Bridge

Verbindingen (bridges) verwijzen naar protocollen die het mogelijk maken om digitale activa over te schrijven tussen verschillende blockchainnetwerken. Deze verbindingen faciliteren interoperabiliteit en connectiviteit tussen anderszins geïsoleerde blockchain-ecosystemen, waardoor er nieuwe kansen ontstaan voor gedecentraliseerde applicaties en cross-chain-transacties.

NFT-afbeelding
Alle chains
TVL: hoog naar laag