De optiewielstrategie: ontvang passieve crypto-inkomsten in twee stappen

De wereld van cryptovaluta is spannend, maar laten we eerlijk zijn: actief handelen en proberen te profiteren van kleine koersverschillen kan heel stressvol zijn, vooral voor beginnende investeerders. Gelukkig kunnen cryptohandelaren dankzij de optiewielstrategie opgelucht ademhalen. Dankzij deze optiestrategie in twee stappen kunnen actieve handelaren in crypto-opties een stap terug doen en een passievere benadering hanteren.

Het is geen wonder dat de wielstrategie favoriet is bij zowel ervaren optiehandelaren als nieuwkomers in optiestrategieën. Wil je deze optiestrategie in twee stappen aan je handelsarsenaal toevoegen? Hier is alles wat je moet weten over de optiewielstrategie: we leggen uit wat de optiewielstrategie is en wat de voor- en nadelen zijn.

Wat is de optiewielstrategie?

De wielstrategie bestaat uit twee verschillende optiestrategieën: de met contant geld gedekte put en de gedekte call. In combinatie vormt dit een krachtige cyclische optiestrategie die vaak wordt gebruikt door handelaren om een stabiele winststroom te genereren.

Door put- en calloptiecontracten te schrijven, kunnen handelaren winst behalen op de premies van deze opties, ongeacht de koersbeweging van de onderliggende asset. Als gevolg daarvan profiteer je meestal optimaal van de optiewielstrategie in range-bound markten waar de koersen vastzitten in een vastgesteld bereik.

Calls, puts en optiepremies

Laten we dieper ingaan op de twee soorten opties:

  • Calls: Callcontracten geven de koper het recht om een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency te kopen tegen een specifieke uitoefeningsprijs met een bepaalde vervaldatum. Als verkoper van een calloptie ontvang je een premie voor het verlenen van dit aankooprecht. Als de prijs van de crypto-asset op de vervaldatum boven de uitoefeningsprijs komt, kun je verplicht zijn om je crypto tegen de uitoefeningsprijs te verkopen.

  • Puts:Putcontracten geven de koper het recht om een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency te kopen tegen een specifieke uitoefeningsprijs met een bepaalde vervaldatum. Als verkoper van een putoptie ontvang je een premie voor het verlenen van dit verkooprecht. Als de prijs van de crypto-asset op de vervaldatum onder de uitoefeningsprijs komt, kun je verplicht zijn om je crypto tegen de uitoefeningsprijs te kopen.

Laten we met deze termen in het achterhoofd bekijken hoe een typische optiewielstrategie werkt.

Hoe optiewielstrategieën werken

Een met contant geld gedekte put verkopen

Zoals eerder vermeld, bestaat de optiewielstrategie uit twee delen. De eerste stap is het verkopen van een met contant geld gedekte put, wat je een optiepremie oplevert. Als de prijs op de vervaldatum onder de uitoefeningsprijs ligt, dan krijg je de crypto toegewezen tegen de vooraf bepaalde prijs met het geld dat je eerder hebt opzij gezet. Dat komt doordat het putcontract nu in-the-money (ITM) is. Dit kan voordelig zijn omdat je de asset tegen een lagere prijs koopt.

Een gedekte call verkopen

Doordat je de onderliggende asset bezit, kun je nu overgaan naar de tweede fase van de wielstrategie. Nu kun je gedekte calls gaan verkopen. Gedekte calls geven kopers van je callcontract het recht om crypto tegen een bepaalde prijs te kopen op de vervaldatum. Door deze gedekte call te verkopen, ontvangt je in feite een extra premie terwijl je ermee instemt je onderliggende asset te verkopen tegen de overeengekomen callprijs. Het is belangrijk om te onthouden dat je met gedekte calls optiepremies kunt ontvangen, maar dat ze uiteindelijk je potentiële winst beperken als de prijs van de crypto-asset significant hoger is dan de uitoefeningsprijs van het geschreven callcontract. Om verder te illustreren hoe de wielstrategie werkt, volgt hier een stapsgewijze handleiding die ingaat op het uitvoeren van de optiewielstrategie voor Ether.

De optiewielstrategie uitvoeren met ons stapsgewijze voorbeeld

#

Stap

1

Kies een onderliggende crypto-asset

2

Verkoop een met contant geld gedekte putoptie

Scenario als de put out-of-the-money (OTM) vervalt: Ga door met het verkopen van gedekte puts om premies te verdienen.

Scenario als de put in-the-money ITM vervalt: Ga verder met het schrijven van gedekte calls met de onderliggende asset die je nu bezit.

3

Verkoop een gedekte calloptie

Scenario als de put out-of-the-money (OTM) vervalt: Ga door met het verkopen van gedekte calls om premies te verdienen.

Scenario als de put in-the-money (ITM) vervalt: Kies een andere crypto-asset en uitoefeningsprijs om gedekte puts te verkopen met het vrijgekomen geld.

Stap 1: Kies een onderliggende crypto-asset

Hoewel er optiecontracten bestaan voor alle soorten munten en tokens in de cryptowereld, is het een gouden regel om de wielstrategie alleen toe te passen op assets die je op de lange termijn wilt aanhouden. Dit komt doordat marktvolatiliteit de prijzen voor onbepaalde tijd laag kan houden, waardoor je long gaat en je geld dus vastzit. Daarom raden de meeste optieverkopers aan om een gerenommeerde cryptocurrency te selecteren waarin je op de lange termijn gelooft en waarmee je een positie wilt opbouwen met een lagere prijs.

Stap 2: Verkoop een met contant geld gedekte putoptie

Stel je voor dat je Ether goedkoper wilt kopen. Je kunt beginnen met de optiewielstrategie door een met contant geld gedekte putoptie voor ETH te verkopen. Dit betekent dat je vooraf een premie ontvangt terwijl je het equivalent aan geld opzij zet om de aankoop van ETH tegen de uitoefeningsprijs te dekken als je wordt gedwongen te kopen.

Een interessant punt is de keuze van de uitoefeningsprijs. In een ideaal scenario wil je toewijzing voorkomen, omdat het bezit van ETH je liquiditeit beperkt. Daarom wil je een uitoefeningsprijs selecteren die onder de huidige marktprijs ligt, maar niet zo ver out-of-the-money is dat de ontvangen putpremies te verwaarlozen zijn. Het kiezen van de juiste uitoefeningsprijs hangt af van je persoonlijke risicotolerantie en de gewenste prijs waartegen je ETH wilt bezitten als je wordt toegewezen.

Scenario als de put OTM vervalt

Als de prijs van ETH op de vervaldag boven de uitoefenprijs van je gedekte put blijft, kun je de hele cyclus opnieuw uitvoeren. Aangezien de putoptie waardeloos vervalt, is het geld dat je hebt gereserveerd nu weer liquide en is er geen verplichting om te kopen. Hierna kun je gedekte puts verkopen met een nieuwe uitoefeningsprijs en vervaldatum om nog meer premies te ontvangen.

Scenario als de put ITM vervalt

Stel dat de prijs van ETH tegen de vervaldatum flink daalt. Je krijgt dan ETH toegewezen tegen de vooraf bepaalde uitoefeningsprijs van de put die je hebt verkocht. Hoewel dit betekent dat het geld dat je opzij hebt gezet wordt vastgezet, is dit niet per se slecht nieuws, omdat je in feite ETH met korting hebt gekocht.

Zodra je de crypto-asset bezit, kun je gedekte calls gaan verkopen. Gedekte calls geven iemand anders het recht om crypto voor een bepaalde prijs te kopen op een bepaalde datum. Je ontvangt hiervoor een premie en als de prijs op de vervaldatum onder de uitoefeningsprijs blijft, houd je de crypto en de premie. Hierdoor kun je mogelijk extra winst verdienen terwijl je wacht tot de prijs verder gaat stijgen.

Stap 3: Verkoop een gedekte calloptie

Laten we nu eens kijken wat er gebeurt als scenario twee van stap twee (zie de tabel hierboven) zich voordoet en de prijs van ETH onder de uitoefeningsprijs zakt. Dit kan ertoe leiden dat je ETH krijgt toegewezen tegen de vooraf bepaalde prijs. Dit is waar het cyclische karakter van de optiewielstrategie om de hoek komt kijken, nu je ETH bezit. Hiermee is je aanvankelijke doel om ETH te bezitten bereikt, hoewel het mogelijk niet tegen de exacte prijs is waar je op had gehoopt. Met deze ETH in je bezit kun je overgaan naar de tweede fase van de wielstrategie door gedekte calls te verkopen. Door een callcontract te schrijven tegen je ETH, beloof je je ETH te verkopen tegen een vooraf vastgestelde uitoefeningsprijs als de prijs van ETH op de vervaldatum boven dit niveau komt.

Scenario als de call OTM vervalt

Omdat de call die je hebt geschreven OTM is vervallen, heeft de koper van de calloptie deze waardeloos laten vervallen. Dit betekent dat ze hun recht om je ETH tegen de vooraf vastgestelde prijs te kopen niet uitoefenen en je je ETH behoudt. Hierdoor kun je calls tegen je ETH blijven verkopen om een continue stroom van winst te genereren in de vorm van callpremies.

Scenario als de call ITM vervalt

Gedekte calls die ITM vervallen, resulteren in de levering van de ETH aan de koper van je gedekte call. Hoewel dit ertoe kan leiden dat je verdere potentiële prijsstijgingen van ETH misloopt als deze blijft stijgen nadat je deze tegen de vooraf vastgestelde uitoefeningsprijs hebt verkocht, betekent dit wel dat je nu kapitaal hebt vrijgemaakt om opnieuw het gedeelte met gedekte puts van de optiewielstrategie uit te voeren.

Voordelen van de optiewielstrategie

  • Passief winstpotentieel: Door strategisch gedekte puts en calls te verkopen, kun je premies innen, ongeacht of de prijs van de onderliggende cryptocurrency omhoog of omlaag gaat. Dit creëert een cyclische stroom van middelen die je crypto-posities in de loop van de tijd kunnen laten groeien.

  • Relatief lager risico: In vergelijking met actief handelen in crypto, vereist de optiewielstrategie minder initieel kapitaal en richt deze zich op het behalen van kleinere, frequentere winsten. Door op een strategische manier uitoefeningsprijzen te kiezen en risico's effectief te beheren, kun je mogelijk een deel van de inherente volatiliteit in de cryptomarkt beperken.

  • Leerkansen: Hoewel ogenschijnlijk eenvoudig, geeft het uitvoeren van de optiewielstrategie je de mogelijkheid om in een gecontroleerde omgeving aan de slag te gaan in de wereld van de optiehandel. Door de mechanismen van het verkopen van puts en calls te ervaren, krijg je waardevolle inzichten die kunnen worden toegepast op andere complexere optiestrategieën in de toekomst, waaronder spreads en multi-legstrategieën.

Risico's die je moet overwegen bij de optiewielstrategie

  • Marktvolatiliteit: De cryptomarkt is notoir volatiel en een onverwachte koersschommelingen kunnen een aanzienlijke invloed hebben op je optieposities. Daarom is er altijd een kans om crypto toegewezen te krijgen tegen een andere prijs dan bedoeld.

  • Potentiële verliezen: Geen enkele handelsstrategie levert gegarandeerd winst op. Van onverwachte marktbewegingen tot miscalculaties bij de selectie van de uitoefeningsprijs, de optiewielstrategie kan net als alle andere cryptohandelsstrategieën tot verliezen leiden. Goed risicobeheer en klein beginnen zijn essentieel om deze potentiële verliezen te minimaliseren.

  • Inzicht in optiegrieken: Hoewel dit niet essentieel is voor beginners, zijn optiegrieken belangrijke parameters die gebruikt worden om optiecontracten en hun gedrag te analyseren. Van delta tot theta kan een basisbegrip van deze concepten je helpen om beter geïnformeerde beslissingen nemen bij de implementatie van de optiewielstrategie.

Slotwoord en vervolgstappen

Al met al biedt de optiewielstrategie een beginnersvriendelijke aanpak om mogelijk passieve inkomsten te genereren op de cryptomarkt. Door strategisch gedekte puts en calls te verkopen, kun je profiteren van kleine prijsbewegingen en premies verdienen, ongeacht of de markt omhoog of omlaag gaat. Het is echter cruciaal om te onthouden dat de cryptomarkt inherent volatiel is en dat er altijd een risico bestaat op onverwachte koersschommelingen.

Voor meer informatie over het verhandelen van crypto-opties en het uitvoeren van optiestrategieën, kun je kijken naar top crypto-optieplatformen zoals OKX om aan de slag te gaan met crypto-opties. Daarnaast kun je ook lezen over hedgingstrategieën met onze strategiehandleiding voor deltraneutrale opties.

Disclaimer
Dit artikel kan inhoud bevatten over producten die niet beschikbaar zijn in je regio. Het is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid wordt aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen hierin. Het vertegenwoordigt de persoonlijke mening van de auteur(s) en het vertegenwoordigt niet de mening van OKX. Het is niet bedoeld om advies te geven van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot: (i) beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling; (ii) een aanbod of verzoek om digitale bezitting te kopen, verkopen of aan te houden, of (iii) financieel, boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies. Het houden van digitale bezitting, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee, kan sterk fluctueren en kan zelfs waardeloos worden. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of bezitten van digitale bezitting geschikt is voor je in het licht van je financiële situatie. Raadpleeg je juridische/fiscale/beleggingsdeskundige voor vragen over je specifieke omstandigheden. OKX Web3-functies, inclusief OKX Web3 Wallet en OKX NFT-marktplaats, zijn onderworpen aan afzonderlijke servicevoorwaarden op www.okx.com.
© 2023 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Elke reproductie of distributie van het hele artikel moet ook duidelijk vermelden: "Dit artikel is © 2023 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten verwijzen naar de naam van het artikel en een toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien van toepassing], © 2023 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
Uitbreiden
Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer