Artykuł

Czym są zlecenia wywołania?

Zlecenie wywołania to zlecenie, które pozwala traderowi ustawić cenę docelową, która musi zostać osiągnięta, zanim dojdzie do realizacji zlecenia z limitem lub zlecenia rynkowego.

W przypadku zamian wieczystych i kontraktów terminowych można wybrać wywołanie za pomocą ostatniej, rynkowej lub ceny indeksu.

  • Ostatnia cena: ostatnia cena transakcyjna.

  • Cena rynkowa: cena referencyjna instrumentu pochodnego obliczana na podstawie indeksu zasadniczego, często wyliczana jako ważona cena spot indeksu aktywów na wielu giełdach. Pozwala to uniknąć manipulacji cenami przez jedną giełdę.

  • Cena indeksu: średnia cena na głównych giełdach spot.

Przykład zlecenia wywołania: Jeśli bieżąca cena rynkowa wynosi 100 USD, zlecenie wywołania z ceną wywołania 110 USD zostanie uruchomione, gdy cena rynkowa wzrośnie do 110 USD, składając odpowiednie zlecenie rynkowe lub z limitem.

trigger-order

Powiązane artykuły
Wyświetl więcej
Wyświetl więcej