Ⅰ. Představení OKX opcí

Publikováno dne 5. 9. 2023Aktualizováno dne 28. 5. 2024Doba čtení: 5 min

1. Co jsou opce?

Opce jsou deriváty, které dávají držiteli kontraktu právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat určené množství podkladového aktiva za stanovenou realizační cenu k určitému datu v budoucnosti. – Držitel kontraktu (kupující) se může rozhodnout uplatnit opci, pokud z toho může mít prospěch, a autor kontraktu (prodávající) bude muset držiteli kontraktu zaplatit příslušnou částku. – Pokud z uplatnění kontraktu nemá kupující žádný prospěch, může se rozhodnout neuplatnit jej a prodávající pak nemusí nic platit.

Zde je několik základních opcí:

Podkladové aktivum: Aktivum pro obchodování, na kterém je cena kontraktu derivátu založena. Podkladovým aktivem opcí na bitcoin je například index BTC/USD. OKX nabízí opce s bitcoinem, ethereem jako podkladovým aktivem.

Datum vypršení platnosti: Datum, kdy platnost opce vyprší.

Realizační cena (nebo cena při uplatnění): Cena, za kterou může držitel opce koupit nebo prodat podkladové aktivum při uplatnění call, resp. put opce.

Typ kontraktu: Call opce dávají držiteli právo koupit za určenou cenu, zatímco put opce dávají právo prodat za určenou cenu.

Styl uplatnění: Americké opce je možné uplatnit kdykoli před datem vypršení jejich platnosti. Evropské opce je možné uplatnit pouze v den vypršení jejich platnosti. Opce OKX jsou opce evropské.

Opční premium: Cena, za kterou se opce kupuje nebo prodává.

Opce můžeme rozdělit na in-the-money (ITM), at-the-money (ATM) a out-of-the-money (OTM) v závislosti na rozdílu mezi realizační cenou a cenou podkladového aktiva.

Typ kontraktu Vztah mezi S (konečná vypořádací cena) a K (realizační cena) ITM/ATM/OTM  
Call opce   S > K  ITM
S < K  OTM
S = K  ATM
Put opce S < K  ITM
S > K  OTM
S = K  ATM

2. Specifikace opčních kontraktů OKX

Typ kontraktu Call a Put
Styl uplatnění Evropské opce
Vypršení platnosti kontraktu 1-, 2-, 3denní
1-, 2-, 3týdenní
1-, 2-, 3měsíční
1-, 2-, 3čtvrtletní v cyklu březen, červen, září a prosinec.  
Pro podrobnosti prosím klikněte na Úvod do dat vypršení platnosti opcí.
Podkladové aktivum Index BTC/USD Index ETH/USD
Velikost kontraktu 0,01 BTC na kontrakt 0,1 ETH na kontrakt
Vypořádací coin BTC ETH
Velikost ticku 0,0001 BTC nebo ETH pro opce s cenou pod 0,005 BTC nebo ETH;
0,0005 BTC nebo ETH pro opce s cenou nad 0,005 BTC nebo ETH.  
Referenční cena Vypočítala OKX za použití Black modelů na základě dat v reálném čase. Implikovaná volatilita je odvozena z tržních dat spolu s horní a dolní hranicí volatility.  
Čas vytvoření Opce s novým datem vypršení platnosti budou vytvořeny v 8:30 UTC.  
Čas vypršení platnosti 8:00 (UTC) v den vypršení platnosti.
Vypořádací cena Časově vážená průměrná cena indexové ceny během poslední jedné hodiny před vypršením platnosti. (Snímek indexové ceny se pořizuje v intervalu 200 ms)  
Projděte si prosím historii vypořádacích cen opcí.  
Metody uplatnění Vypořádání v hotovosti; ITM opce jsou automaticky uplatněny a vypořádány při vypršení platnosti.
Obchodování Nepřetržitě
Poplatky za obchodování Projděte si prosím tabulku sazebníku poplatků.
Pojmenování kontraktu Název je stanoven podle následujícího klíče: „podkladové aktivum – datum vypršení platnosti – cena při uplatnění – typ“.
Limit pozice Projděte si prosím Limit pozice opce.
Cenový limit Projděte si prosím Cenový limit.

3. Porovnání OKX opcí a futures

Porovnání OKX opce OKX futures
Práva a povinnosti Kupující má právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat podkladové aktivum po zaplacení premia.
Prodávající má povinnost, pokud se ji kupující rozhodne uplatnit.  
Kupující i prodávající jsou povinni vypořádat futures kontrakt.
Požadavky na marži Prodávající opčního kontraktu musí zaplatit marži.
Kupující platí pouze premium, ale žádnou marži*. (*neplatí pro marži portfolia)
Při otevření pozice musí kupující i prodávající zaplatit marži.
Potenciální rizika Potenciální zisk z nákupu opčního kontraktu je neomezený a ztráta kupujícího je omezena pouze zaplacené premium. Potenciální ztráta z prodeje opce je nicméně neomezená, ale zisk z prodeje je omezen přijatým premium. Potenciální zisky nebo ztráty pro kupující i prodávající jsou neomezené.