Co jsou trigger order?

Trigger order je příkaz, který umožňuje obchodníkovi nastavit cílovou cenu, která musí být dosažena před provedením limit nebo market order.

U perpetuálních swapů a kontraktů futures si budete moci vybrat, zda chcete aktivovat pomocí poslední ceny, referenční nebo indexové ceny.

  • Poslední cena: Cena poslední transakce.

  • Referenční cena: Referenční cena derivátu, která se vypočítává z podkladového indexu, často vypočtená jako vážená indexová spotová cena aktiva na více burzách. Tím se zamezí manipulaci s cenami ze strany jediné burzy.

  • Indexová cena: Průměrná cena na hlavních spotových burzách.

Příklad příkazu trigger order: Pokud je aktuální tržní cena 100 USD, trigger order s trigger cenou 110 USD se spustí, jakmile tržní cena vzroste na 110 USD, a zadá odpovídající trh nebo limit order.

trigger-order

Související články
Zobrazit více
Zobrazit více