Běžné nástrahy, kterým se jako začínající obchodník vyvarujte

Na začátku vaší cesty obchodníka s digitálními aktivy je užitečné se seznámit s nejčastějšími nástrahami, do kterých se obchodníci na začátku své cesty dostávají. Abyste se těmto nástrahám vyhnuli, je důležité dobře znát trh a související rizika.

Tento článek se zabývá některými z nejčastějších chyb, kterých se začínající obchodníci dopouštějí, a nabízí rady, jak se jim vyvarovat.

Neprovedení řádného průzkumu

Před investováním do jakékoli kryptoměny je nutné provést důkladný průzkum, abyste se této chyby vyvarovali. To zahrnuje činnosti, jako je čtení whitepaperů, pochopení základní technologie mince a seznámení se s týmem a komunitou, která za projektem stojí.

Měli byste si uvědomit, že trh je volatilní a může být ovlivněn řadou faktorů, včetně zpravodajských událostí a nálad na trhu. Při průzkumu je důležité vzít v úvahu, že influenceři (nebo tvůrci obsahu) jsou často placeni za propagaci určitých kryptoměn. Proto berte všechny rady od influencerů s rezervou. Místo toho si udělejte vlastní průzkum a rozhodněte se, jak investovat, na základě vlastní analýzy trhu.

Pokud věnujete čas řádnému průzkumu, budete mít silnější pozici pro lepší rozhodování o svých obchodech a efektivnější řízení rizik

Nezavedení strategií řízení rizik

Začínající obchodníci také často dělají chybu, že nemají zavedené dobré strategie řízení rizik. Mezi běžně používané strategie řízení rizik patří:

Nastavení stop-loss příkazů

Stop-loss příkaz je pokyn k prodeji kryptoměny, když dosáhne určité ceny. To může pomoci omezit potenciální ztráty, pokud cena kryptoměny náhle klesne.

Diverzifikace portfolia

Diverzifikace je technika, která zahrnuje investování do různých kryptoměn, na rozdíl od soustředění se na jedno aktivum. To může pomoci snížit dopad volatility trhu a rozložit rizika spojená s obchodováním.

Vybírání zisků

Někdy se tomu říká „plán odchodu“. Když se cena kryptoměny zvýší, obchodníci mohou profitovat z prodeje části svých podílů. To může pomoci uzamknout zisky a zmírnit dopad potenciálních ztrát, pokud cena kryptoměny náhle klesne.

Nácvik správné velikosti pozice

Velikost pozice se týká výše kapitálu přiděleného na každý obchod. Obchodníci by měli určit vhodnou velikost pozice na základě své tolerance k riziku a potenciálních rizik spojených s každým obchodem.

Emoce zastírající úsudek a strach z promeškání (FOMO)

Emoce mohou zastřít váš úsudek a vést k impulzivním rozhodnutím, která mohou být riskantní. Strach z promeškání (FOMO) může vést k unáhleným rozhodnutím a ztrátě peněz. Buďte trpěliví a disciplinovaní a investujte jen to, co si můžete dovolit ztratit. Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dlouhodobý plán, nikoli mentalitu rychlého zbohatnutí.

Závěrem

Začínající obchodníci na kryptotrhu by si měli být vědomi běžných nástrah, které mohou vést k finančním ztrátám. Správným průzkumem, zavedením strategií řízení rizik a vyhýbáním se emotivnímu rozhodování si obchodníci mohou zajistit dlouhodobý úspěch.

Klíčem k úspěchu na kryptotrhu je trpělivost, disciplína a ochota učit se a přizpůsobovat. Nezapomeňte, že dobrý obchodník je dobře informovaný a disciplinovaný obchodník.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

TENTO ČLÁNEK JE URČEN POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY. JEHO ÚČELEM NENÍ POSKYTOVAT INVESTIČNÍ, DAŇOVÉ NEBO PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, ANI BY NEMĚL BÝT POVAŽOVÁN ZA NABÍDKU K NÁKUPU, PRODEJI NEBO DRŽBĚ DIGITÁLNÍCH AKTIV. S DRŽBOU DIGITÁLNÍCH AKTIV, VČETNĚ STABLECOINŮ, SE VÁŽE VYSOKÁ MÍRA RIZIKA, MOHOU ZNAČNĚ KOLÍSAT A MOHOU SE STÁT I BEZCENNÝMI. MĚLI BYSTE PEČLIVĚ ZVÁŽIT, ZDA JSOU PRO VÁS OBCHODOVÁNÍ ČI DRŽBA DIGITÁLNÍCH AKTIV S OHLEDEM NA VAŠI FINANČNÍ SITUACI VHODNÉ. OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE PROSÍM ZKONZULTUJTE SE SVÝM PRÁVNÍM/DAŇOVÝM/INVESTIČNÍM PORADCEM.

Související články
Zobrazit více
Zobrazit více