Jak mohu spravovat svou peněženku? (web)

Publikováno dne 22. 8. 2023Aktualizováno dne 28. 5. 2024Doba čtení: 8 min260

OKX Peněženka je nedepozitní a decentralizovaná multichainová peněženka, která nabízí uživatelům z celého světa komplexní správu aktiv, bezpečné úložiště, převody a další funkce. Pomocí seedu, který využijete pro vytvoření identity na blockchainu mohou uživatelé bezpečně a pohodlně spravovat svá aktiva v různých sítích, jako jsou Bitcoin a Ethereum atd., na různých platformách (iOS, Android a rozšíření prohlížeče). Peněženka také podporuje import více seedů a odvozování adres.

V současné době OKX Web3 Peněženka podporuje více než 80 sítí, včetně sítě Bitcoin, Ethereum, OKC, Solana, BSC, Polygon, Avalanche, Tron, Arbitrum atd. Dokáže automaticky rozpoznat síť bez nutnosti ručního přepínání při připojování. S OKX můžete snadno přistupovat k více než tisícovce DApp protokolů a funkcí, jako jsou multichainové a cross-chainové DEX, yield farming, tržiště NFT a objevování aplikaci DApp. Peněženka je vše, co potřebujete, pro svou zkušenost s Web3.

Začínáme

Rozšíření si můžete stáhnout z webového obchodu Google Chrome. Nejprve vyberte Připojit peněženku.

Opening Connect wallet page

Otevření stránky Připojit peněženku

Vyberte možnost Vytvořit peněženku

 1. Pokud peněženku nemáte, vyberte možnost Vytvořit peněženku, a pokud ji chcete vytvořit, vyberte možnost seed nebo hardwarová peněženka.
  Poznámka: Před vytvořením své peněženky se ujistěte, že jste připojili svou hardwarovou peněženku.

  Start page for creating/importing an OKX Web3 wallet

  Pokud nemáte peněženku, vyberte možnost Vytvořit peněženku

 2. Nastavte si heslo, abyste ochránili své soukromí, a výběrem Potvrdit dokončíte vytváření peněženky.

 3. Vyberte Zazálohovat nyní, pokud si chcete zobrazit svůj seed a uchovat ho v bezpečí, aniž byste jej s někým sdíleli.

  Select Back up now to secure your wallet

  Vyberte Zazálohovat nyní pro zabezpečení svých digitálních aktiv.

 4. Poznamenejte si seed a výběrem možnosti Zapsal(a) jsem si ho pokračujte v ověřování seedu.

  Write down seed phrases to complete creating a wallet

  Pro dokončení vytváření peněženky si zapište seed

 5. Ověřením seedu dokončíte vytvoření peněženky

  CT-web-wallet extension-verify seed phrase

  Ověřením seedu dokončíte vytvoření svého účtu

Vyberte možnost Importovat peněženku

 1. Pokud již máte peněženku, vyberte možnost Importovat peněženku a pro import stávající peněženky vyberte buď bezklíčovou peněženku, seed, nebo hardwarovou peněženku.

  Import your wallet by using Seed phrase/private key/Hardware wallet

  Importujte peněženku pomocí bezklíčové peněženky, seedu nebo hardwarové peněženky

 2. Vyplňte svůj Seed / Privátní klíč nebo připojte svou hardwarovou peněženku a klikněte na Potvrdit.

 3. Nastavte si heslo, abyste ochránili své soukromí, a výběrem Potvrdit import dokončíte.

Poznámka: Nezapomeňte uchovávat svůj seed, privátní klíč a heslo v bezpečí a nikde je nesdílejte s ostatními, abyste se vyhnuli případným ztrátám.

Jak si mohu zobrazit a zálohovat seed nebo privátní klíč?

Peněženka Web3 OKX podporuje zálohování seedu nebo privátního klíče. Seed představuje pro peněženku (a také pro odvozené peněženky, které jsou vygenerované z této peněženky) jedinečný identifikátor, což znamená, že můžete s jeho pomocí spravovat krypto aktiva na více než 80 sítích. Nicméně privátní klíč vaší peněženky se liší v závislosti na síti. Můžete přejít do Nastavení, vybrat Zálohovat peněženku a peněženku, kterou chcete zálohovat, potom zadat heslo a zobrazí se vám váš seed nebo privátní klíč.

Select Manage on the top right corner

Otevřete stránku nastavení .

CT-web-wallet extension-back up wallet setting

Pokud chcete zobrazit seed nebo privátní klíč, vyberte možnost Zálohovat peněženku

Jak si vytvořím nový účet?

Pokud si chcete vytvořit nový účet, můžete vybrat název peněženky > Přidat účet. Účty (také označované jako odvozené peněženky) přidružené k peněžence A s ní sdílí seed. Peněženky a účty také můžete přejmenovat, pokud vyberte Upravit peněženku.

Select add account at the bottom of wallet extention

Pokud chcete vytvořit nový účet, vyberte možnost Přidat účet

Poznámka: Pokud chcete odebrat existující účet, musíte ze zařízení odstranit celou peněženku. Pak ji můžete znovu importovat pomocí seedu. Naproti tomu do peněženky importované pomocí privátního klíče není možné účty přidávat.

Jak mohu použít peněženku pouze pro sledování?

Peněženka pouze pro sledování je typ peněženky, kterou si můžete zobrazit pomocí adresy peněženky nebo názvu domény a sledovat tak svá aktiva, měnu, NFT, DeFi, záznamy o autorizaci, podrobnosti o transakcích atd. Můžete ji také použít jako blockchainový prohlížeč konkrétní adresy. Na webu OKX Peněženka > Peněženka pouze sledování můžete vybrat Připojit peněženku.

Opening watch-only wallet page

Otevřete stránku Peněženka pouze pro sledování

V porovnání s blockchainovým prohlížečem má peněženka pouze sledování tyto výhody:

 • Pro snadné sledování je možné v danou chvíli přidat několik peněženek pouze sledování.

 • V jedné peněžence je agregovaných několik sítí, takže není nutné měnit prohlížeče pro různé sítě. Peněženka pouze pro sledování může zobrazovat nejen aktiva ve více než 80 sítích podporovaných společností OKX ale i alokaci aktiv v různých sítích.

Poznámka: S peněženkou pouze pro sledování není možné provádět operace na blockchainu jen s adresou peněženky nebo názvem domény, jde například o převody. Pokud chcete takové operace provést, budete muset v peněžence importovat seed / privátní klíč nebo použít autorizaci pro offline peněženku.

Jak mohu objevovat decentralizované aplikace (DApp)?

Stránka Objevovat v peněžence Web3 OKX je střediskem aplikaci DApp, kde mohou uživatelé získávat informace z celé řady indikátorů aplikací DApp, jako je počet aktivních uživatelů, oblíbenost, objem obchodování atp. Jednoduše přejděte na Objevovat a vyberte možnost Prozkoumat aplikace DApp. Požadované aplikace DApp můžete vyhledat pomocí názvu aplikace DApp. Další podrobnosti najdete zde.

Opening OKX discover DApps page

Otevření stránky OKX Objevovat aplikace DApp