OKX Ventures Makes a Seed Round Investment in Type 2.5 ZkEVM Kakarot

Singapore, November 16, 2023 -- OKX Ventures, the investment arm of leading Web3 technology company OKX, today announced its seed round investment in Kakarot, a Type 2.5 Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine (zkEVM) written in Cairo, a Scalable Transparent Argument of Knowledge (STARK)-based Turing-complete language for writing provable programs on blockchain. Kakarot aims to scale Ethereum by leveraging the capabilities of Cairo and Starkware's technology.

Kakarot started as a community initiative during a Starknet Hacker House in October 2022 and has since evolved into a company with a mission to enable Ethereum's scalability. With strong community engagement and the power of Cairo, developed by the Starkware team, Kakarot achieved full 'Operation Code' (opcode) equivalence in just two and a half months; opcode is a primitive code or instruction that enables the programming of operations within a blockchain.

OKX Ventures Founder Dora Yue said: "We are honored to participate in the seed round of investment in Kakarot, a Cairo language-based zkEVM. Kakarot is built on Starknet, utilizing an innovative coding language that resolves the issue of Starknet's incompatibility with EVMs. This advancement enables the Ethereum ecosystem to flourish on Starknet."

Kakarot is currently preparing to launch its inaugural testnet, which will serve as both a Layer-2 on Ethereum and a Layer-3 on StarkNet, a decentralized Layer-2 network that enables Ethereum to scale securely and DApps to achieve unlimited scale for transactions and computation. In addition, Karakot has ambitions to become a Type-1 zkEVM, allowing any Layer-1 node to generate STARK proofs. The project is also exploring the development of other zero-knowledge proofs, account abstraction and scaling solutions to contribute to the ongoing development of the Web3 space.

Limitarea răspunderii
Acest articol poate acoperi conținut cu privire la produse ce nu sunt disponibile în regiunea dvs. Este furnizat doar în scopuri informative generale, nu se acceptă nicio răspundere sau responsabilitate pentru nicio eroare factuală sau omisiune exprimată în prezenta. Acesta reprezintă opiniile personale ale autorului (autorilor) și nu reprezintă opiniile OKX. Acesta nu este menit a furniza niciun fel de sfaturi inclusiv, fără a se limita la: (i) sfaturi sau recomandări de investiții; (ii) o ofertă sau solicitare de a cumpăra, vinde sau deține active digitale sau (iii) recomandări financiare, contabile, juridice sau fiscale. Deținerile de active digitale, inclusiv criptomonede stabile și NFT-uri, presupun un nivel ridicat de risc, pot fluctua foarte mult și chiar își pot pierde valoarea. Ar trebui să vă gândiți bine dacă tranzacționarea sau deținerea de active digitale este adecvată pentru dvs., luând în considerare situația dvs. financiară. Consultați un specialist în domeniul juridic/fiscal/al investițiilor și adresați-i întrebări cu privire la circumstanțele dvs. specifice. Caracteristicile OKX Web3, inclusiv OKX Web3 Wallet și OKX NFT Marketplace, fac obiectul unor termeni separați privind serviciile, pe care îi puteți consulta la www.okx.com.
© 2023 OKX. Acest articol poate fi reprodus sau distribuit în întregime, sau pot fi utilizate extrase ale acestui articol de maximum 100 de cuvinte, cu condiția ca respectiva utilizare să nu fie comercială. Orice reproduce sau distribuire a întregului articol trebuie să menționeze în mod clar: „Acest articol este © 2023 OKX și este utilizat cu permisiune”. Extrasele permise trebuie să menționeze denumirea articolului și să includă o atribuire, de exemplu „Denumirea articolului, [numele autorului, dacă este cazul], © 2023 OKX.” Nu sunt permise lucrări derivate sau alte utilizări ale acestui articol.
Extindere