Artykuł

OKX Ventures Makes a Seed Round Investment in Type 2.5 ZkEVM Kakarot

Singapore, November 16, 2023 -- OKX Ventures, the investment arm of leading Web3 technology company OKX, today announced its seed round investment in Kakarot, a Type 2.5 Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine (zkEVM) written in Cairo, a Scalable Transparent Argument of Knowledge (STARK)-based Turing-complete language for writing provable programs on blockchain. Kakarot aims to scale Ethereum by leveraging the capabilities of Cairo and Starkware's technology.

Kakarot started as a community initiative during a Starknet Hacker House in October 2022 and has since evolved into a company with a mission to enable Ethereum's scalability. With strong community engagement and the power of Cairo, developed by the Starkware team, Kakarot achieved full 'Operation Code' (opcode) equivalence in just two and a half months; opcode is a primitive code or instruction that enables the programming of operations within a blockchain.

OKX Ventures Founder Dora Yue said: "We are honored to participate in the seed round of investment in Kakarot, a Cairo language-based zkEVM. Kakarot is built on Starknet, utilizing an innovative coding language that resolves the issue of Starknet's incompatibility with EVMs. This advancement enables the Ethereum ecosystem to flourish on Starknet."

Kakarot is currently preparing to launch its inaugural testnet, which will serve as both a Layer-2 on Ethereum and a Layer-3 on StarkNet, a decentralized Layer-2 network that enables Ethereum to scale securely and DApps to achieve unlimited scale for transactions and computation. In addition, Karakot has ambitions to become a Type-1 zkEVM, allowing any Layer-1 node to generate STARK proofs. The project is also exploring the development of other zero-knowledge proofs, account abstraction and scaling solutions to contribute to the ongoing development of the Web3 space.

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejszy artykuł może zawierać treści dotyczące produktów, które nie są dostępne w danym regionie. Jest on dostarczany wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w faktach lub pominięcia wyrażone w niniejszym dokumencie. Reprezentuje on osobiste poglądy autora(ów) i nie reprezentuje poglądów OKX. Jego celem nie jest udzielanie jakichkolwiek porad, w tym między innymi: (i) doradztwa inwestycyjnego lub rekomendacji inwestycyjnych; (ii) oferty lub zachęty do kupna, sprzedaży lub posiadania aktywów cyfrowych, lub (iii) doradztwa finansowego, księgowego, prawnego lub podatkowego. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka, może podlegać znacznym wahaniom, a nawet stać się bezwartościowe. Powinieneś dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej. Skonsultuj się ze swoim specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych w przypadku pytań dotyczących Twojej konkretnej sytuacji. Funkcje OKX Web3, w tym OKX Web3 Wallet i OKX NFT Marketplace, podlegają odrębnym warunkom świadczenia usług na stronie www.okx.com.
© 2023 OKX. Niniejszy artykuł może być powielany lub rozpowszechniany w całości lub we fragmentach zawierających maksymalnie 100 słów, pod warunkiem, że takie wykorzystanie jest niekomercyjne. Każda reprodukcja lub dystrybucja całego artykułu musi również zawierać wyraźną informację: „Ten artykuł należy do © 2023 OKX i jest używany za zgodą”. Dozwolone fragmenty muszą odnosić się do nazwy artykułu i zawierać przypisanie, na przykład „Tytuł artykułu, [nazwisko autora, jeśli ma zastosowanie], © 2023 OKX”. Żadne prace pochodne ani inne sposoby wykorzystania tego artykułu nie są dozwolone.
Poszerz