Vay thị trường
Vay VIP
OKX cung cấp lãi suất thị trường minh bạch dựa vào cung và cầu trên thị trường vay. Lãi suất được cập nhật hằng giờ.
Người dùng sản phẩm Vay VIP được hưởng lãi suất độc quyền trong giới hạn vay của mình. Khoản vay vượt giới hạn sẽ được áp dụng lãi suất thị trường.
Khoản vay trung bình mỗi giờ trong 24 giờ qua
$--
Tiền mã hóaCác khoản vay theo giờ trung bình (24 giờ)Giá trị USDLãi suất gần nhấtLãi suất ước tính tiếp theo
Không có dữ liệu