyfikacji alertów. Ten przewodnik zapewnia kompleksowe zrozumienie tego, jak skutecznie wykonywać odwrócenia one-step przy użyciu bota sygnałowego OKX.

13. Gdzie mogę wyświetlić szczegóły sygnału, takie jak zalecane alerty i adres URL webhook, jeśli nie wkleiłem ich podczas tworzenia?

Zawsze możesz wyświetlić istotne informacje o sygnale, korzystając z tych 2 metod:

 1. Widok sygnałów: wybierz Szczegóły w swoim sygnale

 2. Panel bota: przejdź do sekcji Boty > Bot sygnałowy > Szczegóły > Sygnał

  CT-web-trading signal bot-signal details

  Sprawdź szczegóły sygnału

14. Czy mogę jednocześnie mieć otwarte pozycje długie i krótkie w moim bocie?

Bot działa w trybie pozycji jednokierunkowej. Oznacza to, że dla pojedynczej pary handlowej można utrzymywać pozycję tylko w jednym kierunku w danym momencie.

Jednak rozważając wiele par handlowych, masz elastyczność. Na przykład, możesz utrzymywać pozycję długą dla pary BTCUSDT, a jednocześnie utrzymywać pozycję krótką dla pary ETHUSDT. Ta możliwość zarządzania różnymi parami z różnymi pozycjami zwiększa wszechstronność strategii handlowej.

15. Co się stanie, jeśli skonfiguruję 2 lub więcej botów na tym samym sygnale?

Po skonfigurowaniu wielu botów korzystających z tego samego sygnału, wszystkie będą wykonywać akcje w oparciu o ten wspólny sygnał. Każdy bot może być skonfigurowany z różnymi ustawieniami, takimi jak działanie na różnych parach handlowych, wykorzystywanie różnych wskaźników dźwigni, a nawet przestrzeganie różnych wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Choć boty te mogą mieć różne konfiguracje, zasadniczo będą działać na tym samym sygnale bazowym. Oznacza to, że zlecenia będą realizowane na podstawie informacji przekazanych w sygnale, połączonych z unikalnymi ustawieniami każdego bota.

Konfiguracja wielu botów na jednym sygnale pozwala na elastyczność i personalizację, umożliwiając dostosowanie strategii handlowej do różnych warunków rynkowych i preferencji.

16. Czy istnieje rynek sygnałów? Chcę korzystać z sygnałów od profesjonalnych traderów.

Tak, to prawda! Ta funkcja jest teraz dostępna na naszej stronie botów handlowych OKX w sekcji Rynek sygnałów tutaj.

17. Jak mogę zostać dostawcą sygnałów?

Każda osoba fizyczna lub podmiot zainteresowany zostaniem dostawcą sygnałów musi wypełnić dedykowany formularz zgłoszeniowy . Aplikacja zostanie poddana szczegółowej ocenie przez OKX, która obejmie ocenę takich czynników, jak reputacja, historyczne wyniki i zaangażowanie w społeczność. W ramach procesu aplikacyjnego kandydat zostanie poproszony o podanie szczegółowych informacji.

Szczegóły te obejmują:

 • Wkład, jaki zamierza wnieść jako dostawca sygnałów.

 • Osiągnięcia w handlu lub dostarczaniu sygnałów.

 • Informacje dotyczące obecności na platformach mediów społecznościowych i w różnych innych społecznościach.

Gromadząc te informacje, OKX gwarantuje dokładne zrozumienie potencjału kandydata jako dostawcy sygnałów. Ten skrupulatny proces selekcji ma na celu przyciągnięcie osób lub podmiotów, które mogą poprawić jakość i różnorodność sygnałów dostarczanych za pośrednictwem platformy.

18. Czy jest jakiś sposób na skontaktowanie się z OKX w sprawie bota sygnałowego?

Tak. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z botem sygnałowym OKX, możesz łatwo skontaktować się z pomocą techniczną OKX za pośrednictwem tego linku.

Dodatkowo utworzyliśmy dedykowany kanał na Telegramie dotyczący botów sygnałowych OKX. Ten kanał służy jako platforma, na której można zadawać pytania, dzielić się swoimi uwagami i być na bieżąco z nadchodzącymi funkcjami. Dołącz do nas na Telegramie, korzystając z poniższego linku: [Oficjalny] handel sygnałami OKX. Twoje zaangażowanie jest cenione, a my jesteśmy tutaj, aby zapewnić pomoc i informacje, których potrzebujesz.

19. Zakupiłem od dostawcy skrypt TradingView dostępny tylko na zaproszenie. Jak mogę go wykorzystać w OKX?

Proces ten w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób dostawca skryptu zakodował alerty, aby umożliwić przesyłanie sygnałów ze skryptu do OKX lub dowolnej platformy zewnętrznej. Z pewnością najbardziej podstawowym krokiem w tym procesie jest tworzenie alertów w oparciu o warunki skryptu, a następnie wysyłanie tych alertów na adres URL OKX Webhook. Pamiętaj jednak, że każdy skrypt może mieć inne podejście.

Na przykład, niektórzy dostawcy skryptów mogą zawierać w swoich skryptach funkcje wejściowe, umożliwiające wprowadzanie wiadomości w oparciu o określone kategorie sygnałów, takie jak Enter Long, Exit Long, Enter Short lub Exit Short.

CT-web-trading signal bot-cript providers 1

Przykład niektórych dostawców skryptów, którzy zawierają funkcje wejściowe w swoich skryptach

Z drugiej strony, niektórzy dostawcy skryptów mogą automatycznie generować alerty na podstawie właściwości strategii, takich jak wielkość zlecenia.

CT-web-trading signal bot-script provider 2

Przykład niektórych dostawców skryptów, którzy automatycznie generują alerty

Aby zapewnić płynną realizację, zalecamy skontaktowanie się z dostawcą skryptów i uzyskanie wskazówek dotyczących kroków wymaganych do użycia ich skryptów w OKX.