Come behind the scenes with the Wallet team

Onchain Weekly First Edition

Onchain Weekly, first edition

Welcome to Onchain Weekly.

This is a new series, that every week invites you behind-the-scenes with the Wallet team. It's a sneak peek into what we're building, and why we're building it.

You'll be the first to know what's cooking, and you'll see first-hand why ours is the most secure and compatible wallet to manage, swap, and explore everything onchain.

Here are the highlights of what we're working on this week.

A new look Wallet

You heard it here first. Our design team are heads down on developing a fresh look-and-feel, and improved user experience for the mobile and web experiences. Look out for the preview coming soon.

Successful CertiK review of Wallet code

Third-party audits are a key piece in making Wallet the world's most secure. Independent security assessors CertiK have just completed a planned audit of Wallet code. Full results to be published soon, but as expected, zero critical errors or risks were found in our code base.

Runes, without the complexity

Wallet is now the leading marketplace for Runes, accounting for over 50% of daily trading volume globally. This week we deployed improvements to the Runes minting experience, so you can buy and sell Runes in just a few clicks with zero fees. Very shortly we'll be adding UTXO splitting, too. What's more, until May 29th you can stake your claim for a share of $35,000 worth of Runes from top projects including RSIC, Pups, Game of Blocks, Rune Mania Miners and LeapX.

More compatibility. Hello to Kyber Network

We've announced a Wallet integration with Kyber Network, one of the world's leading decentralized aggregators. Kyber's +900,000 unique users can now connect using OKX Wallet.

Bitcoin Power Hour

We're passionate about innovation on Bitcoin! You don't want to miss this. This week we hosted a Bitcoin Power Hour X Spaces with none other than the Taproot Wizard himself, Udi Wertheimer. Tune in here for the recap.

Thanks for reading, and until next week. Onchain, any chain.

The Wallet Team

Zřeknutí se odpovědnosti
Tento obsah slouží pouze k informativním účelům a může se zabývat produkty, které nejsou ve vaší oblasti k dispozici. Není zamýšlen jako (i) investiční poradenství nebo investiční doporučení, (ii) nabídka nebo žádost o nákup, prodej nebo držení digitálních aktiv ani (iii) finanční, účetní, právní nebo daňové poradenství. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, se pojí s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním expertem. Informace (včetně tržních dat a statistických informací, pokud jsou k dispozici), které se zobrazují v tomto příspěvku, jsou jen pro obecné účely. Ačkoli jsme tato data a grafy připravili s veškerou přiměřenou péčí, nepřijímáme žádnou odpovědnost ani závazky v souvislosti s případnými faktickými chybami nebo opomenutími v nich. Služby OKX Web3 Peněženka a Tržiště OKX NFT se řídí samostatnými podmínkami poskytování služeb na webu www.okx.com.

© 2024 OKX. Tento článek smí být reprodukován či distribuován ve své úplnosti, případně z něj lze použít výňatky do 100 slov, ovšem za předpokladu, že je to pro nekomerční účely. U každé reprodukce či distribuce celého článku musí být viditelně uvedeno: „Tento článek je © 2024 OKX a je použit na základě poskytnutého oprávnění.“ U povolených výňatků musí být uveden název článku a zdroj, a to např. takto: „Název článku, [místo pro jméno autora, je-li k dispozici], © 2024 OKX.” Z tohoto článku nesmí být vytvářena odvozená díla ani nesmí být používán jiným způsobem.
Rozbalit
Související články
Zobrazit více
Zobrazit více