Limity Pożyczek VIP są niezależne od limitów rynkowych oprocentowania. Po zaciągnięciu pożyczki VIP Loan zobowiązanie zaciągnięte w związku z handlem zostanie spłacone w pierwszej kolejności z VIP Loan.