Bậc vị thế

Thông tin vị thế

Dựa trên thanh khoản thị trường, các quy tắc bậc vị thế của OKX đặt ra giới hạn vị thế có thể thay đổi cho những đòn bẩy khác nhau được chọn và yêu cầu mức ký quỹ khác nhau.
Khi chọn đòn bẩy cao, mức ký quỹ duy trì có thể không bù đắp được khoản lỗ trong quá trình thanh lý bắt buộc, trong điều kiện thị trường biến động mạnh. Vì vậy, OKX giới hạn số tiền vay tối đa cho đòn bẩy cao. Đòn bẩy càng cao, số tiền vay tối đa càng thấp.
Do đó, khi có đủ tiền, bạn có thể đặt một lệnh với giá trị lớn hơn thay thế nếu hệ số đòn bẩy được hạ xuống một cách thích hợp.

BậcHạn mức vay Tỷ lệ ký quỹ duy trìTỷ lệ ký quỹ ban đầuĐòn bẩy tối đa