Come behind the scenes with the Wallet team

Onchain Weekly First Edition

Onchain Weekly, first edition

Welcome to Onchain Weekly.

This is a new series, that every week invites you behind-the-scenes with the Wallet team. It's a sneak peek into what we're building, and why we're building it.

You'll be the first to know what's cooking, and you'll see first-hand why ours is the most secure and compatible wallet to manage, swap, and explore everything onchain.

Here are the highlights of what we're working on this week.

A new look Wallet

You heard it here first. Our design team are heads down on developing a fresh look-and-feel, and improved user experience for the mobile and web experiences. Look out for the preview coming soon.

Successful CertiK review of Wallet code

Third-party audits are a key piece in making Wallet the world's most secure. Independent security assessors CertiK have just completed a planned audit of Wallet code. Full results to be published soon, but as expected, zero critical errors or risks were found in our code base.

Runes, without the complexity

Wallet is now the leading marketplace for Runes, accounting for over 50% of daily trading volume globally. This week we deployed improvements to the Runes minting experience, so you can buy and sell Runes in just a few clicks with zero fees. Very shortly we'll be adding UTXO splitting, too. What's more, until May 29th you can stake your claim for a share of $35,000 worth of Runes from top projects including RSIC, Pups, Game of Blocks, Rune Mania Miners and LeapX.

More compatibility. Hello to Kyber Network

We've announced a Wallet integration with Kyber Network, one of the world's leading decentralized aggregators. Kyber's +900,000 unique users can now connect using OKX Wallet.

Bitcoin Power Hour

We're passionate about innovation on Bitcoin! You don't want to miss this. This week we hosted a Bitcoin Power Hour X Spaces with none other than the Taproot Wizard himself, Udi Wertheimer. Tune in here for the recap.

Thanks for reading, and until next week. Onchain, any chain.

The Wallet Team

Limitarea răspunderii
Acest conținut este furnizat doar în scopuri informative și poate acoperi produse ce nu sunt disponibile în regiunea dvs. Acesta nu este menit a furniza (i) sfaturi sau recomandări de investiții; (ii) o ofertă sau solicitare de a cumpăra, vinde sau deține active digitale sau (iii) recomandări financiare, contabile, juridice sau fiscale. Deținerile de active digitale, inclusiv criptomonede stabile și NFT-uri, presupun un nivel ridicat de risc și pot fluctua foarte mult. Ar trebui să vă gândiți bine dacă tranzacționarea sau deținerea de active digitale este adecvată pentru dvs., luând în considerare situația dvs. financiară. Consultați un specialist în domeniul juridic/fiscal/al investițiilor și adresați-i întrebări cu privire la circumstanțele dvs. specifice. Informațiile (inclusiv datele de piață și informațiile statistice, după caz) care apar în această postare sunt prezentate doar în scop de informare generală. Deși s-au luat toate măsurile rezonabile pentru a pregăti aceste date și grafice, nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru nicio eroare factuală sau omisiune exprimată aici. Atât OKX Web3 Wallet cât și OKX NFT Marketplace fac obiectul unor termeni separați privind serviciile, pe care îi puteți consulta la www.okx.com.
© 2024 OKX. Acest articol poate fi reprodus sau distribuit în întregime, sau pot fi utilizate extrase ale acestui articol de maximum 100 de cuvinte, cu condiția ca respectiva utilizare să nu fie comercială. Orice reproduce sau distribuire a întregului articol trebuie să menționeze în mod clar: „Acest articol este © 2024 OKX și este utilizat cu permisiune.” Extrasele permise trebuie să menționeze denumirea articolului și să includă o atribuire, de exemplu „Denumirea articolului, [numele autorului, dacă este cazul], © 2024 OKX.” Nu sunt permise lucrări derivate sau alte utilizări ale acestui articol.
Extindere
Articole similare
Vizualizați mai mult
Vizualizați mai mult