Artykuł

Czym jest take profit i stop loss?

Take profit i stop loss (TP/SL) to strategie handlowe, które pozwalają na „odebranie zysku” lub „zatrzymanie strat” po wcześniej zdefiniowanej cenie. Dzięki tej strategii możesz zaangażować się w momentum trading lub ograniczyć straty na niestabilnym rynku poprzez wyjście z transakcji w celu ograniczenia ryzyka i zabezpieczenia zysków.

Możesz ustawić wcześniej zdefiniowaną cenę wyzwalającą i cenę zlecenia, aby ograniczyć straty i zmniejszyć ryzyko. Twoje zlecenie zostanie złożone automatycznie po wstępnie zdefiniowanej cenie zlecenia, gdy cena rynkowa osiągnie uprzednio ustawiony poziom „take profit” lub „stop loss”.

Istnieją dwa rodzaje zleceń TP/SL: zlecenia stop i zlecenia wyzwalające (trigger). Jedyną różnicą między zleceniem wyzwalającym a zleceniem stop jest to, że w przypadku zlecania wyzwalającego nie dochodzi do zamrożenia depozytu zabezpieczającego ani pozycji.

Dlaczego konieczne jest korzystanie z TP/SL?

Take profit i stop loss to potężne narzędzia handlowe. Gdy ceny poruszają się przeciwko Tobie i zaczynasz tracić pieniądze, zatrzymanie straty na czas zapobiega większym stratom. Z drugiej strony, gdy ceny poruszają się na Twoją korzyść, zlecenie take profit może pomóc Ci zabezpieczyć zyski. Take profit i stop loss to jedne z najważniejszych taktyk skutecznego kontrolowania ryzyka podczas handlu.

Na co zwrócić uwagę przy ustawianiu TP/SL?

  • Jeśli cena rynkowa nie osiągnie ceny progowej, zlecenie nie zostanie złożone.

  • Jeśli zlecenie zostanie zrealizowane, istniejąca pozycja zostanie zamknięta lub zostanie otwarta nowa pozycja zgodnie z TP/SL ustawionym przez użytkownika. Jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane, pozycja i depozyt zabezpieczający nadal będą istnieć.

  • Jeśli warunek zlecenia zostanie spełniony i zlecenie zostanie złożone, a cena zlecenia ustawiona przez użytkownika spowoduje aktywację reguły limitu ceny, system złoży zlecenie przy użyciu najwyższego lub najniższego limitu ceny dostępnego w danym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zobaczⅢ. Reguły limitu ceny.

Jakie sytuacje doprowadzą do nieudanej aktywacji TP/SL?

  • Gdy kwota pozycji TP/SL przekroczy maksymalny limit kwoty, zlecenie nie zostanie zrealizowane.

  • Gdy rynek podlega gwałtownym wahaniom, zlecenie TP/SL może nie zostać zrealizowane natychmiast. Dzieje się tak, ponieważ zlecenie TP/SL wykorzystuje cenę rynkową do złożenia zlecenia po jego uruchomieniu. Jeśli chcesz szybko zamknąć wszystkie pozycje, możesz wybrać konkretną pozycję i kliknąć „Zamknij wszystko”.

  • Jeśli na liście zleceń znajdują się zlecenia w przeciwnym kierunku (z wyłączeniem zleceń typu reduce-only), zlecenia te mogą spowodować otwarcie nowej pozycji po uruchomieniu zlecenia TP/SL. W tym czasie weryfikacja depozytu zabezpieczającego może się nie powieść, co spowoduje niepowodzenie zlecenia TP/SL.

Zastrzeżenie:

NINIEJSZY ARTYKUŁ MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY. NIE MA ON NA CELU ZAPEWNIENIA JAKICHKOLWIEK PORAD INWESTYCYJNYCH, PODATKOWYCH LUB PRAWNYCH, ANI NIE POWINIEN BYĆ TRAKTOWANY JAKO OFERTA KUPNA, SPRZEDAŻY LUB POSIADANIA AKTYWÓW CYFROWYCH. TEGO TYPU AKTYWA, W TYM STABLECOINY, WIĄŻĄ SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM, MOGĄ PODLEGAĆ ZNACZNYM WAHANIOM, A NAWET STAĆ SIĘ BEZWARTOŚCIOWE. UŻYTKOWNIK POWINIEN DOKŁADNIE ROZWAŻYĆ, CZY HANDEL LUB POSIADANIE AKTYWÓW CYFROWYCH JEST DLA NIEGO ODPOWIEDNIE BIORĄC POD UWAGĘ OBECNĄ SYTUACJĘ FINANSOWĄ. W PRZYPADKU PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKRETNEJ SYTUACJI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTĄ DS. PRAWNYCH/PODATKOWYCH/INWESTYCYJNYCH.

Powiązane artykuły
Wyświetl więcej
Wyświetl więcej