Wanneer wordt mijn order geliquideerd?

Bij een gecombineerd account bepaalt het margeniveau wanneer een positie wordt geliquideerd.

Als het margeniveau van een openstaande positie onder de 100% zakt, wordt de positie gedeeltelijk of volledig gesloten.

Een belangrijke misvatting is dat liquidatie pas plaatsvindt bij een margeniveau van 0%.

Dit is niet het geval.

Zodra het margeniveau onder de 100% zakt, wordt de positie gedeeltelijk of volledig geliquideerd. Hieraan zijn liquidatiekosten verbonden, die worden toegevoegd aan het OKX-verzekeringsfonds.

Afhankelijk van het positieniveau kan het zijn dat alleen een deel wordt geliquideerd in plaats van alles.

Als na gedeeltelijke liquidatie het margeniveau nog steeds niet voldoet, wordt de positie verder verminderd totdat het vereiste margeniveau is bereikt of wordt de positie volledig gesloten.

Dit is een veiligheidsmaatregel van OKX om de impact op de markt te verminderen wanneer een grote positie wordt geliquideerd.

Om te weten bij welke prijs je posities worden geliquideerd, kun je de calculator onderaan de pagina voor derivatenhandel gebruiken.

Als je meerdere openstaande posities hebt, kan de geschatte liquidatieprijs verschillen van de daadwerkelijke liquidatieprijs bij een gecombineerd account.

Hoe het margeniveau wordt berekend voor jouw accountmodus

Een goed geïnformeerde handelaar is een voorbereide handelaar.

Ga naar de onderstaande links om meer te leren over hoe het marginniveau wordt berekend, afhankelijk van jouw accountmodus.

Voor de modus voor marge in één valuta of cross-marginhandel: klik hier.

Voor de modus voor marge in meerdere valuta of cross-margin handel: klik hier.

Voor de modus voor marge in één of meerdere valuta ofgeïsoleerde margehandel: klik hier.

Disclaimer:

DIT ARTIKEL DIENT UITSLUITEND TER INFORMATIE.

HET IS NIET BEDOELD ALS BELEGGINGS-, BELASTING- OF JURIDISCH ADVIES, NOCH MOET HET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN AANBOD OM DIGITALE ASSETS TE KOPEN, VERKOPEN OF AAN TE HOUDEN.

DIGITALE ASSETS, INCLUSIEF STABLECOINS, BRENGEN AANZIENLIJKE RISICO'S MET ZICH MEE. ZE KUNNEN STERK FLUCTUEREN IN WAARDE OF ZELFS WAARDELOOS WORDEN.

VOORDAT JE BESLUIT OM DIGITALE ASSETS TE VERHANDELEN OF AAN TE HOUDEN, DIEN JE ZORGVULDIG NA TE GAAN OF DIT GESCHIKT IS VOOR JOUW FINANCIËLE SITUATIE.

VOOR VRAGEN OVER JOUW SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN RAADPLEEG JE HET BESTE EEN PROFESSIONAL OP HET GEBIED VAN JURIDISCHE, FISCALE EN BELEGGINGSZAKEN.

Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer