Wat is Fully Diluted Valuation (FDV): cryptomeme of rode vlag?

In een crypto bull run waar (bijna) alle boten met de vloed meestijgen en de meeste cryptoprojecten extreem veelbelovend lijken, worden cryptowaarderingsparameters soms over het hoofd gezien ten gunste van de hype die deze spannende nieuwe projecten drijft. Als gevolg daarvan zien we vaak dat de Fully Diluted Valuation (FDV) een astronomische hoogte bereikt voor verschillende munten en tokens, ondanks dat ze een marktkapitalisatie hebben die slechts een fractie is van hun FDV.

Nieuwsgierig of FDV-hype een echt punt van zorg is? Van het begrijpen wat FDV is tot het inschatten van de effectiviteit van FDV als cryptowaarderingsparameter: hier is alles wat je moet weten over Fully Diluted Valuations in de wereld van crypto.

Wat is FDV in crypto?

FDV is een maatstaf die wordt gebruikt om de potentiële marktkapitalisatie voor een cryptoproject in de toekomst te schatten. FDV gaat ervan uit dat alle geplande tokens momenteel in circulatie zijn en vermenigvuldigt de huidige tokenprijs met de totale voorraad om tot deze waarde te komen. Hoewel FDV een idee geeft van het potentieel van een project, is het belangrijk om te onthouden dat het de toekomstige waarde niet garandeert. De daadwerkelijke marktkapitalisatie kan verschillen afhankelijk van factoren zoals het uitgifteschema van tokens, de marktvraag en schommelingen in de prijs.

FDV berekenen

De berekening van FDV kan als volgt worden samengevat:

FDV = huidige prijs per token * totale aanbod

Het deel dat enige toelichting vereist voor cryptobeginners is het concept van de totale voorraad van een project. Kort samengevat verwijst het totale aanbod naar het maximaal mogelijke aantal tokens dat een project van plan is te maken gedurende zijn hele bestaan. Dit omvat:

  • Circulerend aanbod: Het circulerende aanbod, soms ook wel ‘float’ genoemd, vertegenwoordigt het aantal tokens van een cryptoproject dat momenteel beschikbaar is voor handel op beurzen of voor gebruik binnen het ecosysteem van een project.

  • Vergrendelde tokens: of ze nu zijn vastgelegd of worden gebruikt voor de groei van het ecosysteem, vergrendelde tokens vormen een deel van het totale aanbod dat tijdelijk niet beschikbaar is voor handel. Deze vergrendelde tokens zijn meestal gepland om later in omloop te komen volgens de roadmap of het tokenomie-schema van het project.

  • Minebare en mintbare tokens: bij bepaalde blockchainprotocollen worden nieuwe munten aangemaakt door mining of stakingprocessen. Het totale aanbod omvat ook alle tokens die mogelijk gemined of gemint kunnen worden tijdens de levensduur van het project.

Om verder te illustreren hoe de FDV van een cryptoproject kan worden afgeleid, gebruiken we het voorbeeld van Bitcoin. Met een referentieprijs van $ 70.000 per BTC en een totaal aanbod van 21 miljoen zou dit een FDV van $ 1,47 biljoen opleveren.

Marktkapitalisatie versus FDV

Het kan kloppen dat de FDV-formule je bekend voorkomt. Hij lijkt namelijk op de berekeningen voor de marktkapitalisatie van crypto. Het verschil zit in de manier waarop elke metriek voor waardebepaling het aanbod van tokens en lockups behandelt. De marktkapitalisatie houdt alleen rekening met de munten en tokens die momenteel in omloop zijn, terwijl de FVD het totale aantal munten/tokens omvat dat ooit zou kunnen bestaan. Dit zijn onder meer de bestaande circulerende voorraad, vergrendelde bedragen die tijdelijk niet beschikbaar zijn voor handel maar die in de toekomst worden vrijgegeven, en het totale aantal dat kan worden gemined of gemint gedurende de levensduur van het project.

Dit belangrijke verschil heeft binnen de cryptocommunity een verhit debat doen oplaaien over de vraag of FDV moet worden erkend of worden behandeld als een grappige meme. Laten we de argumenten voor en tegen FDV bekijken om dit beter te analyseren.

Evaluatie van het gebruik van FDV als waarderingsindex voor cryptoprojecten

Hoewel het voor sommigen een meme is, zien sommige handelaren FDV als een serieuze waarderingsmaatstaf om te beslissen of ze een specifieke munt of token willen verhandelen. Hier zijn enkele voor- en nadelen van het gebruik van FDV.

Voordelen

Nadelen

Toekomstig potentieel

Onrealistische aannames

Gemakkelijk vergelijkingsmiddel

Negeert bestaande adoptie en vraag

Voordelen van het gebruik van FDV

  • Toekomstig potentieel: FDV biedt een kijkje in de potentiële toekomstige marktkapitalisatie van een project, waardoor handelaren de groei van het project beter kunnen inschatten als alle geplande munten of tokens in omloop komen. Dit kan een nuttige indicator zijn voor HODLers die geloven in de vooruitzichten van het project.

  • Gemakkelijk vergelijkingsmiddel: FDV maakt een eenvoudigere vergelijking mogelijk tussen cryptocurrency’s met een verschillend circulerend aanbod. Zo kan het vergelijken van de FDV van twee projecten met sterk verschillende circulerende voorraden een meer holistisch beeld geven van hun potentiële marktomvang.

Nadelen van het gebruik van FDV

  • Onrealistische aannames: FDV gaat ervan uit dat alle geplande munten of tokens van een cryptoproject uiteindelijk in omloop zullen komen. Dit is misschien niet altijd het geval, omdat de roadmap van een project in de toekomst kan worden gewijzigd om het totale geplande aanbod in de vorm van tokenverbrandingen te verminderen.

  • Negeert bestaande adoptie en vraag: FDV richt zich alleen op het aantal munten/tokens, waarbij factoren zoals adoptie van gebruikers, nut van het project en de totale marktvraag worden genegeerd. Een hoge FDV garandeert geen succes als het project geen echte use cases of een sterke community heeft.

Nu we de voor- en nadelen van FDV als waardebepalingsmethode voor cryptoprojecten helder hebben, laten we dit eens koppelen aan een actueel onderwerp rondom veel van de huidige populaire cryptoprojecten.

De angst voor tokenontgrendelingen bij cryptoprojecten met een hoge FDV en een lage float

Zoals opgemerkt door Vance Spencer, mede-oprichter van Framework Ventures, lijkt dit de eerste cryptocyclus te zijn waarbij cryptohandelaren zich de valkuilen van tokenontgrendelingen beginnen te realiseren. Voor nieuwkomers in de wereld van cryptohandel: tokenontgrendeling verwijst naar een eerder geblokkeerd of gereserveerd deel van de totale tokenvoorraad van een project dat beschikbaar komt voor handel en in het circulerende aanbod terechtkomt. Dit kan aanzienlijke invloed hebben op de prijsdynamiek van een project, vooral voor projecten met een hoge FDV en een lage float. De toename van het aanbod zonder een evenredige vraag van mensen die long gaan heeft naar verwachting een ongunstige invloed op de prijsvolatiliteit op de korte termijn.

Door inzicht te krijgen in de vestingperioden ontstaat er een nieuwe factor in de prijsdynamiek van een cryptoproject. Ervaren cryptohandelaren anticiperen op een toename van het tokenaanbod en nemen voorafgaand aan deze gebeurtenis maatregelen om hun risico en blootstelling te beperken. Dit leidt er meestal toe dat ze hun bezittingen dumpen, omdat ze verwachten dat de prijs gaat dalen zodra deze vergrendelde tokens in omloop komen. Een toename van het aanbod zonder evenredige toename van de vraag zou immers kunnen leiden tot prijsdalingen op de korte termijn. Daarnaast zullen cryptohandelaren met een kortere beleggingshorizon zich aangemoedigd voelen om hun posities te verlaten om hun winst veilig te stellen, wat verder bijdraagt aan een onverwachte prijsdaling.

Hoe een toename van het circulerend aanbod van ARB met 76% heeft bijgedragen aan een crash

Arbitrum price action
Source: Trading View

Om de impact van grootschalige tokenontgrendelingen bij cryptoprojecten beter te begrijpen, is de recente ontgrendeling van het Arbitrum-token een goed voorbeeld. Volgens Cryptorank werden op 16 maart 2024 1,11 miljard ARB-tokens vrijgegeven doordat vestingperiodes afliepen. Dit is vergelijkbaar met cliff vesting bij aandeelhouders in een bedrijf. Op dat moment vertegenwoordigden deze 1,11 miljard ARB-tokens 76% van het circulerend aanbod, waardoor het aantal ARB dat beschikbaar was voor handel op de markt bijna verdubbelde. Met zulke cijfers in het achterhoofd is het geen wonder dat sommige beleggers in ARB besloten te verkopen vóór deze gebeurtenis.

Zoals je kunt zien in de bovenstaande ARB-grafiek, is de prijs van ARB fors gedaald voorafgaand aan de grote tokenontgrendeling. De prijs bleef aanvankelijk hangen tussen $ 1,80 en $ 2, maar zakte uiteindelijk door het bearish momentum. Nadat deze 1,11 miljard ARB-tokens eindelijk werden vrijgegeven, daalde de ARB-prijs met meer dan 50% doordat ARB te kampen had met een reeks verkoopgolven. Hoewel dit rechtstreeks kan worden toegewezen aan een hele reeks factoren, waaronder de eerdere underperformance van ETH, is het niet te ontkennen dat de angst voor een grote toename van de float een enorme neerwaartse druk veroorzaakte. De niveaus van de Relative Strength Index raakten oververkocht en er begon zich een death cross te vormen.

Hoewel de langetermijnimpact van tokenontgrendelingen nog moet worden afgewacht en de sterke projectfundamenten van Arbitrum als onmisbare Layer-2 voor Ethereum deze kortetermijndruk nog steeds zouden kunnen compenseren, is het veilig om te zeggen dat er schade is toegebracht aan ARB HODLers die hun tokens hebben aangehouden tijdens de tokenontgrendeling. Volgens de ETH-verkenner OKLink voor Arbitrum heeft het op dit moment een totale vergrendelde waarde van ongeveer $1 miljard als je rekening houdt met mainstream projecten op het netwerk. Dit plaatst het in de top tien vergeleken met andere blockchain-netwerken, wat de algehele gezondheid en het potentieel van het Arbitrum-netwerk voor de lange termijn weerspiegelt.

Wat de data zegt over cryptoprojecten met een hoge FDV

FDV Dune chart
Source: Dune

@dyorcrypto is in cryptoprojecten met een hoge Fully Diluted Valuation (FDV) gedoken en heeft hiervoor een venture capital (VC) printerdashboard gemaakt. Dit dashboard helpt particuliere handelaren om op de hoogte te blijven van mogelijke toekomstige dumps. De gegevens suggereren dat er een verband lijkt te zijn tussen cryptoprojecten met een hoge FDV met aanstaande tokenontgrendelingen en prijsdalingen. Dit fenomeen kan worden toegeschreven aan twee belangrijke factoren, namelijk anticiperende verkoop en het domino-effect dat ontstaat door paniekverkoop.

Cryptohandelaren die handelen op de korte termijn kunnen ervoor kiezen om hun assets te verkopen vóór de token-ontgrendeling in afwachting van een prijsdaling door de toegenomen voorraad die in omloop komt. Deze preventieve verkoop kan een neerwaartse spiraal in gang zetten, die kan uitmonden in een bredere uitverkoop omdat andere cryptohandelaren in paniek raken door de prijsdaling op de korte termijn. Door angst aangejaagde verkoop kan de prijsdaling versterken, wat leidt tot een self-fulfilling prophecy van een complete crash en een dalend vertrouwen in de langetermijngroei van het project.

Een blik op de bredere context van tokenontgrendelingen als enige bron van data

Het is eenvoudig om naar agressieve tokenontgrendelingen te wijzen en deze te schuld te geven voor het mislukken van een aantal cryptoprojecten. Er is echter een meer genuanceerde analyse nodig. Dit is waarom de gegevens mogelijk niet het hele verhaal vertellen:

  • Beperkt tijdsbestek: Het kan zijn dat de gegevens slechts een specifiek tijdbestek binnen één cryptocyclus beschrijven. Het kan zijn dat prijstrends op de lange termijn en projectfundamenten niet zichtbaar zijn.

  • Verschil tussen correlatie en causaliteit: Alleen omdat de prijs daalt voordat er tokens worden ontgrendeld, betekent dat niet dat de ontgrendelingen de enige oorzaak zijn. Andere marktomstandigheden of projectspecifiek nieuws kunnen van invloed zijn op de prijs. Zoals eerder aangegeven, is de ARB-tokenontgrendeling niet de enige reden voor de prijsdaling, omdat andere factoren zoals onzekerheid rond de spot ETH ETF een reden hadden kunnen zijn voor de underperformance van ARB.

  • Niet alle ontgrendelingen zijn gelijk: De impact van ontgrendelingen hangt af van verschillende factoren. Een project met een sterke roadmap en een goed tokenreleaseschema kan minder last ondervinden van prijsschommelingen in vergelijking met een project waarbij een grote hoeveelheid tokens in één keer wordt vrijgegeven.

Hetzelfde FDV-verhaal, een andere tijdlijn?

Het huidige enthousiasme rond projecten met een hoge FDV en VC-steun roept bij sommige cryptoveteranen een gevoel van déjà vu op. Het verhaal rondom potentiële en toekomstige groei dat wordt aangewakkerd door hoge FDV-cijfers lijkt erg op de hype tijdens vorige bullmarktcycli. Populaire projecten zoals Filecoin (FIL), Internet Computer (ICP) en Serum (SRM) behaalden duizelingwekkende hoogten nadat ze de aandacht van de cryptogemeenschap hadden getrokken met hun hoge FDV, wat leidde tot aanzienlijke prijsstijgingen. Deze winsten bleken echter onhoudbaar toen het sentiment weer bearish werd en de projecten dramatische prijscorrecties doormaakten.

Heeft de bredere cryptogemeenschap haar les geleerd? Sommigen beweren misschien dat het deze keer anders is omdat het crypto-ecosysteem sinds de laatste bull run aanzienlijk is gegroeid en dat projecten nu concurreren in een drukkere ruimte, maar handelaren verwachten tegenwoordig wel tastbare resultaten en een duidelijk pad naar adoptie voordat ze zich vastleggen voor de lange termijn. Daarom zien we geld stromen naar door VC gesteunde projecten met grote ambities om de cryptomarkt te revolutioneren met populaire bullmarktverhalen zoals DePIN en RWA. Hoewel dergelijke projecten flitsend klinken en inspelen op de huidige markttrends, is het uiteindelijk niet bekend of ze de hype waar kunnen maken.

Is FDV een meme? Een waarschuwend verhaal over overmoed in een bullmarkt

Met door VC gesteunde cryptoprojecten die tegenwoordig overal opduiken, rijst de vraag: is FDV een meme? De aantrekkingskracht van projecten met een hoge FDV is groot, vooral tijdens bullmarkten die gevoed zijn door opwinding en hype, omdat deze gloednieuwe projecten cryptohandelaren om twee belangrijke redenen aantrekken.

Ten eerste kan een hoge FDV aanzienlijke ruimte bieden voor toekomstige groei. Handelaren die hoge opbrengsten willen verdienen worden aangetrokken door het verhaal dat een beeld schetst van brede adoptie en een toekomstige marktkapitalisatie die de hoge FDV rechtvaardigt. Dergelijke groeiprognoses kunnen vooral goed werken omdat handelaren tijdens bull runs vaak een meer risicovolle aanpak hebben. Ten tweede creëert een laag circulerend aanbod in combinatie met een hoge FDV een illusie van schaarste, wat de prijs per token opdrijft. Cryptohandelaren die een dergelijke tokenomie prefereren, kunnen dit als gunstig beschouwen door de mogelijkheid om aanzienlijk in waarde te stijgen gezien de schaarste.

Zoals uit de gegevens blijkt, kan de euforie rond projecten met een hoge FDV van korte duur zijn. Deze projecten kunnen op verschillende manieren mislukken. Naarmate vestingperiodes eindigen en vergrendelde tokens beschikbaar worden voor handel, komt er een vloed aan nieuwe voorraad op de markt. Dit toegenomen aanbod kan de vraag overtreffen, wat leidt tot een prijsdaling. De aanvankelijke opwinding rond 'geforceerde schaarste' verdampt zodra de token gemakkelijk verkrijgbaar is.

Daarnaast vertrouwen veel projecten met een hoge FDV sterk op hype en een meeslepend verhaal in plaats van tastbaar nut of sterke fundamenten. Zodra de opwinding begint te dalen en het project er niet in slaagt om zijn beloften na te komen, verliezen langetermijnhouders hun vertrouwen, wat de prijsdaling verder versterkt. Daarom is FDV geen cryptomeme, maar het roept wel echte zorgen op over de duurzaamheid van een dergelijke tokenomie en waarderingen, gezien de mogelijke toekomstige tokenontgrendelingen en het vermogen van het project om zijn langetermijnvisie waar te maken.

Slotwoord en vervolgstappen

Het waarschuwende verhaal over het handelen in projecten met een onredelijk hoge FDV en lage float toont aan dat FDV slechts één stukje van de puzzel is bij het beoordelen van cryptoprojecten. Hoewel de zorgen gerechtvaardigd zijn, hebben cryptohandelaren een uitgebreidere evaluatie nodig om het werkelijke langetermijnpotentieel van een project te beoordelen. Van het analyseren van de tokendistributieplannen tot het begrijpen van de langetermijnroadmap van het project: er is veel due diligence en eigen onderzoek nodig om de potentiële invloed van toekomstige tokenontgrendelingen op de prijs te begrijpen. Door een voorzichtige en analytische benadering te kiezen, kunnen handelaren voorkomen dat ze worden meegesleept met de hype van projecten met een hoge FDV en weloverwogen beslissingen nemen over hun cryptotransacties.

Disclaimer
Deze inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en kan betrekking hebben op producten die niet beschikbaar zijn in jouw regio. Het is niet bedoeld om (i) beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling te geven; (ii) een aanbod of verzoek te doen om digitale bezittingen te kopen, verkopen of aan te houden, of (iii) financieel, boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies te geven. Het aanhouden van digitale bezittingen, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en kan sterk fluctueren. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of aanhouden van digitale bezittingen geschikt is voor je in het licht van je financiële toestand. Raadpleeg je juridische/fiscale/beleggingsdeskundige voor vragen over je specifieke omstandigheden. Informatie (inclusief marktgegevens en statistische informatie, indien van toepassing) in dit bericht is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel alle redelijke zorg is besteed aan de voorbereiding van deze gegevens en grafieken, wordt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen hierin. Zowel OKX Web3 Wallet als OKX NFT Marketplace zijn onderworpen aan afzonderlijke servicevoorwaarden op www.okx.com.

© 2024 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Bij elke reproductie of verspreiding van het hele artikel moet ook duidelijk worden vermeld: "Dit artikel is © 2024 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten verwijzen naar de naam van het artikel en een toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien van toepassing], © 2024 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
Uitbreiden
Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer