Jaká jsou pravidla pro dílčí partnerské odkazy?

Publikováno dne 28. 9. 2023Aktualizováno dne 3. 6. 2024Doba čtení: 4 min385

Společnost OKX vyhodnotí každý odkaz sub-affiliate partnera s okamžitou platností. Odkazy vytvořené před 18. srpnem 2022 budou vyhodnocovány od 1. října 2022. Odkazy vytvořené po 19. srpnu 2022 budou vyhodnocovány od třetího kalendářního měsíce po vytvoření odkazu.

Čas: 1. dne v měsíci
Metriky: počet aktivních obchodníků za předchozí dva měsíce každého odkazu
Pravidlo: Pokud je aktivních obchodníků ≥ 5, bude zachována přednastavená sazba provize. V opačném případě je sazba provize 0 %.

Při prvním hodnocení bude odkaz smazán, pokud se po více než 180 dnech nepřihlásí žádný pozvaný uživatel nebo se znovu nepřihlásí do služby OKX prostřednictvím odkazu.

Pokud odkaz s 0% provizní sazbou opět splní kritéria, bude po dalším vyhodnocení obnovena původní provizní sazba.

Pokud jsou všechny dílčí affiliate odkazy dílčího partnera smazány, bude účet dílčího partnera automaticky uzavřen. Když sub-partner uzavře svůj sub-partnerský účet, nebude moci čerpat provize. Tuto akci nelze vzít zpět, proto doporučujeme nejprve komunikovat s pobočkami.

Jak je podrobněji popsáno v části 3 pravidel společnosti OKX pro sub-affiliate partnery, všichni sub-affiliate partneři (a partneři) musí i nadále plně dodržovat všechny platné zákony a předpisy ohledně zákazu marketingu, reklamy a umisťování odkazů v níže uvedených zakázaných jurisdikcích a nesou odpovědnost za jejich porušení.

Sub-affiliate partnerům (a partnerům ) je přísně zakázán přímý či nepřímý marketing nebo inzerce určené uživatelům s bydlištěm v následujících zemích nebo jiných zakázaných a omezených jurisdikcích, které se mohou čas od času měnit: Krym, Kuba, Doněck, Írán, Luhansk, Severní Korea, Sýrie, USA, včetně všech území USA, jako je Portoriko, Americká Samoa, Guam, Severní Mariany a Americké Panenské ostrovy (Saint Croix, Svatý Jan a Svatý Tomáš), Bangladéš, Bolívie, Bahamy, Kanada, Malta, Malajsie, Japonsko, Singapur, Hongkong, Rakousko, Francie, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kyperská republika, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Austrálie a Spojené království.

Sub-affiliate partnerům a(a partnerům) je také přísně zakázáno zveřejňování, odkazování nebo odesílání jakýchkoli odkazů souvisejících se společností OKX na vyhledávačích, digitálních platformách nebo jakýchkoli jiných online médiích, které by mohly být přístupné fyzickým či právnickým osobám nacházejícím se ve výše uvedených zemích.

Nedodržení výše uvedených pokynů může mít za následek okamžité zrušení účtu sub-affiliate partnera a může vystavit sub-affiliate partnera soudnímu řízení a odpovědnosti za škody, mimo jiné včetně těch, které uloží regulační orgány v rámci uvedených jurisdikcí.

Chcete-li se dozvědět další informace o pravidlech partnerského programu, přečtěte si, co je partnerský program OKX?. Chcete-li se dozvědět další informace o pravidlech sub-affiliate partnery, přečtěte si Pravidla pro sub-affiliate společnosti OKX.