Artykuł

OKX Leads the Way in Transparency and Trust with 14th Consecutive Proof of Reserves, Showing USD14.9 Billion in Primary Assets

Dubai, the UAE, December 20, 2023 -- OKX, a leading global Web3 technology company and crypto exchange, today announced the publication of its 14th monthly Proof of Reserves (PoR) report, demonstrating USD14.9 billion in primary assets backing user funds.

OKX's PoR report provides a comprehensive overview of the reserve ratios for 22 of the most commonly used assets on the platform. Its 14th consecutive monthly PoR report reveals reserve ratios of over 100% for all of these assets, ensuring full backing of user funds.

The current reserve ratios for OKX's primary assets are as follows:

  • BTC: 103%

  • ETH: 104%

  • USDT: 103%

  • USDC: 101%

OKX Global Chief Commercial Officer Lennix Lai said: "Our monthly Proof of Reserves reports demonstrate our ongoing commitment to providing a platform - and trading experience - that is secure, reliable and trustworthy. OKX aims to continue setting an industry standard for transparency by providing users with the tools and resources to verify reserves in real-time."

OKX recently added USDC to its PoR report's "primary asset" figure. This inclusion acknowledges the growing prominence of Circle Internet Financial's (Circle) stablecoin on the exchange.

Renowned blockchain expert Nic Carter recently recognized OKX with the highest quality rating among major exchanges. This acknowledgment further solidifies OKX's position as a leader in the crypto industry and reaffirms its continuous commitment to transparency and user trust.

Users can view OKX's latest PoR report, reserve ratios and verify the exchange's solvency here.

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i może obejmować produkty niedostępne w danym regionie. Nie ma on na celu zapewnienia (i) porady inwestycyjnej lub rekomendacji inwestycyjnej; (ii) oferty lub zachęty do zakupu, sprzedaży lub posiadania aktywów cyfrowych, lub (iii) porady finansowej, księgowej, prawnej lub podatkowej. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych. Informacje (w tym dane rynkowe i informacje statystyczne, jeśli istnieją) zawarte w tym poście służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Chociaż dołożono należytej staranności w przygotowaniu tych danych i wykresów, nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w faktach lub pominięcia wyrażone w niniejszym dokumencie. Zarówno Portfel OKX Web3 Wallet, jak i Rynek NFT OKX podlegają odrębnym warunkom świadczenia usług na stronie www.okx.com.

© 2024 OKX. Niniejszy artykuł może być powielany lub rozpowszechniany w całości lub we fragmentach zawierających maksymalnie 100 słów, pod warunkiem, że takie wykorzystanie jest niekomercyjne. Każda reprodukcja lub dystrybucja całego artykułu musi również zawierać wyraźną informację: „Ten artykuł należy do © 2024 OKX i jest używany za zgodą”. Dozwolone fragmenty muszą odnosić się do nazwy artykułu i zawierać przypisanie, na przykład „Tytuł artykułu, [nazwisko autora, jeśli ma zastosowanie], © 2024 OKX”. Żadne prace pochodne ani inne sposoby wykorzystania tego artykułu nie są dozwolone.
Poszerz
Powiązane artykuły
Wyświetl więcej
Wyświetl więcej