Slovníček OKX

Přečtěte si přehledný seznam běžných termínů v oblasti kryptoměn, se kterými se setkáte.

Běžné termíny v oblasti kryptoměn

 • Blockchain: Technologie distribuovaného ledgeru, která zaznamenává informace o transakcích s kryptoměnami v chronologickém pořadí.

 • Bitcoin (BTC): První decentralizovaná digitální měna vytvořená v roce 2009.

 • Ethereum (ETH): Ethereum je decentralizovaná platforma založená na blockchainu, která umožňuje vytvářet chytré kontrakty a decentralizované aplikace (DApps). Po bitcoinu je to druhá největší kryptoměna podle tržní kapitalizace.

 • OKB: OKB je globální utilitní token vydaný OKX Blockchain Foundation. OKB poskytuje slevy z poplatků za obchodování na OKX.

 • Kryptoměna: Kryptoměna je digitální aktivum, které je zabezpečeno kryptograficky a funguje nezávisle na centrální autoritě.

 • Digitální aktivum: Digitálním aktivem se rozumí jakékoli aktivum, které existuje v digitální podobě, například kryptoměny, digitální umění nebo virtuální nemovitosti. Lze s nimi obchodovat nebo je převádět digitálně a jejich vlastnictví je zaznamenáno v blockchainu nebo jiné technologii distribuovaného ledgeru.

 • Peněženka: Softwarový program pro bezpečné ukládání a správu kryptoměn.

 • Adresa: Jedinečný řetězec písmen a čísel, který se používá k přijímání a odesílání kryptoměn.

 • Veřejný klíč: Kryptografický kód, který umožňuje přijímat kryptoměny.

 • Privátní klíč: Kryptografický kód, který je třeba udržovat v tajnosti, aby byla kryptoměna bezpečná.

 • Těžba kryptoměn: Proces vytváření nových bloků a ověřování transakcí v síti blockchain.

 • Hash: Matematická funkce používaná k zabezpečení blockchainu vytvořením jedinečné reprezentace dat.

 • Altcoin: Jakákoli jiná kryptoměna než Bitcoin.

 • Token: Digitální aktivum vytvořené v blockchainu, které představuje vlastnictví, užitek nebo majetek.

 • Uzly: Počítače v síti blockchain, které zpracovávají a ověřují transakce.

 • Decentralizace: Decentralizace znamená rozdělení kontroly a řízení mezi síť uživatelů, nikoli centralizaci v jednom subjektu, jako je banka nebo vláda. Výsledkem je decentralizovaný systém pro kryptoměny.

 • Chytrý kontrakt: Samostatně uzavírané kontakty s podmínkami dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

 • DApp (decentralizovaná aplikace): Aplikace postavená na decentralizované síti s využitím chytrých kontraktů.

 • ICO (počáteční nabídka coinu): Způsob crowdfundingu pro projekty založené na blockchainu.

 • FOMO (strach ze zmeškání): Strach, že přijdete o potenciální zisky z obchodu.

 • HODL (hold on for dear life): Dlouhodobá investiční strategie spočívající v držení aktiva navzdory výkyvům na trhu.

 • Tržní kapitalizace: Celková hodnota kryptoměny, která se vypočítá vynásobením aktuální ceny a zásoby v oběhu.

 • Volatilita: Míra kolísání ceny aktiva, obvykle vyjádřená jako statistická míra rozptylu.

 • KYC/AML: KYC (know your customer) a AML (anti-money laundering) jsou regulační požadavky, které musí obchodní platformy splňovat. Zahrnují ověřování totožnosti zákazníků a sledování transakcí z hlediska podezřelých aktivit.

 • Účet: Účty slouží k ukládání digitálních aktiv. V OKX existují tři typy účtů (financování, obchodování a růstový účet).

Běžné termíny v oblasti obchodování

 • Nákupní objednávka: Příkaz k nákupu určitého aktiva za stanovenou cenu.

 • Prodejní objednávka: Příkaz k prodeji určitého aktiva za stanovenou cenu.

 • Market order: Příkaz market order je příkaz k nákupu nebo prodeji kryptoměny za nejlepší dostupnou cenu na aktuálním trhu.

 • Limit order: Příkaz limit order je příkaz k nákupu nebo prodeji kryptoměny za určitou nebo lepší cenu.

 • Pokročilý příkaz limit order: Pokročilý příkaz limit order je typ příkazu limit order, který obsahuje další podmínky (post only, fill or kill nebo immediate or cancel).

 • Objednávka Good till Canceled: Příkazy „Good till Canceled“ zůstávají otevřené, dokud je obchodník nevyplní nebo nezruší.

 • Post-only order: Do objednávkové knihy vstupují pouze objednávka Post-only order, přičemž uživatel je market maker. Pokud se při zadávání objednávky post-only shoduje s existující objednávkou, bude zrušena.

 • Objednávka Fill or kill: Objednávka Fill or kill vyžaduje okamžité provedení celé objednávky, jinak bude zrušena.

 • Příkaz immediate or cancel: Příkazy immediate or cancel musí být provedeny okamžitě. Příkaz může být částečně vyřízený, pokud je část objednávky splněna okamžitě.

 • Objednávka Trailing stop: Objednávka Trailing stop je typ objednávky, která automaticky nasadí objednávku v předem definovaném bodě nad nebo pod aktuální cenou.

 • Trigger order: Trigger order umožňuje obchodníkovi nastavit cílovou cenu, které musí být dosaženo před provedením limit nebo market order.

 • Objem: Množství určitého aktiva, které bylo zobchodováno za dané období.

 • Spread: Spread je rozdíl mezi nabídkovou cenou (nejvyšší cena, kterou je kupující ochoten zaplatit) a poptávkovou cenou (nejnižší cena, kterou je prodávající ochoten akceptovat). Úzký spread indikuje vysokou likviditu, zatímco široký spread indikuje nízkou likviditu.

 • Nabídková cena: Nejvyšší cena, kterou je kupující ochoten za aktivum zaplatit.

 • Poptávková cena: Nejnižší cena, kterou je prodávající ochoten za aktivum přijmout.

 • Vyřídit: Částečné nebo úplné dokončení objednávky.

 • Poplatky za obchodování: Poplatek účtovaný za každou transakci, obvykle procento z hodnoty transakce. Podrobnosti o poplatcích OKX naleznete zde.

 • Maker: Maker je obchodník, který dodává trhu likviditu tím, že zadává příkazy limit order do objednávkové knihy. Příkazy limit order nejsou ihned vyplněny a čekají, až se k nim přidá taker. Makeři jsou obvykle odměňováni nižšími poplatky za obchodování, protože zajišťují likviditu trhu.

 • Taker: Taker je obchodník, který odstraňuje likviditu z trhu tím, že se vyrovnává s příkazy limit order zadanými makery v objednávkové knize. Taker platí vyšší poplatky za obchodování než makeři, protože spotřebovávají likviditu z trhu.

 • Obchodovatelný pár: Obchodovatelný kryptoměnový pár se skládá ze dvou kryptoměn, například BTC/USDT, kde BTC je základní měna a USDT je druhá měna.

 • Spotové obchodování: Spotové obchodování je nákup nebo prodej kryptoměny bez použití finanční páky nebo jiných finančních instrumentů.

 • Maržové obchodování: Maržové obchodování je nákup a prodej kryptoměn s využitím finanční páky a půjček.

 • Futures s datem vypršení platnosti: Futures s datem vypršení platnosti jsou druhem derivátu, který umožňuje obchodníkům spekulovat na budoucí cenu aktiva, aniž by podkladové aktivum vlastnili.

 • Perpetuální futures: Perpetuální futures jsou druhem derivátu, který umožňuje obchodníkům spekulovat na budoucí cenu aktiva, aniž by podkladové aktivum vlastnili. Jsou podobné futures s datem vypršení platnosti s tím rozdílem, že nemají datum vypršení platnosti a jsou zpoplatněny.

 • Opce: Opce jsou typem derivátu, který dává obchodníkům právo (ale ne povinnost) koupit nebo prodat podkladové aktivum za určitou cenu, tzv. realizační cenu, k určitému datu nebo dříve.

Termíny obchodní analýzy

 • Technická analýza: Studium cenových grafů a tržních trendů s cílem předpovědět budoucí výkonnost aktiva.

 • Ukazatel: Statistický výpočet založený na ceně a/nebo objemu aktiva, který se používá jako nástroj technické analýzy.

 • Úroveň podpory: Cenová úroveň, na které se aktivum v minulosti setkalo s významným zájmem o koupi.

 • Úroveň odolnosti: Cenová úroveň, na které se aktivum v minulosti ocitlo pod výrazným prodejním tlakem.

 • Trend: Celkový směr pohybu ceny aktiva, a to buď směrem nahoru, dolů, nebo do strany.

 • Svíčkový graf: Typ grafu, který se často používá v technické analýze k zobrazení pohybu ceny aktiva.

 • Klouzavý průměr: Indikátor sledující trend, který vyhlazuje cenové údaje výpočtem průměrné ceny za určitý počet období.

 • Hloubka trhu: Hloubkou trhu se rozumí počet nákupních a prodejních příkazů na různých cenových úrovních. Lze ji použít k posouzení síly trhu a k určení potenciálních úrovní podpory a odolnosti.

 • Likvidita: Likvidita označuje, jak snadno lze aktivum koupit nebo prodat, aniž by to ovlivnilo jeho cenu. Vysoká likvidita znamená, že existuje mnoho kupujících a prodávajících, což usnadňuje nákup nebo prodej aktiva bez ovlivnění jeho ceny. Nízká likvidita znamená, že existuje mnoho kupujících a prodávajících, což ztěžuje nákup nebo prodej aktiva bez ovlivnění jeho ceny.

Termíny obchodních strategií

 • Long pozice: Pozice, kdy investor drží aktivum s očekáváním růstu jeho ceny.

 • Short pozice: Pozice, kdy investor prodává aktivum s očekáváním poklesu jeho ceny a nakupuje jej zpět za nižší cenu.

 • Scalping: Obchodní strategie, při níž se obchodník snaží získat zisk z malých cenových změn prostřednictvím častých nákupů a prodejů.

 • Swingové obchodování: Obchodní strategie, která zahrnuje držení aktiva po delší dobu s cílem získat zisk z větších cenových pohybů.

 • Obchodování s pozicemi: Dlouhodobá obchodní strategie, která zahrnuje držení aktiva po delší dobu s cílem získat z dlouhodobých cenových trendů.

 • Řízení rizik: Proces identifikace, hodnocení a kontroly rizik v procesu obchodování.

 • Take profit a stop loss (TP/SL): Příkazy take profit a stop loss představují obchodní strategii, která umožňuje „take profit“ nebo „stop loss“ pomocí předem stanovených cen. Podrobnosti o používání TP/SL naleznete zde.

 • Diverzifikace: Praxe rozložení investic mezi různá aktiva za účelem snížení celkového rizika.

Související články
Zobrazit více
Zobrazit více