OKX Ventures Announces Investment in Decentralized Perpetual Derivative Exchange MYX.Finance

Singapore, November 28, 2023 -- OKX Ventures, the investment arm of leading crypto exchange and Web3 technology company OKX, today announced its investment in MYX.Finance (MYX), a decentralized perpetual derivative exchange. This investment is part of OKX Ventures' ongoing effort to enhance its growing portfolio of DEX projects.

MYX operates on a 'Matching Pool Mechanism,' which leverages intelligent rates and exposure hedging mechanisms to help ensure protocol stability and increase the potential of generating sustainable, high returns. With its efficient fund usage, MYX stands out as a highly scalable decentralized exchange in the market. OKX Ventures Founder Dora Yue said: "From 2019 to 2021, the number of CEXs has gradually decreased, while the number of DEXs has increased by over 100% in three years. The total value locked of derivative DEXs has increased by 35.7 times since 2020, and the cumulative trading volume of the top 20 derivative DEXs has grown from 0 to the current level of US$1.6 trillion in just three years. There is still significant room for growth in the derivative DEX space, and we are optimistic about MYX's performance in the derivatives market." MYX aims to provide traders with the ultimate derivative exchange experience, giving eligible users the ability to trade BTC and ETH perpetual swaps with up to 50x leverage. In addition, MYX users can enjoy zero slippage, no borrowing fees, and some of the lowest trading costs available. Liquidity providers can also benefit from MYX's innovative features. The platform's capital-efficient derivatives trading engine enables liquidity providers to potentially access higher yield opportunities and achieve sustainable returns. This announcement follows OKX Ventures' recent investment in Aark Digital, a decentralized derivative exchange built on Arbitrum. Over the past two years, OKX Ventures has invested in over 300 projects across five continents with a fund size of approximately USD$1 billion, covering almost all investment tracks. OKX Ventures focuses on supporting cutting-edge blockchain innovation and exploring high-quality projects that demonstrate long-term value. To learn more about MYX, click here.

Zřeknutí se odpovědnosti
Obsah tohoto článku se může týkat produktů, které nejsou ve vaší oblasti dostupné. Slouží pouze k obecným informativním účelům a nepřijímá se žádná odpovědnost za v něm obsažené faktické chyby či opomenutí. Reprezentuje osobní názory autorů, nikoli názory společnosti OKX. Není zamýšlen jako poradenství jakéhokoli druhu, a to mimo jiné jako: (i) investiční poradenství nebo investiční doporučení, (ii) nabídka nebo žádost o nákup, prodej nebo držení digitálních aktiv ani (iii) finanční, účetní, právní nebo daňové poradenství. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika, jejich hodnota může značně kolísat, a mohou se dokonce stát i zcela bezcennými. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem. Funkce OKX Web3, včetně služby OKX Web3 Wallet a Tržiště OKX NFT, se řídí samostatnými podmínkami poskytování služeb na webu www.okx.com.
© 2023 OKX. Tento článek smí být reprodukován či distribuován ve své úplnosti, případně z něj lze použít výňatky do 100 slov, ovšem za předpokladu, že je to pro nekomerční účely. U každé reprodukce či distribuce celého článku musí být viditelně uvedeno: „Tento článek je © 2023 OKX a je použit na základě poskytnutého oprávnění.“ U povolených výňatků musí být uveden název článku a zdroj, a to např. takto: „Název článku, [místo pro jméno autora, je-li k dispozici], © 2023 OKX.” Z tohoto článku nesmí být vytvářena odvozená díla ani nesmí být používán jiným způsobem.
Rozbalit