BitVM Nedir? Bitcoin’in En Yeni Ölçeklenebilirlik Çözümünü Keşfedin

Başlangıçta dijital bir para birimi olarak tasarlanan Bitcoin’in yeni teknolojilerle nasıl evrim geçirdiğini hiç merak ettiniz mi? Robert Linus tarafından tanıtılan hesaplama motoru Bitcoin Virtual Machine (Bitcoin Sanal Makinesi) ifadesinin kısaltması olan BitVM, buna verebileceğimiz örneklerden biridir.

Burada amaç, Bitcoin’i sözde bir Ethereum hâline getirmek değildir. BitVM, bunun yerine, lightning veya diğer protokollerin bazı açılardan yetersiz kalabileceği Bitcoin ağını verimli bir şekilde ölçeklendirmeye odaklanmıştır. BitVM, Bitcoin’in sınırlamalarla karşılaştığı önemli bir husus olan büyük hacimli işlemlerin gerçekleştirilmesinde Bitcoin’in yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

BitVM, Ethereum’un merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarıyla ilgili stratejisinin aksine, ölçeklenebilirliğini artırırken Bitcoin’in temel ilkelerini de korumaya çalışmaktadır. Blok zinciri teknolojisindeki bu ilerleme, Bitcoin’in başlangıçtaki amacına sadık kalırken heyecan verici fırsatlar sunmaktadır.

BitVM, Bitcoin ve blok zinciri ölçeklenebilirliğinin geleceğini yeniden mi şekillendirecek?

Genel Bakış

  • BitVM’nin Evrimi: BitVM, Bitcoin’i Ethereum’a dönüştürmeden akıllı sözleşme benzeri işlevler sağlayarak yeniden tanımlanmasına yardımcı oluyor.

  • Ölçeklenebilirliğe Odaklanma: Robert Linus, BitVM’yi Bitcoin’i verimli bir şekilde ölçeklendirmek ve işlem hacmi sınırlamalarını aşmak için yarattı.

  • Zincir Dışı İnovasyon: BitVM, karmaşık hesaplamaları zincir dışında işleyerek Bitcoin’in blok zinciri tıkanıklığını ve verimliliğini azaltır.

  • İki Taraf Sınırlaması: BitVM ile ilgili önemli bir nokta, EVM’nin çok taraflı yeteneklerinden farklı olarak iki taraflı işlemlere odaklanmasıdır.

  • Gelecek Potansiyeli: BitVM’nin gelişimi, zincir dışı işleme ve dolandırıcılık önlemleri göz önüne alındığında, Bitcoin’in blok zinciri teknolojisindeki rolünü nasıl etkileyecek?

BitVM Nedir?

BitVM, diğer akıllı sözleşme platformlarının yaptığı gibi Bitcoin blok zinciri üzerinde kod çalıştırarak işlemez. Ağın güvenliğini ve temel değerlerini korurken, her işlemin geçerliliğinin Bitcoin blok zincirinde doğrulanabildiği bir sistem sunar.

BitVM’nin temeli, Bitcoin’i büyütme stratejisi üzerine kuruludur. Geliştiriciler, motorun yetenekleri geliştiğinde ayrıntılı Turing bütünlüğüne sahip akıllı sözleşmelere izin vererek Bitcoin üzerinde neredeyse her şeyi çözebilirler.

Bu ölçeklenebilirlik odağı, Bitcoin’in uzun süredir devam eden zorluklarından biri olan büyük hacimli işlemleri verimli bir şekilde işleme konusunu ele aldığı için çok önemlidir. BitVM, Turing bütünlüğüne sahip akıllı sözleşmeler gibi karmaşık hesaplamaları zincir dışında işleyerek bu zorluğun üstesinden gelmekte ve böylece Bitcoin blok zincirindeki tıkanıklığı azaltmaktadır.

BitVM’yi çığır açan bir çözüm hâline getiren şey, daha önce merkezî hizmetlere dayanan uygulamaların çeşitli yönlerini merkeziyetsiz hâle getirme potansiyelidir. Bu, ağ yükseltmelerine gerek kalmadan Bitcoin’e daha fazla olanak sağlar. Bu yenilik hâlâ üzerinde çalışılmakta olan bir çözüm olmakla birlikte, Bitcoin için ağın orijinal vizyonuna sadık kalarak daha karmaşık uygulamaların üstesinden gelebileceği yeni bir dönemin habercisidir.

BitVM Nasıl Çalışır?

Bitcoin Sanal Makinesi iki ana rol içeren benzersiz bir mimari üzerinde çalışır: Kanıtlayıcı (Prover) ve Doğrulayıcı (Verifier). Kanıtlayıcı, bir hesaplama veya iddiayı başlatmaktan sorumludur; esasen bir program sunar ve beklenen sonucu bildirir. Doğrulayıcının rolü, hesaplama sonuçlarının doğru ve güvenilir olduğundan emin olarak bu iddiayı doğrulamaktır.

BitVM, Bitcoin ekosisteminin bir uzantısı olan güvenli ve yalıtılmış bir ortam olarak çalışır. Bu hesaplamalar Bitcoin blok zincirinde işlenmek yerine, zincir dışında onaylanır; bu da zincir üzerindeki yükü azaltır ve daha karmaşık ancak güvenli işlemler için bir platform sağlar.

Doğrulayıcının Kanıtlayıcının beyanının doğruluğuna itiraz etmesi gibi bir anlaşmazlık durumunda, BitVM sistemi, dolandırıcılık kanıtlarına dayanan bir sınama-yanıt (challenge-response) protokolü kullanır. Kanıtlayıcının iddiası doğru değilse, Doğrulayıcı Bitcoin blok zincirinin değiştirilemez defterine bir dolandırıcılık kanıtı gönderebilir. Bu, dolandırıcılığı gösterecek ve sistemin genel sağlığını koruyacaktır.

BitVM’nin tasarımı iki kişi arasındaki anlaşmalara odaklanır ve Bitcoin blok zinciri üzerindeki etkiyi azaltmak için hesaplamalarının çoğunu zincir dışında yapar. Bu strateji etkilidir ancak bazı dezavantajları da vardır. Bu makalenin yazıldığı tarihte; BitVM, ikiden fazla taraf içeren işlemler veya sözleşmeler için uygun değildir, bu da daha karmaşık durumlarda kullanımını sınırlar.

Hem Kanıtlayıcının hem de Doğrulayıcının zincir dışı önemli hesaplama işlerini üstlenmesi gerekir. Bu gereklilik, bireysel taraflara hesaplama yükü getirir ve donanım gücü daha düşük olanlar veya aynı anda çok sayıda BitVM sözleşmesine girenler için engelleyici olabilir.

Bu zorluklara rağmen, BitVM’in zincir dışı yaklaşımı hız ve esneklik sunarak geliştiricilerin veya kullanıcıların blok zincirini zorlamadan karmaşık programları çalıştırmasına olanak tanır. Bununla birlikte, zincir dışı iletişimin yarattığı potansiyel zayıflıklar ve sisteme getirdiği ek karmaşıklık konusunda endişeler dile getirilmiştir.

BitVM’in Potansiyeli ve Zorlukları

BitVM’in avantajlarından biri de Bitcoin blok zinciri üzerindeki etkisinin çok küçük olmasıdır. BitVM, hesaplama işlerinin çoğunu zincir dışında gerçekleştirerek doğrudan blok zincirinde depolanan veri miktarını azaltır. Bu yaklaşım, işlem doğrulama için daha az kaynağa ihtiyaç duyulmasını sağlayarak ağın genel verimliliğini artırır ve blok zincirinin gereksiz verilerle dolmasını önler.

Bu zincir dışı işlemler, blok zinciri şişkinliğinin endişe verici boyutlarda olduğu bir çağda, Bitcoin ağının sağlığını ve hızını korumak için özellikle değerlidir.

BitVM, sınama-yanıt protokolü ile birlikte dolandırıcılık kanıtları sistemi kullanarak sağlam dolandırıcılık önlemleri getirir. Bu sistem, tüm işlemlerin dürüstlüğünü ve şeffaflığını garanti ederek BitVM’yi birçok uygulama için güvenli ve sağlam bir platform hâline getirir. Bununla birlikte, BitVM’in sınırlamaları da vardır. Tasarımı itibarıyla iki taraflı düzenlemelere odaklanır, yani çok taraflı işlemleri veya sözleşmeleri işleyemez.

Bu sınırlama, birden fazla katılımcı arasında daha karmaşık etkileşimler gerektiren senaryolarda uygulanabilirliğini kısıtlar ve DeFi daha karmaşık ekosistemlere doğru geliştikçe bir dezavantaj olabilir. BitVM sözleşmelerinde yer alan her iki taraf için de önemli ölçüde zincir dışı hesaplama gerekir. Bu durum BitVM’in minimal blok zinciri etkisine katkıda bulunurken, bireye hesaplama yükü getirir.

BitVM ve EVM Karşılaştırması

BitVM, Bitcoin blok zinciri için isteğe bağlı bir eklentidir ve Bitcoin işlemleri için gerekli olmadan işlevselliği geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Öte yandan, EVM Ethereum’un ayrılmaz bir parçası olup, akıllı sözleşmeleri ve merkeziyetsiz uygulamaları için hayati önem taşımaktadır.

EVM çok taraflı işlemleri desteklerken ve karmaşık işlemlerin üstesinden gelebilirken, BitVM öncelikle iki taraflı takas işlemlerine odaklanmaktadır. Bu, BitVM’yi EVM’ye kıyasla daha uzmanlaşmış ancak daha az yönlü hâle getirir.

BitVM’nin işlemleri zincir dışında gerçekleşir, bu da Bitcoin blok zinciri yükünü azaltmaya yardımcı olur ve ölçeklenebilirliği artırır. EVM ise Ethereum ortamında işlemleri zincir üstünde işler. Dahası, BitVM her türlü hesaplama faaliyetini gerçekleştirebilir ve karmaşık akıllı sözleşme tabanlı uygulamaların geliştirilmesine olanak tanır.

BitVM’nin amacı Bitcoin’in ölçeklenebilirliğini artırmaktır. Bitcoin’i Ethereum’a benzer bir DeFi platformu hâline getirmek yerine, blok zinciri üzerindeki baskıyı azaltmak için akıllı sözleşmeleri zincir dışı çalıştırmaya odaklanır. Bu, Bitcoin’in artan işlem hacmini ele alırken kapasitesini ve performansını artırır.

Sonuç

BitVM’nin Bitcoin’in geleceği üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Geliştiriciler, teknolojinin akıllı sözleşmeler konusundaki uzmanlığından yararlandıkça yeni kullanım alanları ortaya çıkabilir. Bazıları BitVM’yi Ethereum’un EVM’sine bir alternatif olarak görse de ikisinin arasında yapı ve kullanım açısından belirgin farklılıklar bulunur.

BitVM’in mevcut planı genel olarak iki taraflı anlaşmalara uygundur ve çok sayıda zincir dışı hesaplama gerektirir. Bitcoin’in temel özelliklerini değiştirmeden olanaklarını genişletmesi ise ekstra bir avantaj olarak sayılabilir.

Feragatname
Bu makale bölgenizde kullanılmayan ürünler hakkında bilgi içerebilir. Yalnızca bilgilendirme amacıyla yayınlanmıştır, içindeki hatalar veya noksanlıklardan ötürü sorumluluk veya yükümlülük kabul edilmez. Yazar(lar)ın kişisel görüşlerini yansıtmakla birlikte OKX’in görüşlerini yansıtmaz. Aşağıdakiler dahil, ama bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir türde tavsiye oluşturması amaçlanmamıştır: (i) Yatırım tavsiyesi veya yatırım önerisi; (ii) dijital varlıkları satın alma, satma veya tutma teklifi veya talebi veya (iii) finans, muhasebe, hukuk veya vergi danışmanlığı niteliğinde değildir. Sabit coinler ve NFT’ler dahil olmak üzere dijital varlıklar, yüksek risk içerir, yüksek derecede fiyat dalgalanması yaşayabilir ve hatta değerini tamamen kaybedebilir. Kendi finansal durumunuza bağlı olarak dijital varlıkları alıp satmanın veya tutmanın sizin için uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirmelisiniz. Özel durumunuzla ilgili sorularınız için lütfen hukuk/vergi/yatırım uzmanınıza danışın.OKX Web3 Cüzdan ve OKX NFT Pazar Yeri dahil olmak üzere OKX Web3 özellikleri farklı koşullara tabidir. Bu koşullara www.okx.com adresinden ulaşabilirsiniz.
© 2023 OKX. Bu makalenin tamamı çoğaltılabilir, dağıtılabilir veya bu kullanımın ticari olmaması koşuluyla makaleden 100 kelime veya altında alıntı yapılarak kullanılabilir. Makalenin tamamının herhangi bir şekilde çoğaltılması veya dağıtılmasın halinde şu ibareye açıkça yer verilmesi gereklidir: “Bu makalenin telif hakkı © 2023 OKX’e aittir ve izin alınarak kullanılmıştır.” Alıntılarda ise makalenin adı belirtilmeli ve makaleye atıfta bulunmalıdır; örneğin “Makale Adı, [varsa yazar adı], © 2023 OKX.” Bu makaleden herhangi bir şekilde türetilen çalışmalara veya makalenin başka şekilde kullanılmasına izin verilmez.
Genişlet
Daha Fazlasını Görüntüle