Lending

Leenplatforms maken gedecentraliseerd lenen mogelijk op basis van blockchains en slimme contracten zonder gecentraliseerde instellingen. Gebruikers storten geld in slimme-contractpools om, afhankelijk van de voorwaarden van het protocol, leningverstrekker of leningnemer te zijn.

NFT-afbeelding
Alle chains
TVL: hoog naar laag