8 Nejlepší ukazatele pro obchodování s kryptoměnami v roce 2024

Obchodování s kryptoměnami zahrnuje nákup a prodej digitálních aktiv, jako je Bitcoin, Ethereum a další kryptoměny. Obchodníci mohou využívat burzovní platformy nebo makléře, aby využili kolísání cen. Na rozdíl od tradičních trhů je obchodování s kryptoměnami decentralizované a funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což umožňuje provádět globální transakce kdykoli. Vzhledem k tomu, že kryptoměny jsou na vzestupu, je poptávka po efektivních obchodních strategiích. Obchodníci používají indikátory k analýze tržních trendů, identifikaci vzorců a přijímání informovaných obchodních rozhodnutí. Tyto ukazatele jsou základními nástroji, které pomáhají pochopit trh a utvářet rozumné obchodní strategie.

Význam ukazatelů při obchodování s kryptoměnami

Indikátory hrají při obchodování s kryptoměnami zásadní roli, protože poskytují obchodníkům cenné informace o tržních trendech a pohybech cen. Tyto nástroje využívají matematické výpočty a statistickou analýzu, které obchodníkům pomáhají identifikovat tržní vzorce, trendy a potenciální cenové zvraty. Pomocí ukazatelů mohou obchodníci činit informovanější rozhodnutí o tom, kdy vstoupit do obchodu nebo z něj vystoupit, což jim může pomoci maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty. Vzhledem k tomu, že obchodování s kryptoměnami je vysoce volatilní a nepředvídatelné, může být pro obchodníky náročné činit informovaná rozhodnutí pouze na základě intuice. Indikátory poskytují obchodníkům spolehlivý způsob, jak objektivně analyzovat tržní trendy a činit informovaná rozhodnutí na základě dat a statistik. Zde je důležité mít na paměti, že indikátory je obecně nejlepší používat v kombinaci. Obchodníci často používají více ukazatelů společně, aby si ověřili signály a zvýšili přesnost svých rozhodnutí. Tímto způsobem lze snížit pravděpodobnost reakce na falešné signály a zároveň potvrdit sílu zjevného trendu.

8 nejlepších ukazatelů pro obchodování s kryptoměnami v roce 2024

1. Index relativní síly (RSI)

Indicators O

RSI je oblíbený obchodní ukazatel, který se používá při obchodování s kryptoměnami k měření síly pohybu ceny kryptoměny. RSI porovnává velikost nedávných zisků kryptoměny s jejími nedávnými ztrátami a poskytuje tak obchodníkům informaci o tom, zda je aktivum překoupené nebo přeprodané. RSI je oscilátor hybnosti v rozmezí od 0 do 100, přičemž hodnoty nad 70 znamenají, že aktivum je překoupené, a hodnoty pod 30 naznačují, že je přeprodané.

Výhody a nevýhody RSI

RSI je oblíbeným technickým ukazatelem při obchodování s kryptoměnami. Nabízí několik výhod, včetně snadné dostupnosti informací a návodu na jeho praktické použití. RSI navíc obchodníkům poskytuje jasné signály o překoupenosti nebo přeprodanosti, což pomáhá při přijímání informovaných obchodních rozhodnutí. Začínající obchodníci však mohou potřebovat pomoc s pochopením a efektivním používáním RSI, což vyžaduje praxi a zkušenosti. Aby obchodníci maximalizovali účinnost RSI, doporučujeme jim kombinovat ho s dalšími ukazateli a analytickými nástroji, což jim umožní přijímat dobře informovaná rozhodnutí na podporu jejich obchodních strategií v kryptoměnách.

2. Klouzavý průměr konvergence divergence (MACD)

Indicators Ok

Moving Average Convergence Divergence (MACD) je ukazatel hybnosti sledující trend, který se při obchodování s kryptoměnami hojně využívá. Vypočítá se odečtením 26denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA) od 12denního EMA a následným vykreslením 9denního EMA MACD jako signální linie. MACD EMA osciluje nad a pod nulou a poskytuje obchodníkům informaci o síle a směru trendu.

Výhody a nevýhody MACD

Jednou z klíčových výhod začlenění MACD do obchodování s kryptoměnami je jeho schopnost nabídnout obchodníkům jednoduchou a účinnou metodu identifikace trendů a potenciálních nákupních nebo prodejních signálů. Navíc se může pochlubit vysokou mírou přizpůsobení, což obchodníkům umožňuje doladit nastavení časového rámce a citlivosti tak, aby odpovídalo jejich jedinečnému obchodnímu stylu. Nicméně je nutné si uvědomit, že jako každý indikátor může i MACD někdy generovat falešné signály. Například 20. března 2021 linie MACD překročila signální linii, což pro BTC znamenalo prodejní signál. Přestože se trh nachází v dlouhodobém rostoucím trendu, obchodníci mohli potenciálně zachytit retracement. Proto by obchodníci měli jeho použití doplnit dalšími ukazateli, aby si ověřili svou analýzu.

3. Indikátor Aroon

Aroon Indicator

Indikátor Aroon je dalším nástrojem technické analýzy používaným při obchodování s kryptoměnami k identifikaci potenciálních změn trendu a jeho síly. Skládá se ze dvou linií: linie Aroon Up a linie Aroon Down. Linie Aroon Up měří dobu od nejvyšší ceny kryptoměny, zatímco linie Aroon Down měří dobu od nejnižší ceny kryptoměny. Čáry oscilují mezi 0 a 100, přičemž hodnoty nad 50 značí silnější vzestupný trend a hodnoty pod 50 silnější klesající trend.

Výhody a nevýhody indikátoru Aroon

Jednou z klíčových výhod začlenění MACD do obchodování s kryptoměnami je jeho schopnost nabídnout obchodníkům jednoduchou a efektivní metodu identifikace trendů a potenciálních nákupních nebo prodejních signálů. Navíc se může pochlubit vysokou úrovní přizpůsobení, což obchodníkům umožňuje doladit nastavení časového rámce a citlivosti tak, aby odpovídalo jejich jedinečnému obchodnímu stylu. Nicméně je nutné si uvědomit, že jako každý indikátor může i MACD někdy generovat falešné signály. Například 20. března 2021 linie MACD překročila signální linii, což pro BTC znamenalo prodejní signál. Přestože se trh nachází v dlouhodobém rostoucím trendu, obchodníci mohli potenciálně zachytit retracement. Proto by obchodníci měli jeho použití doplnit dalšími ukazateli, aby si ověřili svou analýzu.

4. Fibonacciho retracement

Fibonacci Retracement

Fibonacciho retracement je oblíbený nástroj technické analýzy používaný při obchodování s kryptoměnami k identifikaci potenciálních úrovní podpory a odporu. Je založen na Fibonacciho posloupnosti, řadě čísel, kde každé číslo je součtem dvou předchozích. Při obchodování se úrovně Fibonacciho retracementu vypočítávají tak, že se rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou kryptoměny vydělí Fibonacciho poměrem, obvykle 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % a 100 %.

Výhody a nevýhody Fibonacciho retracementu

Fibonacciho retracement poskytuje obchodníkům jednoduchý a účinný způsob, jak identifikovat potenciální úrovně podpory a odporu na trhu. Je také přizpůsobitelný, což umožňuje obchodníkům upravit časový rámec a úroveň citlivosti tak, aby vyhovoval jejich obchodnímu stylu. Úrovně Fibonacciho retracementu jsou však subjektivní a různí obchodníci mohou používat různé poměry nebo časové rámce, což může vést k protichůdným signálům. Vezměme si níže uvedený graf; nástroj Fibonacciho retracement měří od minim na úrovni "1" k maximům na úrovni "0". Použití tohoto nástroje od minim k maximům může obchodníkům pomoci identifikovat potenciální retracementy zpět dolů. Například cena aktiva se může posunout dolů přesně na úroveň 0,382 (38,2 %), což naznačuje potenciální úroveň podpory. Obchodníci mohou také pozorovat, jak cena naráží na další klíčové úrovně, jako jsou 0,618 a 0,786, a mohou mezi těmito úrovněmi vytvořit kanál. Tento kanál může někdy vydržet několik dní, než dojde k jeho dalšímu prolomení směrem dolů.

5. Bilanční objem (OBV)

OBV

Bilanční objem (OBV) měří nákupní a prodejní tlak na trhu. OBV se vypočítá přičtením objemu aktiva k OBV, když cena aktiva roste, a odečtením objemu, když cena aktiva klesá. Linie OBV pak osciluje kolem nulové linie a poskytuje obchodníkům informaci o síle a směru trendu.

Výhody a nevýhody OBV

Indikátor On-Balance Volume (OBV) lze při obchodování s kryptoměnami použít k potvrzení trendů a identifikaci potenciálních divergencí mezi indikátorem a cenou aktiva. Obchodníci mohou pomocí OBV identifikovat situace, kdy se cena aktiva pohybuje jedním směrem, zatímco objem se pohybuje směrem opačným, což může signalizovat potenciální obrat trendu. Kromě toho lze OBV použít ve spojení s dalšími nástroji technické analýzy k potvrzení obchodních signálů a minimalizaci rizika falešných signálů. Jednou z nevýhod používání indikátoru OBV je, že nemusí být vhodný pro všechny tržní podmínky. OBV funguje nejlépe na trendových trzích, kde existuje jasný nákupní nebo prodejní tlak.

6. Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud je komplexní nástroj technické analýzy používaný při obchodování s kryptoměnami k identifikaci potenciálních obratů trendu, úrovní podpory/odporu a hybnosti na trhu. Skládá se z pěti linií: Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B a Chikou Span, které jsou vyneseny do grafu a tvoří strukturu podobnou mraku. Čáry Tenkan-sen a Kijun-sen se používají k identifikaci potenciálních obratů trendu, zatímco čáry Senkou Span A a Senkou Span B se používají k identifikaci potenciálních úrovní podpory a odporu. Linie Chikou Span se používá k potvrzení síly trendu.

Výhody a nevýhody Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud při obchodování s kryptoměnami nabízí mnoho výhod. Jednou z hlavních výhod je jeho schopnost poskytnout obchodníkům komplexní a ucelený pohled na trh. Ichimoku Cloud vybavuje obchodníky cennými poznatky o dynamice trhu tím, že signalizuje klíčové prvky, jako jsou potenciální obraty trendu, úrovně supportu a rezistence a ukazatele hybnosti. Tento všestranný nástroj také umožňuje obchodníkům přizpůsobit si jeho parametry podle svých obchodních stylů a preferencí. Úprava časového rámce a úrovně citlivosti umožňuje individuální přístup, který poskytuje lepší sladění s jedinečnými strategiemi a tolerancí rizika obchodníka. Navzdory jeho výhodám je nutné uznat, že Ichimoku Cloud se může některým obchodníkům, zejména těm, kteří s technickou analýzou začínají, zdát složitý a skličující. Jeho složitá povaha může být ohromující a vyžaduje odhodlané úsilí k důkladnému pochopení jeho složek.

7. Stochastický oscilátor

Stochastic Oscillator

Stochastický oscilátor je oblíbený a široce používaný technický ukazatel při obchodování s kryptoměnami, který obchodníkům pomáhá identifikovat potenciální zvraty trendu a překoupené nebo přeprodané podmínky na trhu. Tento ukazatel hybnosti vychází z myšlenky, že když cena aktiva roste, má jeho zavírací cena tendenci být blíže hornímu konci rozpětí, zatímco když cena klesá, má zavírací cena tendenci být blíže dolnímu konci rozpětí. Porovnáním aktuální zavírací ceny aktiva s jeho rozpětím za určité období (obvykle 14 dní) může stochastický oscilátor ukázat, zda se aktivum obchoduje blízko svého nejvyššího nebo nejnižšího bodu za toto období. Tyto informace mohou obchodníkům pomoci při správném rozhodování o tom, kdy vstoupit do obchodu nebo z něj vystoupit.

Výhody a nevýhody Stochastického oscilátoru

Stochastický oscilátor poskytuje obchodníkům jednoduchý a účinný způsob, jak identifikovat potenciální obraty trendu a překoupené nebo přeprodané podmínky na trhu. Je také přizpůsobitelný a umožňuje obchodníkům upravit časový rámec a úroveň citlivosti tak, aby vyhovoval jejich obchodnímu stylu. Jednou z nevýhod oscilátoru Stochastic je, že někdy může vytvářet konfliktní signály v obdobích konsolidace nebo když se trh obchoduje v úzkém pásmu.

8. Bollingerova pásma

Bollinger bands example

Bollingerova pásma, která vytvořil uznávaný technický analytik a obchodník John Bollinger v 80. letech 20. století, používají obchodníci s kryptoměnami k měření změn volatility a k identifikaci potenciálních nákupních a prodejních signálů. Bollingerova pásma se skládají ze tří linií. Prostřední čára představuje jednoduchý klouzavý průměr (SMA) - průměrnou cenu aktiva za určité období - a dvě vnější pásma, která ukazují směrodatnou odchylku ceny. Tato pásma se neustále pohybují v reakci na volatilitu trhu. Pásma se rozšiřují během vysoké volatility a zmenšují se v obdobích nízké volatility. Situace, kdy se ceny dotknou nebo překročí horní pásmo, může naznačovat překoupenost, což ukazuje na potenciální příležitost k prodeji. Zatímco situace, kdy ceny zasáhnou spodní pásmo nebo se pod něj posunou, by mohla naznačovat přeprodané podmínky a potenciální příležitost k nákupu. Bollingerova pásma se nejlépe používají spolu s dalšími ukazateli, abyste získali širší představu o obecných podmínkách na trhu.

Výhody a nevýhody Bollingerových pásem

Mnozí se domnívají, že Bollingerova pásma poskytují poměrně zjednodušené a snadno čitelné znázornění měnících se krátkodobých a dlouhodobých podmínek. Jejich jednoduchost upozorňuje na konkrétní vstupní a výstupní body, což teoreticky usnadňuje obchodníkům poznat, kdy učinit další krok. Jelikož jsou Bollingerova pásma dynamická, poskytují navíc trvale aktuální obraz volatility trhu, což přispívá k jejich snadnému používání. Bollingerova pásma však neposkytují vždy zcela přesný obraz tržních podmínek a měla by se používat spolu s dalšími spolehlivými ukazateli. Zatím poskytují pouze zpětný pohled na minulou výkonnost a obecně je nelze použít k předpovědím budoucích cen, což omezuje jejich účinnost. Falešné signály jsou možné také v případech, kdy za nízkých tržních podmínek dochází k tzv. whipsawingu, což je situace, kdy se ceny opakovaně dotýkají pásem, což vede k falešným signálům.

Maximalizujte svůj potenciál obchodování s kryptoměnami s OKX

Jste připraveni posunout své obchodování s kryptoměnami do nových výšin? Prozkoumejte pokročilé obchodní nástroje a funkce, které nabízí OKX, přední kryptoměnová burza. Se službou OKX získáte přístup k sadě výkonných obchodních nástrojů navržených tak, aby zlepšily váš rozhodovací proces a maximalizovaly váš obchodní potenciál. Od intuitivních grafů a tržních dat v reálném čase až po přizpůsobitelné indikátory a analytické nástroje - OKX vám poskytne zdroje, které potřebujete k přijímání informovaných obchodních rozhodnutí. OKX má také podrobný sazebník obchodních poplatků, který se vztahuje na uživatele na základě jejich obchodních objemů a držby OKB. Upozorňujeme však, že obchodování s kryptoměnami může být vysoce ziskové a volatilní, takže je náročné činit informovaná obchodní rozhodnutí pouze na základě intuice. Indikátory poskytují obchodníkům spolehlivý způsob, jak analyzovat tržní trendy a činit informovaná rozhodnutí na základě dat a statistik. Je však důležité si uvědomit, že žádný jednotlivý ukazatel nemůže zaručit úspěch a obchodníci by měli tyto nástroje používat ve spojení s dalšími analytickými metodami, aby mohli činit informovaná obchodní rozhodnutí.

Často kladené dotazy

Jaké jsou hlavní ukazatele v obchodování s kryptoměnami?

Předstihové ukazatele jsou nástroje technické analýzy, které obchodníkům poskytují indikaci potenciálních budoucích cenových pohybů. Mezi běžné předstihové ukazatele používané při obchodování s kryptoměnami patří index relativní síly (RSI), klouzavý průměr konvergence divergence (MACD) a stochastický oscilátor.

Jaká je nejlepší strategie obchodování s kryptoměnami?

Na tuto otázku neexistuje univerzální odpověď, protože nejlepší obchodní strategie pro obchodování s kryptoměnami bude záviset na preferencích, toleranci k riziku a obchodním stylu jednotlivých obchodníků. Mezi oblíbené obchodní strategie v obchodování s kryptoměnami však patří swingové, trendové a denní obchodování.

Který indikátor je pro obchodování nejlepší?

Neexistuje jediný nejlepší ukazatel pro obchodování, protože různé ukazatele poskytují obchodníkům různé typy informací. Pro obchodníky je důležité používat kombinaci ukazatelů a analytických nástrojů, aby si potvrdili svá obchodní rozhodnutí a minimalizovali riziko falešných signálů.

Který ukazatel je nejspolehlivější?

Nejspolehlivější ukazatel pro obchodování závisí na konkrétních tržních podmínkách a obchodovaném aktivu. Mezi běžně používané ukazatele při obchodování s kryptoměnami, které jsou považovány za spolehlivé, patří index relativní síly (RSI), klouzavý průměr konvergence divergence (MACD) a Bollingerova pásma.

Jaké jsou tyto čtyři typy indikátorů?

Čtyři typy ukazatelů používaných v technické analýze jsou ukazatele trendu, ukazatele hybnosti, ukazatele volatility a ukazatele objemu. Indikátory trendu pomáhají obchodníkům určit směr trendu, zatímco indikátory hybnosti měří rychlost a sílu trendu. Ukazatele volatility měří velikost cenových pohybů, zatímco ukazatele objemu měří množství obchodní aktivity na trhu.

Zřeknutí se odpovědnosti
Obsah tohoto článku se může týkat produktů, které nejsou ve vaší oblasti dostupné. Slouží pouze k obecným informativním účelům a nepřijímá se žádná odpovědnost za v něm obsažené faktické chyby či opomenutí. Reprezentuje osobní názory autorů, nikoli názory společnosti OKX. Není zamýšlen jako poradenství jakéhokoli druhu, a to mimo jiné jako: (i) investiční poradenství nebo investiční doporučení, (ii) nabídka nebo žádost o nákup, prodej nebo držení digitálních aktiv ani (iii) finanční, účetní, právní nebo daňové poradenství. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika, jejich hodnota může značně kolísat, a mohou se dokonce stát i zcela bezcennými. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem. Funkce OKX Web3, včetně služby OKX Web3 Wallet a Tržiště OKX NFT, se řídí samostatnými podmínkami poskytování služeb na webu www.okx.com.
© 2023 OKX. Tento článek smí být reprodukován či distribuován ve své úplnosti, případně z něj lze použít výňatky do 100 slov, ovšem za předpokladu, že je to pro nekomerční účely. U každé reprodukce či distribuce celého článku musí být viditelně uvedeno: „Tento článek je © 2023 OKX a je použit na základě poskytnutého oprávnění.“ U povolených výňatků musí být uveden název článku a zdroj, a to např. takto: „Název článku, [místo pro jméno autora, je-li k dispozici], © 2023 OKX.” Z tohoto článku nesmí být vytvářena odvozená díla ani nesmí být používán jiným způsobem.
Rozbalit
Související články
Zobrazit více
Zobrazit více