Our Partnership with Hidden Road to Offer Prime Brokerage Clients Access to Deep Liquidity and Streamlined Execution of Complex Trades

Today, we're happy to announce our strategic partnership with Hidden Road Partners (Hidden Road), the global credit network for institutions. This partnership aims to offer a turn-key experience for Hidden Road's clients, enabling them to execute advanced trading strategies and facilitate delta rolls more efficiently.

This partnership centers on the integration of our Nitro Spreads, a venue to execute basis, futures spreads, and funding rate arbitrage strategies, into Hidden Road's prime brokerage offerings. This will provide Hidden Road's robust institutional client base with the following benefits and capabilities:

  • On-demand access to our deep liquidity for both makers and takers;

  • The opportunity to minimize leg risk between markets (all orders on Nitro Spreads are guaranteed to fill in matching quantities for each leg or none at all); and

  • The ability to select a guaranteed spread for a trade before execution, mitigating the risk of unexpected price slippage.

    • Trades are then matched and settled immediately.

This collaboration follows our recent achievement of surpassing our all-time high in monthly futures spreads trading volume on Nitro Spreads, reaching nearly US$5 billion in March 2024*. The milestone is a testament to our dedication to enhancing our institutional offerings. For example, we recently launched a 'Quick Trading' mode on Nitro Spreads, which enables users to instantly select the 'Top of Book' on any spread/side with a double-click, removing the need to manually open order books or input details.

*Source: Laevitas (as of April 5, 2024)

Zřeknutí se odpovědnosti
Tento obsah slouží pouze k informativním účelům a může se zabývat produkty, které nejsou ve vaší oblasti k dispozici. Není zamýšlen jako (i) investiční poradenství nebo investiční doporučení, (ii) nabídka nebo žádost o nákup, prodej nebo držení digitálních aktiv ani (iii) finanční, účetní, právní nebo daňové poradenství. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, se pojí s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním expertem. Informace (včetně tržních dat a statistických informací, pokud jsou k dispozici), které se zobrazují v tomto příspěvku, jsou jen pro obecné účely. Ačkoli jsme tato data a grafy připravili s veškerou přiměřenou péčí, nepřijímáme žádnou odpovědnost ani závazky v souvislosti s případnými faktickými chybami nebo opomenutími v nich. Služby OKX Web3 Peněženka a Tržiště OKX NFT se řídí samostatnými podmínkami poskytování služeb na webu www.okx.com.

© 2024 OKX. Tento článek smí být reprodukován či distribuován ve své úplnosti, případně z něj lze použít výňatky do 100 slov, ovšem za předpokladu, že je to pro nekomerční účely. U každé reprodukce či distribuce celého článku musí být viditelně uvedeno: „Tento článek je © 2024 OKX a je použit na základě poskytnutého oprávnění.“ U povolených výňatků musí být uveden název článku a zdroj, a to např. takto: „Název článku, [místo pro jméno autora, je-li k dispozici], © 2024 OKX.” Z tohoto článku nesmí být vytvářena odvozená díla ani nesmí být používán jiným způsobem.
Rozbalit
Související články
Zobrazit více
Zobrazit více