OKX Ventures Announces Investment in Decentralized Perpetual Derivative Exchange MYX.Finance

Singapore, November 28, 2023 -- OKX Ventures, the investment arm of leading crypto exchange and Web3 technology company OKX, today announced its investment in MYX.Finance (MYX), a decentralized perpetual derivative exchange. This investment is part of OKX Ventures' ongoing effort to enhance its growing portfolio of DEX projects.

MYX operates on a 'Matching Pool Mechanism,' which leverages intelligent rates and exposure hedging mechanisms to help ensure protocol stability and increase the potential of generating sustainable, high returns. With its efficient fund usage, MYX stands out as a highly scalable decentralized exchange in the market. OKX Ventures Founder Dora Yue said: "From 2019 to 2021, the number of CEXs has gradually decreased, while the number of DEXs has increased by over 100% in three years. The total value locked of derivative DEXs has increased by 35.7 times since 2020, and the cumulative trading volume of the top 20 derivative DEXs has grown from 0 to the current level of US$1.6 trillion in just three years. There is still significant room for growth in the derivative DEX space, and we are optimistic about MYX's performance in the derivatives market." MYX aims to provide traders with the ultimate derivative exchange experience, giving eligible users the ability to trade BTC and ETH perpetual swaps with up to 50x leverage. In addition, MYX users can enjoy zero slippage, no borrowing fees, and some of the lowest trading costs available. Liquidity providers can also benefit from MYX's innovative features. The platform's capital-efficient derivatives trading engine enables liquidity providers to potentially access higher yield opportunities and achieve sustainable returns. This announcement follows OKX Ventures' recent investment in Aark Digital, a decentralized derivative exchange built on Arbitrum. Over the past two years, OKX Ventures has invested in over 300 projects across five continents with a fund size of approximately USD$1 billion, covering almost all investment tracks. OKX Ventures focuses on supporting cutting-edge blockchain innovation and exploring high-quality projects that demonstrate long-term value. To learn more about MYX, click here.

Limitarea răspunderii
Acest articol poate acoperi conținut cu privire la produse ce nu sunt disponibile în regiunea dvs. Este furnizat doar în scopuri informative generale, nu se acceptă nicio răspundere sau responsabilitate pentru nicio eroare factuală sau omisiune exprimată în prezenta. Acesta reprezintă opiniile personale ale autorului (autorilor) și nu reprezintă opiniile OKX. Acesta nu este menit a furniza niciun fel de sfaturi inclusiv, fără a se limita la: (i) sfaturi sau recomandări de investiții; (ii) o ofertă sau solicitare de a cumpăra, vinde sau deține active digitale sau (iii) recomandări financiare, contabile, juridice sau fiscale. Deținerile de active digitale, inclusiv criptomonede stabile și NFT-uri, presupun un nivel ridicat de risc, pot fluctua foarte mult și chiar își pot pierde valoarea. Ar trebui să vă gândiți bine dacă tranzacționarea sau deținerea de active digitale este adecvată pentru dvs., luând în considerare situația dvs. financiară. Consultați un specialist în domeniul juridic/fiscal/al investițiilor și adresați-i întrebări cu privire la circumstanțele dvs. specifice. Caracteristicile OKX Web3, inclusiv OKX Web3 Wallet și OKX NFT Marketplace, fac obiectul unor termeni separați privind serviciile, pe care îi puteți consulta la www.okx.com.
© 2023 OKX. Acest articol poate fi reprodus sau distribuit în întregime, sau pot fi utilizate extrase ale acestui articol de maximum 100 de cuvinte, cu condiția ca respectiva utilizare să nu fie comercială. Orice reproduce sau distribuire a întregului articol trebuie să menționeze în mod clar: „Acest articol este © 2023 OKX și este utilizat cu permisiune”. Extrasele permise trebuie să menționeze denumirea articolului și să includă o atribuire, de exemplu „Denumirea articolului, [numele autorului, dacă este cazul], © 2023 OKX.” Nu sunt permise lucrări derivate sau alte utilizări ale acestui articol.
Extindere