OKX podpoří migraci tokenu VELODROME

Publikováno dne 14. 9. 2023Aktualizováno dne 21. 6. 2024Doba čtení: 2 min

OKX podpoří migraci tokenů VELODROME (V1) na VELODROME (V2) v poměru 1 : 1. Rádi bychom vás upozornili na následující harmonogram:  

  1. Vklady a výběry VELODROME budou uzavřeny v 6:00 UTC dne 18. září.
  2. Obchodování VELODROME tímto nebude dotčeno.

Po migraci tokenu budou vklady a výběry VELODROME k dispozici.
 
Pamatujte prosím, že po migraci již OKX nadále nebude podporovat vklady VELODROME (V1).
 
Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování službyzpřístupnění informací o rizicích a dodržování předpisů.
 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím centra podpory nebo se s námi spojte na libovolné platformě.
 
Tým OKX
14. září 2023