Rozdíl mezi perpetuálními kontrakty a futures s datem vypršení platnosti

Perpetuální futures jsou typem kryptoměnového derivátu. I když jsou perpetuální futures hodně podobné futures s datem vypršení platnosti, liší se ve dvou podstatných věcech:

Vypršení platnosti

Zatímco u futures s datem vypršení platnosti jsou data vypršení platnosti stanovena předem, u perpetuálních futures tomu tak není. To znamená, že kupující a prodávající mohou hypoteticky udržovat své pozice otevřené „napořád“ – pokud mají na účtu dostatečnou marži na pokrytí ztrát a zabránění likvidaci.

Poplatky za financování

Aby se perpetuální futures výrazně neodchylovaly od spotové ceny aktiva, pomáhají od velkých odchylek odrazovat poplatky za financování. Je důležité si uvědomit, že náklad na udržení pozice je poplatek vyměňovaný long a short stranami, nikoli poplatek vybíraný burzou.