Inscripties

Inscripties zijn digitale bezittingen die worden gecreëerd door gegevens zoals afbeeldingen of tekst te integreren in blockchain transacties, net zoals het kerven van berichten of tekeningen op stenen tabletten. Dit mechanisme overstijgt de beperkingen van specifieke blockchains en maakt de creatie mogelijk van zowel eigen NFT's, en de uitgifte van tokens.

NFT-afbeelding
Alle chains