Co je take profit a stop loss?

Take profit a stop loss (TP/SL) je obchodní strategie, která umožňuje „vzít zisk“ nebo „předejít ztrátě“ na předem definované ceně. Pomocí této strategie se můžete zapojit do momentum trading nebo omezit své ztráty na volatilním trhu tím, že opustíte obchod a omezíte rizika a zajistíte zisky.

Můžete nastavit předem definovanou trigger price a cenu objednávky, abyste omezili ztráty a minimalizovali rizika. Vaše objednávka bude zadána automaticky za předem stanovenou cenu objednávky, jakmile tržní cena dosáhne předem stanovené trigger price pro „take profit“ nebo „stop loss“.

Existují dva typy TP/SL: stop order a trigger order. Jediný rozdíl mezi trigger order a stop order je ten, že trigger order nezmrazí vaši marži ani pozice.

Proč je nutné používat TP/SL?

Take profit a stop loss jsou mocné nástroje pro obchodování. Když jsou ceny proti vám a vy začnete přicházet o peníze, včasné zastavení ztráty zabrání dalším ztrátám. Na druhou stranu, pokud jdou ceny ve váš prospěch, může vám take profit pomoci zajistit si zisky. Take profit a stop loss jsou jedny z nejdůležitějších taktik pro efektivní kontrolu rizik během vaší cesty obchodováním.

Na co si dát pozor při nastavování TP/SL?

  • Pokud tržní cena nedosáhne trigger price, objednávka nebude zadána.

  • Pokud je objednávka provedena, existující pozice bude uzavřena nebo bude otevřena nová pozice podle TP/SL nastaveného uživatelem. Pokud se objednávku nepodaří provést, vaše pozice a marže budou nadále existovat.

  • Pokud bude aktivována podmínka objednávky a objednávka bude zadána a cena objednávky nastavená uživatelem aktivuje pravidlo limitní ceny, systém zadá objednávku s použitím nejvyšší nebo nejnižší limitní ceny, která je v daném okamžiku k dispozici. Pro další podrobnosti viz Ⅲ. Pravidla cenových limitů.

Které situace povedou k neúspěšnému spuštění TP/SL?

  • Pokud částka vaší pozice TP/SL překročí váš limit maximální částky, objednávka nebude úspěšná.

  • Při prudkých výkyvech trhu nemusí být objednávka TP/SL provedena okamžitě. Je to proto, že objednávka TP/SL využívá k zadání objednávky po spuštění tržní cenu. Pokud chcete rychle zavřít všechny pozice, můžete vybrat konkrétní pozici a kliknout na tlačítko „Zavřít vše“.

  • Pokud jsou v seznamu objednávek objednávky v opačném směru (s výjimkou objednávek reduce-only), mohou tyto objednávky po aktivaci objednávky TP/SL otevřít novou pozici. V tomto okamžiku může selhat ověření marže, což povede k selhání objednávky TP/SL.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

TENTO ČLÁNEK SLOUŽÍ VÝHRADNĚ K INFORMAČNÍM ÚČELŮM. JEHO ÚČELEM NENÍ POSKYTOVAT INVESTIČNÍ, DAŇOVÉ NEBO PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, ANI BY NEMĚL BÝT POVAŽOVÁN ZA NABÍDKU K NÁKUPU, PRODEJI NEBO DRŽBĚ DIGITÁLNÍCH AKTIV. S DRŽBOU DIGITÁLNÍCH AKTIV, VČETNĚ STABLECOINŮ, SE VÁŽE VYSOKÁ MÍRA RIZIKA, MOHOU ZNAČNĚ KOLÍSAT A MOHOU SE STÁT I BEZCENNÝMI. MĚLI BYSTE PEČLIVĚ ZVÁŽIT, ZDA JSOU PRO VÁS OBCHODOVÁNÍ ČI DRŽBA DIGITÁLNÍCH AKTIV S OHLEDEM NA VAŠI FINANČNÍ SITUACI VHODNÉ. OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE PROSÍM ZKONZULTUJTE SE SVÝM PRÁVNÍM/DAŇOVÝM/INVESTIČNÍM PORADCEM.

Související články
Zobrazit více
Zobrazit více