Hình ảnh NFT

Trung tâm phần thưởng

OKX Cryptopedia

Khám phá nhiều loại DApp trên các mạng blockchain khác nhau thông qua Cryptopedia. Bạn có thể vừa nhận phần thưởng và ưu đãi thú vị, vừa trải nghiệm công nghệ phi tập trung mới nhất.
Cryptopedia landing background
Cryptopedia landing
🔥Đang diễn ra
zkLink
Mùa 15
Phần thưởng giá trị cao
 background
zkLink
🔥 zkLink
Cùng chia sẻ $300K phần thưởng
DApp
9
Người tham gia
616.667
Phần thưởng
ZKL trị giá $300K
Bondex
Mùa 18
 background
Bondex
🔥 Bondex
Tham gia Bondex và giành phần thưởng token
DApp
3
Người tham gia
451.822
Phần thưởng
$200K BDKN
OverProtocol
Mùa 16
Dành riêng cho ứng dụng
 background
OverProtocol
🔥 OverProtocol
Nhận 10 OVER mỗi ngày và giành airdrop của bạn
DApp
1
Người tham gia
583.529
Phần thưởng
Airdrop tiềm năng
zkSync Era
Mùa 1
Săn airdrop
 background
zkSync Era
🔥 zkSync Era
Mạng zkEVM L2
DApp
21
Người tham gia
175.276
Phần thưởng
NFT
Đã kết thúc
Mùa 14
MetaCene
Nhận MAK mỗi ngày
2,87M
người tham gia
Mùa 11
Săn airdrop
Phần thưởng giá trị cao
Polyhedra
Chơi trò chơi để giành phần thưởng $600K
140,99M
người tham gia
Mùa 8
Phần thưởng giá trị cao
ZetaChain
Khám phá DApp trong mạng thử nghiệm để kiếm phần thưởng token
334,59K
người tham gia
Mùa 4
Sui
Khám phá DApp của Sui, nhận airdrop token
3,52M
người tham gia
Mùa 3
Fusionist
Hoàn thành các phần tương tác hàng ngày để nhận airdrop token
319,03K
người tham gia
Mùa 12
Dành riêng cho ứng dụng
CCTP (Circle)
Tương tác hằng ngày để nhận một phần từ tổng thưởng 50.000 USDC
8,21K
người tham gia
Mùa đặc biệt trong Solana
Solana
Tương tác với các DApp Solana khác nhau và giành được nhiều airdrop
128,37K
người tham gia
Mùa 2
Suiswap
Nhận airdrop tiền mã hóa miễn phí
188,74K
người tham gia
Mùa 5
03/08/2023
-
17/08/2023
Lifeform
Nhận airdrop miễn phí
3,26M
người tham gia
Mùa 6
22/08/2023
-
21/09/2023
Lido
Stake ETH để kiếm DAI
1,56K
người tham gia
14.431 ETH
Tổng số đã cấp vốn
Mùa 7
Polygon zkEVM
Tương tác với DApp để kiếm tiền
3,31K
người tham gia
Mùa 9
Dành riêng cho ứng dụng
Avive
Nhận AVIVE hàng ngày của bạn
213,7K
người tham gia
Mùa 10
Dành riêng cho ứng dụng
Kaspa
Hoàn thành nhiệm vụ để cùng nhận phần chia trong tổng phần thưởng trị giá $1 triệu
275,34K
người tham gia
Mùa bản khắc đặc biệt
Dành riêng cho ứng dụng
Lễ hội Inscription
Khám phá và nhận lợi nhuận những Inscription hấp dẫn nhất
20,92K
người tham gia
Lễ hội của hệ sinh thái BTC
Dành riêng cho ứng dụng
Lễ hội của hệ sinh thái BTC
Khám phá và kiếm tiền từ giao thức BTC thịnh hành nhất
22,11K
người tham gia
Mùa 17
Ultiverse
Theo dõi Ultiverse và giành phần thưởng token
441,9K
người tham gia
Câu hỏi thường gặp
OKX Cryptopedia là gì?
OKX Cryptopedia là nền tảng để bạn khám phá DApp và nhận phần thưởng. Nền tảng này thường xuyên tổ chức các hoạt động lấy chủ đề về nhiều mạng blockchain khác nhau, đồng thời cung cấp nhiều nhiệm vụ mang tính tương tác với DApp.
Tôi có thể nhận phần thưởng gì khi tham gia OKX Cryptopedia?
Người dùng hoàn thành nhiệm vụ tương tác với DApp có thể rút thăm nhận phần thưởng NFT. Ngoài ra, các ví đã tham gia tương tác với DApp đều có thể đủ điều kiện nhận phần thưởng cho mạng và DApp tương ứng trong tương lai.
NFT của Cryptopedia có lợi ích gì?
Nếu mạng blockchain và DApp được niêm yết trong token phát hành của OKX Cryptopedia thì việc nắm giữ các NFT của OKX Cryptopedia có thể mang lại cho bạn cơ hội nhận thêm phần thưởng nếu ví của bạn đáp ứng được các yêu cầu. Tùy theo số lượng và độ hiếm của NFT bạn đang nắm giữ trong giai đoạn này, bạn có thể nhận thêm phần thưởng. OKX bảo lưu quyền diễn giải cuối cùng về quy tắc của sự kiện.