OKX P2P Kullanıcı Sözleşmesi

Yayımlama Zamanı: 5 May 2023Güncelleme Zamanı: 12 Nis 2024Okuma Süresi: 36 dk

Son güncelleme: [2] Mayıs 2023

1. Genel bakış

1.1 OKX P2P (Eşler Arası) Hizmeti (“P2P Hizmeti”, “Hizmet” veya “Hizmetler”) Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (“OKX”) tarafından belirli şartlar ve koşullar uyarınca OKX Kullanıcılarının OKX Platformunda diğer Kullanıcılara Dijital Varlık al sat yapabilmeleri için sunulmaktadır. OKX, ürün tasarımı yönetiminden ve Hizmetin işletilmesinden sorumludur. Hizmeti kullanmak için işbu OKX P2P Kullanıcı Sözleşmesini (işbu “Sözleşme”) okumalı ve ona uymalısınız. Lütfen bu Sözleşmenin şartlarını dikkatlice okuduğunuzdan, tamamen anladığınızdan ve kabul ettiğinizden emin olun.

1.2 İşbu Sözleşmenin tüm hükümlerini okuyup kabul etmediğiniz sürece, Hizmetleri kullanma yetkiniz yoktur veya kullanmamalısınız. İşbu Sözleşmeyi kabul etmeniz ve bu Hizmetleri kullanmanız, İşbu Sözleşmeyi okuduğunuzu, kabul ettiğinizi ve anladığınızı ve bu Sözleşmenin sizin için yasal olarak bağlayıcı olduğunu gösterir.

1.3 İşbu Sözleşme, OKX Hizmet Şartlarımızı tamamlar. Bu Sözleşmede, OKX Hizmet Şartlarımızı belirtilen herhangi bir koşul veya hükmün çelişkisi veya tutarsızlığı durumunda, söz konusu çelişki veya tutarsızlık, bu Sözleşmeye öncelik verilerek çözülür. OKX Hizmet Şartlarımızı işbu Sözleşme ile değiştirilmeyen diğer tüm hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam eder.

2. Tanımlar

2.1 P2P Hizmeti, OKX Platformunda sağlanan ve Kullanıcıların diğer Kullanıcılarla Dijital Varlık al sat yapmasına olanak tanıyan bir hizmettir. Kullanıcılar, bir ilanveren, satıcı veya alıcı olarak Dijital Varlıkları satın almak veya satmak için P2P hizmeti aracılığıyla OKX Platformunda al sat yapabilir.

2.2 Hizmet, OKX Kullanıcılarının Dijital Varlıklarını OKX Platformunda satın almalarını veya satmalarını kolaylaştırır ve OKX, işlem(ler)i kolaylaştıran tarafsız bir platform görevi görür. P2P Hizmeti, OKX Platformunda 7/24 mevcuttur ve ödeme, alıcı ve satıcı arasında çevrimdışı olarak yapılır. OKX, itibari para ödemesini gözetime almaz ve diğer şeylerin yanı sıra itibari para bedeliyle ilgili olarak ödemedeki herhangi bir hata veya gecikmeden sorumlu değildir.

2.3 İşbu Hizmet, OKX tarafından sağlanır ve OKX'in güvenilir risk yönetim sistemi tarafından güvence altına alınır ve Kullanıcıların Dijital Varlıkları korunur.

2.4 ““Hizmet Ücreti”, bir kullanıcının Hizmete kaydolurken veya Hizmete katılırken OKX'e ödeyebileceği ücretleri ifade eder.

2.5 Hizmetlerle ilgili diğer tanımlar şunları içerir:

 • “İlanveren”OKX Platformunda herhangi bir Dijital Varlığın satışı veya satın alınması için bir İlan veren bir Kullanıcı anlamına gelir.

 • “İlan” kullanıcının al sat yapmak istediği Dijital Varlıkların tutarını, bu Dijital Varlıkların fiyatını, Kullanıcının al sat yaparken kullanmak isteyeceği ödeme yöntemini, Emir Limitini, Ödeme Aralığını ve teklifi yayınlayan Kullanıcı tarafından belirlenen teklif için geçerli diğer hüküm ve koşulları içeren OKX Platformunda P2P Hizmetinde yayınlanan bir teklif anlamına gelir.

 • “Alıcı” bir İlanveren veya Satıcıdan Dijital Varlıklar satın almak için OKX Platformunda P2P Hizmetinde al sat yapan bir Kullanıcı anlamına gelir.

 • “Emir ” ilgili İlanda listelenen hüküm ve koşullara dayalı olarak İlanveren ve Alıcının üzerinde anlaşmaya vardığı, OKX Platformunda Hizmet üzerinde söz verilen bir Dijital Varlık alım satımı anlamına gelir. Bir Emir, bir İlanda yayınlanan alım satım teklifinin kabul edildiğini temsil eder.

 • “Emir Limiti'', İlanveren tarafından belirli bir İlanda belirlendiği şekilde, Alıcıların tek bir Emirde al sat yapabileceği minimum ve maksimum Dijital Varlık veya itibari para birimi tutarı anlamına gelir.

 • “Ödeme Penceresi” İlanveren tarafından belirlenen ve Dijital Varlıklar karşılığında itibari para birimi transferinin gerçekleşmesi gereken süre anlamına gelir.

 • “Satıcı” bir İlanverene veya Alıcıya Dijital Varlıklar satmak için OKX Platformunda P2P Hizmetinde al sat yapan bir Kullanıcı anlamına gelir.

 • “Üçüncü Taraf İçeriği” Bölüm 4.14'te kendisine atfedilen anlama sahiptir.

 • “Transfer Ücretleri” itibari para biriminin Alıcıdan Satıcıya transferi karşılığında taraflarca seçilen ödeme yönteminin ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından uygulanan tüm ücret veya ücretlerin toplamı anlamına gelir.

 • “Doğrulanmış İlanveren ” Bölüm 4.6'da kendisine atfedilen anlama sahiptir.

3. Hizmeti Kullanmaya Uygunluk

3.1 Aşağıdakiler kabul ve beyan edersiniz:

a. OKX, Dijital Varlıklarınızı tamamen veya kısmen elinde tutar veya yatırır;

b. OKX, geçerli bir ağda doğrulayıcı olarak hareket eder;

c. Yatırılan Dijital Varlıklarınıza bağlı olan oy verme hakkını OKX'e devredersiniz;

d. OKX, zaman zaman Hizmetle ilgili olarak yatırılması gereken minimum Dijital Varlık tutarlarını ve/veya herhangi bir limiti belirtebilir.

3.2 Aşağıdakileri anlar ve kabul edersiniz:

 • OKX Hizmet Şartlarına uymayı kabul ettiniz, burada tanımlanan Hizmetleri kullanmaya uygunsunuz ve bu konuda izniniz olduğunu,

 • Hizmete kişisel kararınızla kaydoluyorsanız, bu Sözleşmeyi etkin bir şekilde kabul edebilmek için en az 18 yaşında, tüm medeni haklara ve yetkiye, ayrıca bu Sözleşmeyi imzalamak için gerekli yetki ve yeterliliğe sahip olmanız gerekir. Sözleşme imzalandıktan sonra sizin için bağlayıcı olduğunu,

 • Hizmete, bir tüzel kişilik adına kullanmak için kaydoluyorsanız, bu Sözleşmeyi etkin bir şekilde kabul edebilmek için, (i) söz konusu tüzel kişiliğin yasal olarak kurulmuş, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre geçerli olduğunu; ve (ii) tüzel kişilik tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirildiğinizi ve tüzel kişi adına hareket etme hakkınız olduğunu beyan ve taahhüt ettiğinizi,

 • Hizmeti kullanmak için gerekli olan deneyime ve risk toleransına sahip olduğunuzu ve garanti edilmeyen dijital para ürünlerine yatırım yapma konusunda gerekli deneyime ve bilgiye sahip olduğunuzu,

 • Hizmeti kullanmak amacıyla İnternet üzerinde işlem yapmak için yeteneğe sahip olduğunuzu,

 • Bu Sözleşmenin, ülkenizin veya bölgenizin yasalarıyla çelişmediğini ve ülkenizin veya bölgenizin yasalarına ve düzenlemelerine uyacağınıza söz verdiğinizi,

 • OKX Hesabınızdaki tüm Dijital Varlıkların yasal sahibi olduğunuzu ve bu Dijital Varlıkların kaynaklarının yasal olduğunu.

3.3 Ayrıca aşağıdakileri kabul ve taahhüt edersiniz:

 • Hizmeti, yasa dışı kumar, kara para aklama, dolandırıcılık, gasp, veri ihlalleri, terörün finansmanı ve diğer şiddet içeren faaliyetler veya yasalarca yasaklanmış ticari faaliyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasa dışı amaç için kullanmayacaksınız.

 • Yasa dışı kumar, kara para aklama, dolandırıcılık, gasp, veri ihlali, terörün finansmanı ve diğer şiddet içeren faaliyetler veya yasalar tarafından yasaklanmış ticari faaliyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir piyasa manipülasyonu veya fiyat manipülasyonu, içeriden alıp satma, piyasa bozulması veya piyasaya yönelik diğer kötü niyetli uygulamaları, diğer yasa dışı davranış biçimleri uygulamayacak, başlatmayacak veya yapılmasına teşvik etmeyeceksiniz.

3.4 Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmeti kullanmaktan doğabilecek riskleri ve ilgili kayıpları anlar ve kabul edersiniz:

 • Dijital Varlıkların alım satımını yapamamayla ilişkili risklerden maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıp. Dijital Varlıkları yatırmaktan ve Hizmete kaydolmaktan kaynaklanan fonlama risklerini ve potansiyel mali kayıpları üstlenmeye hazırsınız.

 • Dijital varlıkların ve türevlerinin yüksek fiyat dalgalanmaları, kısa bir süre içerisinde önemli veya toplam kayıplara neden olabilir.

 • Hizmeti kullanmanızı veya ilgili işlemleri yapmanızı geciktirebilecek veya engelleyebilecek ve dijital varlıklarınızın kaybına neden olabilecek teknik anormallikler meydana gelebilir.

 • Dijital varlıklarınızın kaybına neden olabilecek piyasa anormallikleri meydana gelebilir.

 • Piyasanın genel sağlığını korumak için OKX'in zaman zaman politikalara, bu Sözleşmenin şartlarına veya diğer ilgili hizmet sözleşmelerine veya şartlarına ekleme yapması, kaldırması veya değiştirmesi gerekir. Herhangi bir değişiklik, sizler gibi bireysel müşterilerin yararına veya zararına olabilir.

3.5 Aşağıdakileri anlar, kabul eder ve beyan edersiniz:

 • P2P (eşler arası) işlemleri doğrudan iki kullanıcı arasında gerçekleştirilen alım satımdır. Alıcı ve Satıcı OKX platformumuzda eşleştirilir, taraflar gerçek isim doğrulaması yoluyla kimliklerini doğrular.

 • Hizmeti ve Hizmetlere dahil olan veya bu hizmetlerden erişilebilen tüm bilgileri, materyalleri ve diğer içerikleri (üçüncü taraflara ait olanlar da dahil olmak üzere) kullanmanızın riski yalnızca size aittir. OKX'in tek sorumluluğu OKX Platform üzerindeki dijital varlık işlem sürecini yönetmektir. Yasalar aksini gerektirmedikçe tüm ödemeler tamamlandığında nihaidir. OKX, tamamlanmış bir ödemeden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlığı veya talebi çözümleme hakkına veya yükümlülüğüne sahip değildir. OKX, tamamlanmış bir ödemeden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan sorumlu olmaz.

 • alıcı/satıcı, kimliğinizi doğrulamak veya işlemi ve/veya ödemeyi doğrulamak için ek bilgi almak üzere sizinle doğrudan iletişime geçebilir ve bu tür iletişimler veya bilgi alışverişi Platform dışında gerçekleşebilir. Siz ve alıcı/satıcı arasındaki bu tür iletişimler OKX tarafından kontrol edilmez veya yönetilmez. OKX, siz ve alıcı/satıcı arasındaki bu tür iletişimlerden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmaz ve

 • doğrulama hizmeti sağlayıcıları, emanet acenteleri, ödeme sağlayıcıları, emanetçiler ve/veya bankacılık ortakları gibi üçüncü taraflar, OKX P2P Hizmetleri veya işlemlerine dahil olabilir. Bu üçüncü tarafların hüküm ve koşullarına tabi olabilirsiniz. OKX, üçüncü taraflardan kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmaz.

4. Hizmetlerin Kullanımı

4.1 Dijital Varlıkları OKX Platformunda P2P Hizmeti aracılığıyla satın alabilir veya satabilir ya da edinme veya satma amacınızın reklamını yapabilirsiniz. Alım satım yönergelerinin ve feragatnamelerin ayrıntıları şu adreste bulunabilir: OKX P2P Genel Alım Satım Rehberi ve P2P Alım Satım Hizmetlerine Yönelik Feragatname.

4.2 Bir İlanveren olarak hareket edebilir, P2P Hizmetinde bir İlan aracılığıyla Dijital Varlıkların satın alınması veya satılması için bir teklif yayınlayabilirsiniz. P2P Hizmetimizin kullanımıyla ilgili olarak, OKX, İlanveren ücretlerini alma hakkını saklı tutar ve OKX, zaman zaman kendi takdirine bağlı olarak bu tür ücretleri dahil etme veya düzenleme hakkını saklı tutar. OKX Platformunda P2P Hizmeti aracılığıyla İlan yayınlayabilmek için zaman zaman OKX tarafından değiştirilebilecek belirli gereksinimler ve uygunluk kriterleri olabilir. OKX Platformundaki P2P Hizmetinde diğer Kullanıcılarla alım satım yaparken, bir İlanın hüküm ve koşullarında yer alan kişisel bilgileri, sosyal medya veya sosyal ağ ayrıntılarını veya diğer iletişim bilgilerini hiçbir şekilde paylaşmazsınız.

4.3 İlanveren olarak hareket edip etmemenize bakılmaksızın, OKX Platformundaki P2P Hizmetimizde Dijital Varlıkların Alıcısı veya Satıcısı olabilirsiniz.

4.4 Bir İlana Emir vermenin İlanda yayınlanan teklifi kabul ettiğinizi ve Dijital Varlıkları alım satım taahhüdünü oluşturduğunu anlar ve kabul edersiniz. Bu tür durumlarda OKX, İşlemin her iki tarafı da Dijital Varlıklar karşılığında gerçekleştirilecek itibari para birimi transferinin başarıyla tamamlandığını onaylayana kadar Emirde belirtilen Dijital Varlık tutarını kilitler. Dijital Varlıkların kilitli tutarının, Emir iptal edilmedikçe veya Satıcıya itibari para birimi transferinin onaylanması üzerine Dijital Varlıklar Alıcıya aktarılmadıkça hiçbir şekilde kullanılamayacağını anlar ve kabul edersiniz.

4.5 OKX'in, OKX Platformunda P2P Hizmeti üzerinden gerçekleştireceğiniz P2P Hizmeti kapsamındaki hiçbir işlemin tarafı olmadığını ve diğer Kullanıcılar ile doğrudan alım satım yapacağınızı anlar ve kabul edersiniz. İlanverenin tarafından kendi takdirine bağlı olarak kontrol edilip yönetildiğinden OKX'in alım satım tutarı, fiyat ve ödeme yöntemi, Emir Limiti, Ödeme Penceresi, diğer şeylerin yanı sıra her bir İlanın diğer hüküm ve koşulları üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. OKX, Kullanıcılar tarafından OKX Platformunda P2P Hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir işlemde yalnızca kolaylaştırıcı olarak hizmet eder ve bu nedenle OKX, herhangi bir işlemin tamamlanmasına ilişkin herhangi bir unsuru garanti etmez, temsil etmez veya taahhüt etmez.

4.6 OKX Platformunda P2P Hizmeti aracılığıyla sık sık işlem aktivitesi ve yüksek bir Emir tamamlanma oranı olan Deneyimli İlanverenler, Doğrulanmış İlanveren olmak için başvuruda bulunabilir ve OKX Platformunda alım satım yaparken belirli avantajlardan yararlanabilir. Doğrulanmış İlanverenler, zaman zaman OKX P2P Doğrulanmış İlanverenler Hizmet Sözleşmesine tabi olur. Yargı bölgenizde geçerliyse, Doğrulanmış İlanveren olarak kaydınızı tamamlayabilmeniz için ek hüküm ve koşulları kabul etmeniz gerekebilir.

4.7 Ödeme yöntemleri

a. OKX Platformunda bulunan ödeme yöntemleri, Hizmet kapsamındaki Dijital Varlıkların alım satım karşılığında itibari para birimi transferini gerçekleştirmek için Kullanıcılara sunulan seçenekler olarak gösterilir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, OKX'in OKX Platformunda listelenen ödeme yöntemleriyle herhangi bir ilişkisi yoktur. OKX Platformunda bir ödeme yönteminin bulunması, OKX tarafından bir öneri, inceleme veya onay olarak yorumlanamaz.

b. P2P Hizmeti aracılığıyla alım satım yapabilmek adına, her bir İlanveren, İlanları için bir veya daha fazla ödeme yöntemi belirtmelidir. Bu yöntem, diğer Kullanıcıların söz konusu İlan için Emir vermesine olanak tanıyan OKX Platformundaki Hizmet kapsamında bulunan bir ödeme yöntemi olmalıdır. Bu tür ödeme yöntemleri, İlanveren ile Dijital Varlıkların alım satımı karşılığında tamamlanacak itibari para birimi transferi için İlanveren tarafından belirtilen ödeme yöntem(ler)inden birini kullanarak bir işlemi tamamlamak isteyen diğer Kullanıcı arasında kararlaştırılır.

c. P2P Hizmeti aracılığıyla işlem yapan her bir taraf, kimlik doğrulama sürecinde onaylandığı gibi, OKX Hesabında görünen adla aynı hesap sahibi adı olan bir ödeme yöntemine sahip olmalıdır. Hesap sahibi adının OKX Hesabınızda görünen adla aynı olmadığı durumlarda herhangi bir ödeme yöntemini kullanmanız yasaktır. OKX, OKX Hesabınızda görünen adla aynı olmayan bir hesap sahibi adı olan bir ödeme yöntemi kullandığınız belirlenirse, P2P Hizmetine veya OKX tarafından sağlanan diğer hizmetlere erişiminizi askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

d. Bir İlana Alıcı veya Satıcı olarak Emir vererek, OKX'e kullanıcı adınızı/satıcı adınızı görüntüleme ve OKX Hesabınızın kimlik doğrulama sürecinde onaylandığı gibi alım satım yaptığınız karşı taraf Kullanıcı ile tam adınızı paylaşma yetkisi verdiğinizi anlar ve kabul edersiniz.

e. Alıcıysanız, İlanda belirtilen Ödeme Penceresinde Emir verdikten sonra söz konusu Dijital Varlıklar karşılığında itibari para birimi transferini yapmanız gerekmektedir. Satıcıya aktarılacak İtibari Para Birimi OKX tarafından düşülmeyecek olup İlanda belirtilen ödeme yöntemlerinden birini kullanarak transferi şahsen P2P Hizmeti dışında yapmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. İtibari para birimi transferini tamamladıktan sonra, “Ödeme tamamlandı” düğmesine tıklayarak bu transferi onaylamanız gerekir. Emirlerinizi verdikten sonra tekrar tekrar iptal etmeniz veya Ödeme Penceresinde itibari para birimi transferi yapmamanız nedeniyle Emirlerinizin tekrar tekrar otomatik olarak iptal edilmesi durumunda P2P Hizmetinin tamamına veya bir kısmına erişiminizi kaybedebilirsiniz. OKX, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir kullanıcının P2P Hizmetine erişimini askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Ayrıntılar için lütfen şuraya bakın: P2P emri iptali için kurallar nelerdir?

f. Satıcıysanız, Alıcı tarafından Dijital Varlıklar karşılığında yapılan itibari para birimi transferini doğrulamaktan ve Emrin verildiği Dijital Varlıkların serbest bırakılması için OKX'e talimat vermekten yalnızca siz sorumlusunuz. Bu tür Dijital Varlıkları serbest bırakmak için, Alıcıdan itibari para birimi ödemesini tamamen aldıktan sonra “Kriptoyu Serbest Bırak” seçeneğine tıklamalısınız. Dijital Varlıkların serbest bırakılmasını Alıcıdan tam olarak itibari para birimi ödemesini aldıktan sonra on beş (15) dakika içinde ve her durumda makul bir süre içinde onaylamanızı öneririz. “Kriptoyu Serbest Bırak” seçeneğine tıklayarak, Alıcıdan aktarılan itibari para birimini başarıyla aldığınızı onaylarsınız ve OKX'e, Emrin tamamlanması için Alıcıya emanet olarak tutulan Dijital Varlıkları serbest bırakma talimatı verirsiniz. Bu işlem kesindir ve geri alınamaz. Mali kayıplardan kaçınmak için, Alıcıdan ilgili itibari para birimini tam olarak aldığınızdan emin olmadan, Dijital Varlıkların serbest bırakılmasını hiçbir koşulda onaylamayın. Yasalar aksini gerektirmedikçe, tüm ödemeler tamamlandıktan sonra kesinleşir. İtibari para birimi transferinin yapıldığı ödeme yönteminde gördüğünüz Alıcının hesap sahibi bilgilerinin, Kullanıcının OKX'te görünen doğrulanmış kimlik bilgileriyle tutarsız olması durumunda Dijital Varlıkları serbest bırakmamalı ve almış olabileceğiniz herhangi bir itibari para biriminin iadesini yapmalısınız. Alıcıdan itibari para birimi transferini almanıza karşın Dijital Varlıkların serbest bırakıldığını zamanında teyit etmemeniz durumunda P2P Hizmetinin tamamına veya bir kısmına erişiminizi kaybedebilirsiniz.

g. P2P Hizmeti aracılığıyla OKX Platformunda işlem yaparak, Alıcı, Dijital Varlıklar karşılığında yapılacak itibari para birimi transferi için taraflarca seçilen ödeme yöntemi için ilgili ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından alınabilecek Transfer Ücretlerini, Satıcı bu tür ek ücretleri veya maliyetleri üstlenmeyi açıkça kabul etmezse, üstlenmeyi kabul eder. Bu nedenle, Alıcı tarafından alım satımı yapılan Dijital Varlıkların karşılığı olarak aktarılacak itibari para birimine, Satıcının Emirde görünen itibari para birimi tutarının tamamını almasını sağlamak için tüm Transfer Ücretleri dahil edilmelidir. Örneğin, emir tutarı 10.000 ABD Doları ise ve seçilen ödeme yönteminden ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ek olarak 5 ABD Doları tahsil ediliyorsa, Alıcı tarafından 10.000 ABD Doları yerine 10.005 ABD doları ödenmesi gerekir. Bu tür Transfer Ücretlerinin ilgili ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından Satıcıdan tahsil edilmesi durumunda, Satıcı bunları İlanda açıkça belirtmeli (Satıcı İlanveren ise) veya Alıcıya söz konusu Transfer Ücretlerinin kanıtını sağlamalıdır. Taraflar arasında aktarılan itibari para birimi ödemesi söz konusu olduğunda bankalar, e-cüzdan dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından ücret alınabilir ve taraflar masrafları kendilerine ait olmak üzere ilgili hizmet sağlayıcılarına bu tür ücretleri ödemeyi kabul eder.

4.8 OKX Platformundaki Hizmet aracılığıyla satın aldığınız Dijital Varlıkları çekmek için, OKX'in kendi takdirine bağlı olarak belirli itibari para birimleri ile işlem yapıyor olmanız durumunda 15 güne kadar bir bekleme süresine tabi olabilirsiniz. Bekleme süresi, Dijital Varlıkların tarafınıza serbest bırakılmasıyla başlar. OKX Hesabınızla gerçekleştirebileceğiniz diğer işlem aktiviteleri, para çekim bekleme süresinden etkilenmeyecektir.

4.9 OKX, OKX Platformunda P2P Hizmeti aracılığıyla herhangi bir işlemi gerçekleştirmek için bir Hizmet Ücreti alma hakkını saklı tutar. Ödeme hizmeti işlemcisi, bu P2P Hizmeti kapsamında Alıcı ile Satıcı arasındaki herhangi bir işlem için itibari para birimi ödemesini işlerken Transfer Ücreti için de ücret alabilir. Söz konusu Hizmet Bedeli ve varsa Transfer Ücreti, OKX Platformunda yayınlanır ve zaman zaman OKX tarafından değiştirilebilir.

4.10 Hesap geçmişinizi OKX Platformunda görebileceksiniz. Hesap geçmişinizi dikkatli bir şekilde gözden geçirmeli ve tanımadığınız veya yanlış olduğunu düşündüğünüz herhangi bir giriş veya işlem görürseniz mümkün olan en kısa sürede OKX'e bildirmelisiniz. OKX, hesap geçmişinizdeki herhangi bir hatayı herhangi bir zamanda düzeltebilir ve herhangi bir işlemi geçersiz kılma veya geri alma hakkını saklı tutar:

a. mevcut piyasayı dikkate alarak OKX'in herhangi bir temsilcisi tarafından yapılan yanlış bir alıntı da dahil olmak üzere, açık veya elle tutulur açık bir hata (herhangi bir hata, eksiklik veya yanlış alıntı (OKX'in veya herhangi bir üçüncü tarafın hatası) içeren veya bundan kaynaklanan şu anda reklamı yapılan alıntılar veya herhangi bir bilgi, kaynak, resmi, resmi sonuç veya telaffuzdaki herhangi bir hata); veya

b.işlemin doğru veya adil ayrıntıları olduğunu makul olarak düşündüğümüz şeyleri yansıtmak için.

4.11 Yürürlükteki Yasalar ve Yönetmelikler uyarınca OKX'in, hesaplarınız ve OKX Platformunun kullanımı hakkındaki bilgileri üçüncü taraflarla paylaşması gerekebilir. Bu tür bilgileri ifşa etmeye yetkili olduğumuzu kabul eder, izin verir ve onaylarsınız.

4.12 OKX, Alıcı ile Satıcı arasındaki işlem veya alım satımın tarafı olmadığı için, OKX'in Alıcı ile Satıcı arasındaki herhangi bir anlaşmazlığı çözme hakkı veya yükümlülüğü yoktur ve tam bir ödeme ile bağlantı olarak uğrayabileceğiniz veya maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıptan sorumlu değildir. Tamamıyla bir iyi niyet göstergesi olarak, P2P Hizmeti aracılığıyla yapılan bir alım satım sırasında tarafların dostane bir şekilde çözemeyeceği bir anlaşmazlık yaşaması durumunda OKX, Alıcı ve Satıcının anlaşmazlığı çözmesini kolaylaştıracak bir kanal veya mekanizma sunabilir. OKX, taraflar arasındaki anlaşmazlığı her iki tarafı da memnun edecek şekilde çözebileceğine dair hiçbir beyan, taahhüt veya garantide bulunmamakta olup, OKX yalnızca veya sadece bir arabuluculuk kanalı sağlamaktadır. OKX, herhangi bir Kullanıcının bu arabuluculuk sürecinde işbirliği yapmaması durumunda P2P Hizmetine veya OKX tarafından sunulan herhangi bir hizmete erişimi askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Birden fazla anlaşmazlığa neden olan bir İlanı tekrar tekrar yayınlamanız durumunda, P2P Hizmetinin veya OKX tarafından sunulan diğer herhangi bir hizmetin tamamına veya bir kısmına erişiminizi kaybedebilirsiniz. OKX, herhangi bir davanın yargılanması veya yaptırıma tabi tutulması için herhangi bir nihai yorum ve hüküm verme hakkını saklı tutar. Bir davanın yeniden açılıp açılmayacağına, OKX tarafından duruma göre ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak karar verilecektir.

4.13 OKX Platformundaki P2P Hizmeti kapsamındaki herhangi bir işlem veya alım satımdaki deneyiminizi paylaşmak adına bir karşı taraf için derecelendirmeniz ve/veya geri bildirim yazmanız istenebilir. Derecelendirme ve geri bildirim mekanizması, tüm Kullanıcılar için şeffaf bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır ve bu derecelendirme, OKX Platformu üzerinde P2P Hizmeti aracılığıyla işlem yapan herhangi bir Kullanıcı tarafından görülebilecektir. Derecelendirmeniz OKX'in tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirleyeceği kabul edilebilir bir derecelendirme düzeyinin altındaysa, P2P Hizmetine veya OKX tarafından sunulan diğer hizmetlere erişiminizin tamamını veya bir kısmını kaybedebilirsiniz.

4.14 P2P Hizmetimizi kullanırken, üçüncü tarafların web sitelerine, mobil uygulamalarına ve hizmetlerine (topluca “Üçüncü Taraf İçeriği”) giden köprüler dahil olmak üzere üçüncü taraflar tarafından sağlanan belirli içeriklere veya hizmetlerden yararlanmaya sahip olabilirsiniz. OKX, bu tür Üçüncü Taraf İçeriğini teyit etmez, onaylamaz, benimsemez veya kontrol etmez ve hiçbir durumda bu Üçüncü Taraf İçeriğine ilişkin hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmaz ve bu tür üçüncü taraflarla olan ilişkileriniz veya yazışmalarınız yalnızca siz ve ilgili üçüncü taraflar arasındadır. OKX, herhangi bir üçüncü tarafla olan ilişkileriniz veya etkileşimleriniz sonucunda veya bu tür bir Üçüncü Taraf İçeriği ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp, hasar veya iddiadan sorumlu veya yükümlü olmaz ve size yalnızca kendi riskinizden sorumlu olmanız gerektiği hatırlatılır.

5. Hizmete erişiminizin askıya alınması

5.1.OKX Hizmet Şartlarımızıtabi olarak, OKX, aşağıdaki durumlarda OKX Platformuna erişiminizi durdurabilir, askıya alabilir veya iptal edebilir, herhangi bir OKX hesabına sınır koyabilir, Hizmete katılma yeteneğinizi askıya alabilir veya iptal edebilir ya da belirli işlemleri geciktirebilir:

a. OKX'in talep ettiği şekilde kimliğinizi veya fon kaynağınızı doğrulamak için ek bilgi sağlamazsanız,

b. OKX'in, Yürürlükteki Yasalara ve Yönetmeliklere (kara para aklamayla mücadele veya yaptırım yasaları dahil) uyması için bunu mahkeme emriyle yapması gerekir,

c. OKX'in, bir devlet organı veya kurumundan gelen herhangi bir direktif veya talimata uymak için bunu yapması gerekir,

d. OKX, OKX'e sağladığınız herhangi bir bilginin yanlış, gerçek dışı, güncelliğini yitirmiş veya eksik olduğuna makul bir şekilde karar verirse; veya

e. makul bilgilenmemiz için veya zamanında talep ettiğimiz ek bilgileri sağlamazsanız.

5.2 OKX'in P2P Hizmetine veya OKX Hesabınıza erişiminizi sınırlama, askıya alma veya sonlandırma dahil olmak üzere belirli eylemlerde bulunma kararının, aşağıdaki koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere soruşturma devam ederken (bizim ve/veya kolluk kuvvetleri gibi bir üçüncü taraf tarafından) söz konusu sınırlama, askıya alma veya fesih nedenleri hakkında size bilgi veremediğimiz risk yönetimimiz ve güvenlik protokollerimiz için gerekli olan gizli kriterlere dayanabileceğini kabul edersiniz. OKX'in risk yönetimi ve güvenlik prosedürlerinin ayrıntılarını size ifşa etme yükümlülüğü olmadığını kabul edersiniz. OKX, askıya almanın nedenleri ortadan kalktığında mümkün olan en kısa sürede Hizmete erişiminizi geri yükleyecektir, ancak her halükarda OKX'in söz konusu askıya almanın kaldırılıp kaldırılmayacağı ve ne zaman kaldırılacağı konusunda sizi bilgilendirme yükümlülüğü olmayacaktır veya OKX'in söz konusu askıya alma işlemini kaldırmayı taahhüt etme veya söz verme gibi herhangi bir garantisi olmayacaktır.

6. Yükümlülükler

6.1 Dijital Varlıklarınızı çektiğinizde, çekme için gerekli olan sürenin değişebileceğini ve OKX Platformunda görüntülenen tamamlanma tarihinin nihai olduğunu kabul ve beyan edersiniz. OKX, Dijital Varlık varış zamanı farkından kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir.

6.2 OKX'in bu Sözleşmenin içeriğini herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan edersiniz. OKX, bu Sözleşmeyi yanlış anlamanızın veya bu Sözleşmedeki değişiklikleri okumakta gecikmenizin neden olduğu herhangi bir Kayıptan sorumlu olmaz.

6.3 Arıza, gecikme, kesinti, sistemin yanıt vermemesi, sistemin geç yanıt vermesi veya diğer anormal durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki durumlardan dolayı OKX Platformu'nun düzgün çalışmaması veya Hizmetin kesintiye uğraması halinde, Hizmetleri kullanamaz veya emir veremez veya ilgili alım satım işlemlerini gerçekleştiremezseniz, OKX’in herhangi bir Kayıptan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Bu koşullar aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • OKX tarafından duyurulduğu gibi bakım için hizmetin askıya alınması;

 • Veri iletiminde sistem hatası;

 • OKX Platformunun askıya alınmasına yol açabilecek tayfun, deprem, tsunami, sel, veba, elektrik kesintisi, savaş, kargaşa, hükümet eylemleri, terör saldırıları vb. gibi mücbir sebepler veya kazalar,

 • Bilgisayar korsanlığı, bilgisayar virüsü, teknik ayarlama veya arıza, web sitesi yükseltmeleri, bankacılık sorunları, devlet düzenlemeleri nedeniyle geçici kapatma vb. nedenlerle hizmet kesintisi veya gecikmesi,

 • OKX Platformunun bilgisayar sisteminin hasarlı, kusurlu veya normal şekilde çalışamamasından kaynaklanan kesinti veya gecikme,

 • Sektördeki mevcut teknik ekipler tarafından tahmin edilemeyen veya çözülemeyen teknik sorunların neden olduğu kayıplar,

 • Üçüncü tarafların kusuru veya gecikmesinden kaynaklanan sizin veya diğer üçüncü tarafların uğradığı kayıplar,

 • Yürürlükteki Yasalar ve Yönetmeliklerdeki veya hükümet, mevzuat veya kanun hükümlerindeki değişikliklerin neden olduğu sizin veya diğer üçüncü tarafların kayıpları.

 • Mücbir sebep olayları veya öngörülemeyen, önlenemeyen ve/veya çözülemeyen diğer objektif durumların neden olduğu kazalardan dolayı sizin veya diğer üçüncü tarafların kayıpları.

Yukarıda belirtilen nedenlerin anormal işlemlere, anormal piyasa ve fiyat dalgalanmalarına, piyasa kesintilerine ve diğer olası anormal durumlara yol açabileceğini ve OKX'in gerçek duruma göre emirlerinizi gerçekleştirmeyi reddetme hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan edersiniz. OKX'in herhangi bir Kaybınızdan (doğrudan veya dolaylı kayıplar, fiili kayıplar veya olası verim kaybı vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacağını anlar ve kabul edersiniz.

6.4 OKX'in işbu Sözleşmedeki Bölüm 3.4 ve 6.3'te açıklanan risklerin neden olduğu Kayıplardan (doğrudan veya dolaylı kayıplar, fiili kayıplar veya olası kâr kayıpları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

7. Teknoloji Feragatnamesi

7.1 OKX, zaman zaman hem planlanmış hem de acil durum bakımı için OKX hesaplarınıza, OKX Platformuna, Hizmete ve/veya diğer OKX hizmetlerine erişimi askıya alabilir. OKX, OKX Platformu üzerindeki işlemlerin zamanında işlenmesini sağlamak için makul çabayı gösterecektir ancak OKX, kontrolü dışındaki birçok faktöre bağlı olan işlemenin tamamlanması için gereken süreye ilişkin hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

7.2 OKX, OKX Platformundaki bilgileri güncellemek için makul çabayı gösterse de OKX, Hizmetler ve diğer OKX hizmetleriyle ilgili bilgiler dahil olmak üzere OKX Platformundaki içeriğin doğru, eksiksiz veya güncel olduğuna dair ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir beyanda bulunmaz, garanti veya teminat vermez.

7.3 Hizmetleri veya diğer OKX hizmetlerini kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini elde etme sorumluluğu size aittir. Hizmetlere, herhangi bir OKX hizmetine, OKX Platformuna ve bunlarla ilgili tüm güncellemelere erişmek ve bunları kullanmak için gerekli olan uyumlu donanım veya cihazları edinme ve bunları güncelleme sorumluluğu size aittir. OKX, OKX hizmetlerinin herhangi birinin veya herhangi bir bölümünün belirli bir donanım veya cihazda çalışacağını garanti etmez. OKX hizmetleri, internet ve elektronik iletişimin kullanımından kaynaklanan arızalara ve gecikmelere tabi olabilir.

8. Zorunlu Tedbirler

OKX'in haksız al-sat uygulamalarını kesinlikle yasakladığını kabul ve beyan edersiniz. OKX, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirirseniz hesabınız üzerinde kontrol yapma veya hesabınızı kapatma hakkını saklı tutar:

 • Piyasa manipülasyonu, fiyat manipülasyonu, içeriden alıp satma, piyasa bozulması veya diğer kötü niyetli uygulamalar veya davranışlar.

 • Hizmetteki açıkları veya diğer makul olmayan yolları kullanarak diğer Kullanıcılara veya OKX'e zarar vermek.

 • OKX'in piyasaya zararlı olarak gördüğü herhangi bir aktiviteye katılım.

 • Kanun ve yönetmeliklerin ihlali.

OKX, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, genel piyasa üzerindeki herhangi bir olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak için Hesabınızın kapatılması, emirlerinizin kısıtlanması veya iptal edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki önlemleri alma hakkını saklı tutar. OKX'in yukarıdaki önlemlerle bağlantılı olarak gerçekleşen hiçbir kayıptan (doğrudan veya dolaylı kayıplar, fiili kayıplar veya olası kâr kayıpları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacağını anlar ve kabul edersiniz.

9. Tazminat

9.1 OKX'i, Hizmet kullanımınızdan veya OKX Hesabınızla ilgili diğer işlemlerden kaynaklanan tüm zararlardan korumak için mümkün olan her türlü önlemi alırsınız; aksi takdirde her türlü zarardan OKX'e karşı sorumlu olursunuz.

9.2 İşbu Sözleşmenin şartlarını ihlal etmenizden veya bundan kaynaklanan, bu Hizmeti uygunsuz kullanımınızdan, üçüncü tarafın bir yasasını veya haklarını ihlal etmenizden kaynaklanan ve/veya OKX hesabınızı kullanma veya bizim tarafımızdan ya da bizim adımıza işletilen OKX için web sitemize, yazılımımıza, sistemimize (bu Hizmetten herhangi birini sağlamak için kullanılan tüm ağlar ve sunucular dahil) erişim izni verdiğiniz veya herhangi bir Hizmeti sizin adınıza kullanma izni verdiğiniz bir üçüncü tarafın eylemlerinden veya eylemsizliğinden kaynaklanan, bir üçüncü taraf tarafından yapılan veya maruz kalınan herhangi bir iddia veya talebe (makul yasal ücretler dahil) karşı işbu vesile ile OKX'i savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul edersiniz.

10. Çeşitli Hükümler

10.1 İşbu Sözleşmenin içeriği aynı zamanda OKX'in çeşitli sistem spesifikasyonlarını, diğer sözleşmeleri veya bu Sözleşmenin ekindeki kuralları ve OKX'in zaman zaman düzenleyebileceği Hizmete ilişkin diğer ilgili sözleşmeleri ve kuralları içerir. Yukarıdaki içerik resmi olarak yayınlandıktan sonra işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve siz de buna uymalısınız. Yukarıdaki içerik ile işbu Sözleşme arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bu Sözleşme geçerli olur.

10.2 OKX, gerektiğinde işbu Sözleşmeyi (yukarıda belirtilen içerikler dahil) değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür bir değişiklik, önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda yapılabilir. Herhangi bir değişiklik yapıldığında, revize edilen içerikler OKX'in web sitesinde hemen yayınlanır. Değişikliklerden haberdar olmak için burada yayınlanan en son bilgileri lütfen düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir değişikliğin yayınlanmasının ardından Hizmeti kullanmaya veya Hizmete erişmeye devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Revize edilen içeriği kabul etmiyorsanız, Hizmetleri kullanmayı bırakmalısınız.

10.3 Bu Sözleşmeyi ve bu Sözleşmenin 10.1 ve 10.2 Bölümlerinde atıfta bulunulan ve bu Sözleşmenin içeriğini oluşturan tüm belgeleri dikkatlice okumalısınız. Sözleşmede ve/veya burada atıfta bulunulan herhangi bir belgede anlamadığınız herhangi bir şey varsa, OKX ile iletişime geçmeli ve açıklama istemelisiniz. OKX tarafından aksi belirtilmedikçe, sizinle OKX arasındaki her türlü resmi iletişim ve belge aktarımı e-posta yoluyla yapılır. Resmi olmayan bir iletişim biçimi olarak OKX ile telefonla da iletişim kurabilirsiniz. Sizinle OKX arasındaki herhangi bir resmi iletişim, aksi kararlaştırılmadıkça, İngilizce dilinde yapılır. İngilizce iletişim ile yabancı dilde yapılan iletişim arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce sürüm geçerlidir. İşbu Sözleşmenin İngilizce versiyonu ile tercümesi yapılmış herhangi bir versiyonu arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, bu Sözleşmenin İngilizce versiyonu geçerlidir.

OKX ile iletişim için: E-posta: service@OKX.com

10.4 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olması durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmez veya bozulmaz. Bununla birlikte, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yargı bölgesinde geçerli herhangi bir yasaya göre geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olursa, söz konusu yargı yetkisiyle ilgili olarak, söz konusu yasanın asgari gerekliliklerine uyacak şekilde değiştirilmiş sayılır veya herhangi bir nedenle değiştirildiği kabul edilmezse; geçersiz, yasa dışı veya yalnızca söz konusu geçersizlik, yasa dışılık veya uygulanabilirlik sınırlaması ölçüsünde uygulanamaz olur, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri veya bu hükmün başka herhangi bir yargı alanındaki geçerliliği, yasallığı veya uygulanabilirliği ise etkilenmez.

10.5 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.

10.6 İşbu Sözleşme, Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşmeden doğrudan veya dolaylı olarak doğan her tür veya nitelikteki herhangi bir iddia, karşı iddia veya anlaşmazlık, yasa ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın İngiltere ve Galler yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır.

10.7 Anlaşmazlık Çözümü

a. Şartların mevcudiyeti, geçerliliği, yorumlanması, ifası, ihlali veya feshi ya da Şartlardan kaynaklanan veya Şartlarla ilgili olan herhangi bir anlaşmazlık (“İhtilaf”) dahil olmak üzere, her tür anlaşmazlık, ihtilaf, farklılık veya iddia durumunda, tarafların Anlaşmazlığı ilk olarak, HKIAC'ın o sırada yürürlükte olan Arabuluculuk Kurallarına uygun olarak Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi'ndeki (“HKIAC”) yargıya havale edildiğini kabul edersiniz.

b. Anlaşmazlık, Madde 10.7'nin yukarıdaki paragrafında (i) belirtilen arabuluculuk talebinin sunulmasını takip eden doksan (90) gün içinde bir uzlaşma anlaşmasının imzalanması üzerine çözülmezse, söz konusu Anlaşmazlık, tahkim bildirimi gönderildiğinde yürürlükte olan HKIAC Tarafından Yönetilen Tahkim Kuralları uyarınca, HKIAC tarafından idare edilen tahkim tarafından ele alınır ve nihai olarak çözülür. Bu tahkim maddesinin kanunu, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi (“Hong Kong”) kanunlarıdır.

c. Tahkim yerinin Hong Kong olacağını kabul edersiniz. Hakem sayısı üçtür (3). OKX bir (1) hakem, siz bir (1) hakem atarsınız. Üçüncü hakem HKIAC Başkanı tarafından atanır. Bu hakemler özgürce seçilir ve tarafların seçimleri önceden belirlenmiş herhangi bir listeyle sınırlandırılmaz. Tahkim işlemleri İngilizce olarak yürütülür.

d. OKX'in belgelere ilişkin genel keşif yapması gerekmediğini, yalnızca Anlaşmazlığın sonucuyla ilgili ve önemli olan belirli, tanımlanmış belgeleri hazırlaması gerekebileceğini kabul edersiniz.

e. Herhangi bir tahkim kararı nihaidir ve buradaki taraflar için bağlayıcıdır ve yargı yetkisine sahip herhangi bir yetkili mahkemede uygulanabilir.

10.8 OKX'in önceden yazılı izni olmaksızın, bu Sözleşmeyi ve bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükleri kısmen veya tamamen devredemez, değiştiremez veya atayamazsınız. OKX, bu Şartlar kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü size yazılı bildirimde bulunarak devretme, yenileme veya atama hakkına sahiptir ve bu bildirimin teslim edildiği andan itibaren yürürlüğe girer..

10.9 Tüm bu Sözleşmenin başlıkları yalnızca okumada kolaylık olması içindir, gerçek bir anlamı yoktur ve bu Sözleşmenin anlamının yorumlanması için temel olarak kullanılamaz.

10.10 OKX, işbu Sözleşmenin yorumlanması konusunda yegane ve nihai takdir yetkisine sahiptir.