7 beste swinghandelsindicatoren voor 2024

Van het voortdurend bijhouden van de grafieken voor prijsactie tot het in de gaten houden van indicatoren voor een momentumverschuiving: het actief scalpen van trades en daytraden kan voor veel cryptohandelaren een te grote uitdaging zijn. Gelukkig is daytraden niet de enige manier om cryptowinsten te boeken. Maak kennis met swinghandel: een handelsstrategie die het midden houdt tussen actief daytraden en passief aanhouden op de lange termijn.

Wil je weten hoe je jezelf het beste kunt voorbereiden op succes met swinghandel? Van voortschrijdende gemiddelden tot bollinger bands: dit zijn de beste indicatoren voor swinghandel om aan je arsenaal toe te voegen op de cryptomarkt.

Wat is swinghandel?

Swinghandel met crypto is een strategie waarbij wordt gehandeld over een korte periode om prijsbewegingen op de korte termijn vast te leggen. Dit tijdsinterval is meestal een paar dagen tot een paar weken en staat in contrast met de buy-and-hold strategie, die meestal enkele maanden of jaren duurt. Swinghandel is een populaire strategie omdat handelaren hiermee kunnen profiteren van prijsbewegingen en katalysatoren op de korte termijn. Deze factoren leveren mogelijk meer opbrengsten op in vergelijking met lang vasthouden gezien de inherente volatiliteit van crypto.

Beste indicatoren voor swinghandel

Om te slagen met swinghandel in crypto, heb je handelsindicatoren nodig die je de juiste signalen geven om de best geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen te midden van volatiliteit. Hier zijn een paar van de beste indicatoren voor swinghandel die alle cryptohandelaren zouden moeten kennen.

1. Voortschrijdend gemiddelde

Swing trading moving averages chart
Source: Trading View

Het voortschrijdend gemiddelde is een populaire technische analysetool waar swinghandelaren gebruik van maken om mogelijke handelskansen te identificeren. Een voortschrijdend gemiddelde wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de prijs van een asset over een bepaalde periode, zoals 20 dagen of 50 dagen.

Het voortschrijdende gemiddelde is nuttig om trends in de markt te identificeren. Handelaren gebruiken vaak twee voortschrijdende gemiddelden om de algemene trend te identificeren: een voortschrijdend gemiddelde op de korte termijn, zoals het 20-daagse voortschrijdend gemiddelde, en een voortschrijdend gemiddelde op de lange termijn, bijvoorbeeld het 200-daagse voortschrijdend gemiddelde. Als het voortschrijdend gemiddelde op de korte termijn boven het voortschrijdend gemiddelde op de lange termijn ligt, bevindt de asset zich in een bullcyclus, wat betekent dat de trend waarschijnlijk zal voortzetten. En andersom, wanneer het voortschrijdend gemiddelde op de korte termijn onder het voortschrijdend gemiddelde op de lange termijn ligt, wordt dit beschouwd als een bearish signaal, wat aangeeft dat de trend neerwaarts waarschijnlijk zal worden voortgezet.

Voortschrijdende gemiddelden kunnen worden gebruikt om mogelijke instap- en uitstappunten te identificeren. Een handelaar kan bijvoorbeeld een long positie nemen wanneer de prijs van een asset hoger is dan het voortschrijdend gemiddelde op de korte termijn, wat een potentiële stijging betekent en de vorming van een Golden Cross. Anderzijds kan een handelaar een long positie verlaten wanneer de prijs onder het voortschrijdend gemiddelde op de korte termijn komt, wat wijst op een potentiële neerwaartse trend en de vorming van een Death Cross.

Voortschrijdende gemiddelden zijn aanpasbaar, wat betekent dat handelaren de tijdsperioden kunnen aanpassen aan hun handelsstijl en voorkeuren. Sommige handelaren gebruiken bijvoorbeeld een voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen als indicator voor langetermijntrends, terwijl anderen een voortschrijdend gemiddelde van 100 of 200 dagen gebruiken.

2, Relatieve sterkte index (RSI)

Swing Trading RSI chart
Source: Trading View

De RSI is een momentumoscillator die wordt gebruikt voor het identificeren van overgekochte en oververkochte omstandigheden op de markt. De RSI wordt berekend door de gemiddelde winsten en verliezen van een asset over een bepaalde tijd te vergelijken, meestal 14 dagen.

De RSI varieert van 0 tot 100. Een waarde van meer dan 70 geeft aan een asset overgekocht is, terwijl een waarde van minder dan 30 betekent dat een asset oververkocht is. Als een asset overgekocht is, kan dit erop wijzen dat de prijs van de asset te snel en te ver is gestegen en waarschijnlijk een correctie zal ondergaan. Als een asset oververkocht is, wordt het tegenovergestelde aangenomen.

Swinghandelaren kunnen de RSI gebruiken om mogelijke instap- en uitstappunten te identificeren. Een handelaar kan bijvoorbeeld een short positie nemen wanneer de RSI groter dan 70 is, wat betekent dat de asset overgekocht is en waarschijnlijk een correctie zal ondergaan. Anderzijds kan een handelaar kan een long positie nemen wanneer de RSI lager is dan 30, wat betekent dat de asset oververkocht is en waarschijnlijk een opleving zal ervaren.

De RSI is aanpasbaar, wat betekent dat handelaren de periode kunnen aanpassen aan hun handelsstijl en voorkeuren. Sommige handelaren kunnen langere periodes, zoals zeven dagen, gebruiken om overgekochte en oververkochte omstandigheden op de korte termijn te identificeren. Andere handelaren kunnen langere periodes, zoals 21 dagen, gebruiken om overgekochte en oververkochte omstandigheden op de langere termijn te identificeren.

3. Bollinger Bands

Swing trading Bollinger bands chart
Source: Trading View

Bollinger Bands zijn een type volatiliteitsindicator die worden gebruikt om mogelijke doorbraken of trendomkeringen te identificeren. Bollinger Bands bestaan uit een voortschrijdend gemiddelde en twee standaardafwijkingen die boven en onder het voortschrijdend gemiddelde zijn uitgezet. De standaardafwijkingen worden breder wanneer de volatiliteit toeneemt en kleiner wanneer de volatiliteit afneemt.

Bollinger Bands zijn zeer geschikt voor het identificeren van mogelijke instap- en uitstappunten. Als de prijs van een asset boven de bovenste band komt, wordt deze beschouwd als overgekocht. Als de prijs onder de onderste band komt, wordt deze beschouwd als oververkocht. Handelaren kunnen een short positie nemen wanneer de prijs boven de bovenste band komt, anticiperend op een potentiële correctie, of een long positie nemen wanneer de prijs onder de onderste band komt, anticiperend op een mogelijke opleving.

Handelaren kunnen hun Bollinger Bands aanpassen door de tijdsperiode en standaardafwijking aan te passen aan hun handelsstijl en voorkeuren. Sommige handelaren kunnen een kortere periode, zoals 10 dagen, gebruiken om uitbraken op de korte termijn te identificeren, terwijl anderen een langere tijdsperiode gebruiken, zoals 20 dagen, om trends op de langere termijn te identificeren.

4. Fibonacci retracement

Fibonacci retracement
Source: Trading View

Fibonacci retracement is een andere populaire tool die wordt gebruikt door swinghandelaren om mogelijke steun- en weerstandsniveaus in de markt te identificeren. Fibonacci retracement is gebaseerd op de Fibonacci-reeks, een wiskundige reeks die van nature voorkomt.

Om Fibonacci retracement te gebruiken, identificeren handelaren eerst de hoogste en laagste punten van de prijsbeweging van een asset. Vervolgens trekken ze een horizontale lijn bij de belangrijkste Fibonacci-niveaus van 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% en 100%. Deze niveaus geven mogelijke steun- en weerstandsniveaus aan.

Swinghandelaren kunnen de Fibonacci retracement gebruiken om mogelijke instap- en uitstappunten te identificeren. Een handelaar kan bijvoorbeeld een long positie nemen wanneer de prijs van een asset terugvalt naar een belangrijk Fibonacci-niveau, zoals het niveau van 38,2% of 50%, wat wijst op een potentieel herstel van een eerdere daling. Omgekeerd kan een handelaar een long positie verlaten wanneer de prijs een belangrijk Fibonacci-niveau bereikt, wat een potentieel weerstandsniveau aangeeft.

Ook Fibonacci retracements zijn aanpasbaar, wat betekent dat handelaren de niveaus kunnen aanpassen aan hun handelsstijl en voorkeuren. Sommige handelaren kunnen extra niveaus, zoals het niveau van 76,4%, gebruiken om mogelijke steun- en weerstandsniveaus te identificeren.

5. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Swing Trading MACD chart
Source: Trading View

De MACD is een populaire trendvolgende momentumindicator die gebruikt wordt door swinghandelaren. Het wordt berekend door het 26-daagse exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) af te trekken van de 12-daagse EMA. Een EMA van negen dagen, ook wel bekend als de signaal-/indicatorlijn, wordt dan bovenop de MACD-lijn uitgezet.

Swinghandelaren gebruiken de MACD om bullish en bearish crossovers te identificeren. Een bullish crossover vindt plaats wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn komt, wat wijst op een potentiële stijging. Aan de andere kant vindt een bearish crossovers plaats wanneer de MACD-lijn onder de signaallijn komt, wat duidt op een potentiële neerwaartse trends.

Swinghandelaren kunnen de MACD ook gebruiken om mogelijke instap- en uitstappunten te identificeren. Een handelaar kan bijvoorbeeld een long positie nemen zodra de MACD boven de signaallijn komt, wat wijst op een potentiële stijging, of een long positie verlaten wanneer de MACD onder de signaallijn komt, wat meestal aangeeft dat er een potentiële neerwaartse trend aankomt.

Handelaren kunnen bepaalde elementen van de MACD, zoals de tijdsperiode, aanpassen aan hun handelsstijl en voorkeuren. Sommige handelaren kunnen een kortere periode, zoals een EMA van 9 en 12 dagen, gebruiken om trends op de korte termijn te identificeren, terwijl anderen een langere tijdsperiode gebruiken, zoals een EMA van 26 en 50 dagen, om trends op de langere termijn te identificeren.

6. Ichimoku Cloud

Swing trading Ichimoku Cloud chart
Source: Trading View

De Ichimoku Cloud, ook bekend als Ichimoku Kinko Hyo, is een veelzijdige technische indicator die door swinghandelaren wordt gebruikt om mogelijke trendomkeringen, steun- en weerstandsniveaus en potentiële instap- en uitstappunten te identificeren.

De belangrijkste componenten van de Ichimoku Cloud zijn de Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou Span, Senkou Span A en Senkou Span B. De Tenkan-sen is het snelste voortschrijdende gemiddelde van de indicator en wordt berekend door het gemiddelde te nemen van het hoogste hoogtepunt en het laagste dieptepunt over de afgelopen negen perioden.

De Kijun-sen is het langzaamste voortschrijdende gemiddelde van de Ichimoku Cloud-indicator en wordt berekend door het gemiddelde te nemen van het hoogste hoogtepunt en het laagste dieptepunt over de afgelopen 26 perioden. Dan hebben we de Chikou Span, die de achterblijvende lijn is en 26 perioden achter de huidige prijs wordt uitgezet. De Senkou Span A en Senkou Span B vormen de wolken en worden voor de huidige prijs uitgezet op basis van het gemiddelde van de Tenkan-sen en Kijun-sen.

7. Volume

Swing trading volume chart
Source: Trading View

Volume is een essentieel onderdeel bij swinghandel, omdat het inzicht geeft in de kracht van een prijsbeweging. Volume verwijst naar het totale aantal aandelen of contracten dat tijdens een bepaalde periode is verhandeld. Een hoger handelsvolume geeft een sterkere koop- of verkoopdruk aan, en omgekeerd.

Swinghandelaren gebruiken volume om de trendrichting te bevestigen en mogelijke omkeringen te identificeren. Bijvoorbeeld: wanneer de prijs van een asset stijgt met een hoog handelsvolume, geeft dit aan dat er sterke koopdruk is, wat een potentiële stijging betekent. Omgekeerd, wanneer de prijs van een asset daalt met een hoog handelsvolume, geeft dit aan dat er sterke verkoopdruk is, wat een potentiële daling betekent.

Swinghandelaren kunnen volume-indicatoren gebruiken naast andere technische indicatoren om geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen. Een handelaar kan bijvoorbeeld een voortschrijdend gemiddelde crossover met een hoog volume gebruiken als bevestiging van de omkering van een trendlijn of de relatieve sterkte index (RSI) gebruiken naast het volume om overgekochte of oververkochte omstandigheden te identificeren.

Slotwoord en vervolgstappen

Om succesvol te zijn als swinghandelaar, gebruiken handelaren vaak technische indicatoren om mogelijke handelskansen te identificeren en hun risico effectief te beheren. De bovenstaande indicatoren zijn krachtige tools voor swinghandel, die handelaren kunnen helpen bij het identificeren van potentiële trendveranderingen, steun- en weerstandsniveaus en instap- en uitstappunten.

Het is belangrijk om op te merken dat geen enkele indicator succes kan garanderen bij swinghandel met crypto. Handelaren moeten een combinatie van indicatoren gebruiken om een volledig beeld te krijgen van de marktomstandigheden en geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen. Bovendien kunnen handelaren gedisciplineerd risicobeheer toepassen met stop-loss- en take-profit-orders en door overmatige hefboomwerking te vermijden.

Disclaimer
Dit artikel kan inhoud bevatten over producten die niet beschikbaar zijn in je regio. Het is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid wordt aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen hierin. Het vertegenwoordigt de persoonlijke mening van de auteur(s) en het vertegenwoordigt niet de mening van OKX. Het is niet bedoeld om advies te geven van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot: (i) beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling; (ii) een aanbod of verzoek om digitale bezitting te kopen, verkopen of aan te houden, of (iii) financieel, boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies. Het houden van digitale bezitting, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee, kan sterk fluctueren en kan zelfs waardeloos worden. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of bezitten van digitale bezitting geschikt is voor je in het licht van je financiële situatie. Raadpleeg je juridische/fiscale/beleggingsdeskundige voor vragen over je specifieke omstandigheden. OKX Web3-functies, inclusief OKX Web3 Wallet en OKX NFT-marktplaats, zijn onderworpen aan afzonderlijke servicevoorwaarden op www.okx.com.
© 2023 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Elke reproductie of distributie van het hele artikel moet ook duidelijk vermelden: "Dit artikel is © 2023 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten verwijzen naar de naam van het artikel en een toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien van toepassing], © 2023 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
Uitbreiden
Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer