Nejčastější dotazy ohledně vedoucích obchodníků

Publikováno dne 6. 9. 2023Aktualizováno dne 17. 7. 2024Doba čtení: 7 min84

1. Jak se mohu přihlásit jako vedoucí obchodník?

Více informací o požadavcích na vedoucího obchodníka naleznete v tomto článku.

2. Jaké jsou dostupné informace v mém profilu vedoucího obchodníka?

Více informací o profilu vedoucího obchodníka naleznete v tomto článku.

3. Jak mohu vytvořit vedoucí obchod?

Poté, co se stanete vedoucím obchodníkem, můžete dál provádět obchody na stránce běžného obchodování. Pokud se obchod týká některého z vašich vybraných kontraktů vedoucích obchodů, bude obchodníkům, kteří vás kopírují, automaticky odeslán signál. Poté u nich dojde k automatickému zkopírování obchodů za tržní cenu.

4. Jak mohu spravovat vedoucí obchody?

Vaše objednávky vedoucích obchodů se zobrazí v sekci správy objednávek v dolní části stránky obchodování a také v sekci objednávek vedoucích obchodů.

Existují dvě možnosti zobrazení objednávek vedení obchodů: Detailní a Přehled. V podrobném zobrazení se zobrazí všechny údaje rozdělené podle individuálních objednávek, zatímco v přehledu se zobrazí souhrnné údaje pro každý typ kontraktu. Z důvodu kontroly rizik budou údaje v Přehledu obsahovat i údaje z objednávek, které nebyly zkopírovány.

Poté, co obchodník začne vést obchod, může nastavit take profit a stop loss. Pro zajištění pozitivních zkušeností pro kopírující obchodníky může vedoucí obchodník při nastavování ceny příkazu stop loss/take profit nebo při uzavírání pozice použít pouze tržní cenu a musí uzavřít celou pozici.

5. Jaký je můj maximální limit pozice a finanční páky jako vedoucího obchodníka?

Finanční páku a limity pozic pro kopírování obchodníků najdete zde.

6. Jak mám postupovat při procesu uzavírání pozic?

Vedoucí obchodníci musí při uzavírání pozic v rámci vedoucích obchodů dodržovat určité požadavky.

Pozice je možné uzavírat pouze za tržní cenu a obchodníci si nemohou přizpůsobit částku, kterou uzavírají. Všechny pozice v rámci jednoho kontraktu můžete uzavřít na kartě Pozice nebo jednotlivé objednávky na kartě Kopírování obchodníků.

V jednosměrném režimu, pokud obchodník drží kontrakt s určitou pozicí, nemůže zadat žádnou objednávku v opačném směru. Pokud například obchodník drží long pozici na BTCUSDT, nebude moci přímo zadat short objednávku na BTCUSDT.

7. Jaká je úroveň podílu na zisku pro vedoucího obchodníka?

Úroveň sdílení zisku vedoucího obchodníka OKX má za cíl odměnit vysoce kvalitní vedoucí obchodníky vyššími podíly na zisku na základě jejich příslušných 90denních průměrů AUM.

8. Jaká je úroveň podílu na zisku pro vedoucí obchodníky, kteří se zapojí poprvé a nemají za sebou 30 dnů záznamů o obchodování?

V první den bude úroveň podílu na zisku nastavena na výchozí 1. úroveň.

Bude vypočtena AUM vedoucího obchodníka a úroveň podílu na zisku bude aktualizována následující den (T+1) v 0:00 (UTC +8).

9. Pokud jako vedoucí obchodník skončím a vrátím se později, udržím si svou úroveň podílu na zisku?

Když se vrátíte zpět, AUM z vaší dřívější historie vedoucího obchodníka se nezohlední. Bude s vámi nakládáno jako s novým obchodníkem.

10. Jak vypočítám spravovaná aktiva (AUM) vedoucího obchodníka?

Výpočet AUM vedoucího obchodníka je následující:

 • AUM = Celková výše investice všech kopírujících obchodníků

 • Výše investice kopírujícího obchodníka = maximální celková částka kopírujících obchodů obchodníka nebo vlastní kapitál USDT na obchodním účtu (podle toho, co je nižší)

 • 90denní průměrné AUM = AUM vedoucího obchodníka za posledních 90 dní / 90.

Poznámka: úroveň AUM a podílu na zisku vedoucích obchodníků bude vypočítána a aktualizována každé pondělí v 0:00 (UTC +8), přičemž podíly na zisku budou vypořádány na týdenní bázi.

11. Jaké jsou úrovně podílu na zisku?

Další podrobnosti o úrovních rozdělování zisku najdete v článku .Jaké jaké jsou limity pro kopírování obchodníků s futures?.

12. Změní se automaticky můj podíl na zisku, když se změní výše mojí úrovně podílu na zisku?

Pokud dojde ke zlepšení úrovně vašeho podílu na zisku, zvýší se maximální podíl podílu na zisku. Váš skutečný podíl na zisku jako hlavního obchodníka však zůstane stejný. Budete jin informování o změněn úrovně podílu na zisku a můžete ručně upravit svůj poměr podílu na zisku, jak budete chtít.

Pokud dojde ke snížení úrovně vašeho podílu na zisku, sníží se horní hranice maximálního podílu na zisku. Proto se váš skutečný podíl na zisku jako vedoucího obchodníka také sníží na maximální poměr podílu na zisku nižší úrovně.

13. Jak zkontroluji výši podílu na zisku?

Pro zobrazení údajů o rozdělení zisku můžete otevřít aplikaci OKX > Objevit > Kopírování obchodů > Čekající zisky. Více informací o tom, jak funguje podíl na zisku, najdete zde.

CT-app-copytrading-pending profit page

Stránka pro sdílení zisku

 • Čekající zisky: Celkový zisk vytvořený z aktuálních objednávek, který by měl být sdílen v příštím cyklu vypořádání

 • Kumulativní (USDT): Celková částka zisku sdílená s hlavním obchodníkem od jejich vstupu do platformy

 • Poslední rozdělování (USDT): Zisk sdílený s hlavním obchodníkem v posledním cyklu vypořádání

 • Výše podílu: Aktuální poměr podílu na zisku vedoucího obchodníka lze změnit maximálně 3× za měsíc

  CT-app-copytrading-edit ratio

  Upravit poměr podílů na zisku

 • Historie: Rozpis všech zisků sdílených s vedoucím obchodníkem v minulosti

14. Jak zkontroluji svá nastavení vedení?

Otevřete aplikaci OKX > Objevit > Kopírování obchodů > Profil > Nastavení a zkontrolujte údaje o svém profilu.

CT-app-copytrading-leading settings

Stránka nastavení vedení

15. Jaké jsou výhody zvýšení úrovně vedoucího obchodníka?

Více informací o výhodách jednotlivých úrovní vedoucích obchodníků najdete v tomto článku.