Artykuł

Come behind the scenes with the Wallet team

Onchain Weekly First Edition

Onchain Weekly, first edition

Welcome to Onchain Weekly.

This is a new series, that every week invites you behind-the-scenes with the Wallet team. It's a sneak peek into what we're building, and why we're building it.

You'll be the first to know what's cooking, and you'll see first-hand why ours is the most secure and compatible wallet to manage, swap, and explore everything onchain.

Here are the highlights of what we're working on this week.

A new look Wallet

You heard it here first. Our design team are heads down on developing a fresh look-and-feel, and improved user experience for the mobile and web experiences. Look out for the preview coming soon.

Successful CertiK review of Wallet code

Third-party audits are a key piece in making Wallet the world's most secure. Independent security assessors CertiK have just completed a planned audit of Wallet code. Full results to be published soon, but as expected, zero critical errors or risks were found in our code base.

Runes, without the complexity

Wallet is now the leading marketplace for Runes, accounting for over 50% of daily trading volume globally. This week we deployed improvements to the Runes minting experience, so you can buy and sell Runes in just a few clicks with zero fees. Very shortly we'll be adding UTXO splitting, too. What's more, until May 29th you can stake your claim for a share of $35,000 worth of Runes from top projects including RSIC, Pups, Game of Blocks, Rune Mania Miners and LeapX.

More compatibility. Hello to Kyber Network

We've announced a Wallet integration with Kyber Network, one of the world's leading decentralized aggregators. Kyber's +900,000 unique users can now connect using OKX Wallet.

Bitcoin Power Hour

We're passionate about innovation on Bitcoin! You don't want to miss this. This week we hosted a Bitcoin Power Hour X Spaces with none other than the Taproot Wizard himself, Udi Wertheimer. Tune in here for the recap.

Thanks for reading, and until next week. Onchain, any chain.

The Wallet Team

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejszy artykuł może zawierać treści dotyczące produktów, które nie są dostępne w danym regionie. Jest on dostarczany wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w faktach lub pominięcia wyrażone w niniejszym dokumencie. Reprezentuje on osobiste poglądy autora(ów) i nie reprezentuje poglądów OKX. Jego celem nie jest udzielanie jakichkolwiek porad, w tym między innymi: (i) doradztwa inwestycyjnego lub rekomendacji inwestycyjnych; (ii) oferty lub zachęty do kupna, sprzedaży lub posiadania aktywów cyfrowych, lub (iii) doradztwa finansowego, księgowego, prawnego lub podatkowego. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka, może podlegać znacznym wahaniom, a nawet stać się bezwartościowe. Powinieneś dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej. Skonsultuj się ze swoim specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych w przypadku pytań dotyczących Twojej konkretnej sytuacji. Funkcje OKX Web3, w tym OKX Web3 Wallet i OKX NFT Marketplace, podlegają odrębnym warunkom świadczenia usług na stronie www.okx.com.
© 2023 OKX. Niniejszy artykuł może być powielany lub rozpowszechniany w całości lub we fragmentach zawierających maksymalnie 100 słów, pod warunkiem, że takie wykorzystanie jest niekomercyjne. Każda reprodukcja lub dystrybucja całego artykułu musi również zawierać wyraźną informację: „Ten artykuł należy do © 2023 OKX i jest używany za zgodą”. Dozwolone fragmenty muszą odnosić się do nazwy artykułu i zawierać przypisanie, na przykład „Tytuł artykułu, [nazwisko autora, jeśli ma zastosowanie], © 2023 OKX”. Żadne prace pochodne ani inne sposoby wykorzystania tego artykułu nie są dozwolone.
Poszerz
Powiązane artykuły
Wyświetl więcej
Wyświetl więcej