Quy tắc giao dịch

Quy tắc giao dịch

Hợp đồng kỳ hạn/hoán đổi vĩnh cửu ký quỹ bằng coin mặc định USD là đồng tiền định giá. Nếu bạn chọn đồng tiền khác để định giá thì giá USD sẽ được quy đổi theo tỷ giá hối đoái trên hệ thống. Quyền chọn ký quỹ bằng coin mặc định coin là đồng tiền định giá. Nếu bạn chọn đồng tiền khác làm đồng tiền định giá thì chúng tôi sẽ quy đổi coin sang USD theo giá chỉ số, sau đó chuyển đổi USD sang đồng tiền định giá mà bạn đã chọn dựa trên tỷ giá hối đoái trên hệ thống.

Tỷ giá hối đoái trên hệ thống được tính theo tỷ giá hối đoái bình quân của ngân hàng trong 14 ngày qua. Khi tỷ lệ này lệch hơn 0,2% vào ngày giao, tỷ lệ mặc định sẽ trở lại mức trung bình 14 ngày.

Số tiền hiển thị sẽ thay đổi theo tỷ giá hối đoái trên hệ thống. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến số tiền thực tế của các hợp đồng.

Thời gian bắt đầuThời gian kết thúcTỷ giá hối đoái trên hệ thống