Wat is de Bitcoin-dominantie? Een uitgebreide gids

Bitcoin (BTC) is 's werelds meest verhandelde en grootste cryptocurrency. Met een huidige marktkapitalisatie van meer dan 543 miljard dollar heeft Bitcoin het grootste aandeel van de hele cryptocurrency-markt. 

Deze gids geeft uitleg over de Bitcoin-dominantie, hoe je dit berekent, de factoren die dit beïnvloeden en andere gerelateerde details.

Wat is de Bitcoin-dominantie?

Eenvoudig gezegd is de Bitcoin-dominantie de verhouding van BTC's marktkapitalisatie vergeleken met de marktkapitalisatie van de gehele cryptomarkt. Het staat dus voor het percentage van het marktaandeel van Bitcoin op de cryptomarkt ten opzichte van de totale marktkapitalisatie van alle bestaande cryptocurrency's. De totale marktkapitalisatie verwijst naar de totale marktwaarde van alle cryptocurrency’s. De marktkapitalisatie van een asset wordt bepaald door het totale aanbod van de asset te vermenigvuldigen met de huidige prijs.

Vele jaren geleden had Bitcoin een marktaandeel van 100% binnen de cryptowereld, omdat er een tijd was waarin het de enige verhandelbare asset was. Maar met de introductie van Ethereum en andere altcoins, bleef de Bitcoin-dominantie dalen. Hoewel er nu duizenden altcoins op de markt zijn, is de dominante positie van Bitcoin nog steeds niet overtroffen.

Hoe wordt de BTC-marktdominantie berekend?

Door de volatiele aard van cryptovaluta staat de Bitcoin-dominantie niet vast en verandert deze voortdurend. Aan het einde van maart 2023 bedroeg de marktwaarde van Bitcoin bijvoorbeeld ongeveer 543 miljard dollar. Tegelijkertijd was de wereldwijde marktkapitalisatie van alle cryptovaluta’s 1,18 biljoen dollar waard. 

Dominance O

De Bitcoin-dominantie is het percentage dat wordt berekend door het marktaandeel van Bitcoin te delen door de totale marktkapitalisatie. Wiskundig betekent dit het volgende: 

Dominance Ok

Marktkapitalisatie van Bitcoin ($ 543 miljard) ÷ marktkapitalisatie van de totale marktkapitalisatie wereldwijd ($ 1,18 biljoen) x 100% = 46%. In dit voorbeeld is de BTC-dominantie uitgedrukt in een percentage 46%.

Er bestaat echter ook de term Real BTC-dominantie. In dit geval vergelijken handelaren de marktkapitalisatie van BTC niet met de wereldwijde cryptomarkt. In plaats daarvan wordt ze vergeleken met de gecombineerde marktkapitalisatie van Proof-of-Work-cryptovaluta. Voorbeelden hiervan zijn Litecoin, Dogecoin en Bitcoin Cash. Deze beperktere methode vergelijkt de prestaties van BTC met die van vergelijkbare cryptocurrency's. 

De relatie tussen de Bitcoin-dominantie en marktkapitalisatie

Aan de hand van de Bitcoin-dominantie krijgen cryptohandelaren een beter inzicht in de trend van BTC en altcoins zoals Ethereum. Aangezien BTC het grootste marktaandeel heeft, is het gemakkelijk om te zien welke invloed Bitcoin heeft op andere altcoins. De BTC-dominantie heeft een omgekeerde relatie met de marktkapitalisatie van andere munten.

Als de Bitcoin-dominantie bijvoorbeeld groter wordt, vermindert de waarde van het totale marktaandeel van de andere cryptocurrency’s. Op gelijke wijze neemt de dominantie van altcoins toe wanneer de BTC-dominantie afneemt.

Factoren die de Bitcoin-dominantie beïnvloedenZoals eerder gezegd staat de Bitcoin-dominantie niet vast. De waarde verandert van tijd tot tijd door verschillende factoren. Hieronder bespreken we enkele van deze beïnvloedende factoren:

Marktvolatiliteit

De meest invloedrijke factor die de Bitcoin-dominantie beïnvloedt, is waarschijnlijk de marktvolatiliteit. Zoals eerder vermeld is de cryptomarkt zeer volatiel. Dit betekent dat de totale marktkapitalisatie, inclusief die van Bitcoin, drastische veranderingen ondergaat. De marktdominantie van Bitcoin kan echter toenemen, zelfs als de totale marktkapitalisatie keldert. Het hangt uiteindelijk af van de prijsbeweging van de altcoin-markt. Als de waarde van altcoins een grotere klap krijgt dan die van Bitcoin, zal de dominantie van Bitcoin toenemen.

Altcoin-prestaties

Sinds de lancering van Ethereum in 2015 zijn er duizenden andere altcoins en tokens gecreëerd. Voor die tijd was Bitcoin de enige digitale valuta en het vertegenwoordigde dus het gehele marktaandeel. Met de toevoeging van meer altcoins werd de dominantie van Bitcoin echter negatief beïnvloed, vooral vanwege de groeiende populariteit en de stijgende prijzen van deze assets.

Populariteit van stablecoins

Hoewel BTC een van de populairste cryptocurrency's is, zorgt de prijsvolatiliteit ervoor dat beleggers hun fondsen van deze asset weghalen tijdens een neergang. Ze wenden zich tot stablecoins. Stablecoins zoals Tether (USDT) hebben hun waarde gekoppeld aan echte assets zoals USD, goud en andere activa. Hierdoor hebben assets als Tether, USD Coin (USDC) en Binance USD (BUSD) aan populariteit gewonnen.

Beleggers die risico willen vermijden, geven de voorkeur aan deze stablecoins als een veilige haven voor waarde tijdens periodes van extreme volatiliteit. Beleggers kiezen hiervoor omdat prijsschommelingen nauwelijks van invloed zijn op de waarde van stablecoins. Hun aanwezigheid op de markt groeit naarmate ze populairder worden onder beleggers, wat de dominantie van BTC negatief beïnvloedt.

Hoe wordt er gebruikgemaakt van de BTC-dominantie?

Cryptohandelaren gebruiken de Bitcoin-dominantie om verschillende redenen. Enkele daarvan zijn de volgende:

Risicobeheersing

Wanneer de Bitcoin-dominantie in waarde toeneemt, zijn handelaren voorzichtig. Dit houdt in dat ze geld onttrekken aan riskante altcoins en het investeren in stabiele assets zoals Bitcoin. Dit gebeurt meestal tijdens dalingen in de markt wanneer beleggers hun portfolio's willen indekken tegen een daling.

Verhandelbaar

De Bitcoin-dominantie-index is niet alleen een indicator, maar kan ook worden verhandeld op grote cryptobeurzen. Het wordt aangeboden als BTCDOM/USDT op de perpetual-futures-markt. Op deze manier kunnen handelaren handelen in de marktdominantie van Bitcoin.

Volgen van marktprestaties

Bitcoin wordt over het algemeen beschouwd als een indicator voor de prestaties van de totale marktkapitalisatie van de cryptowereld. Daarom vertoont de marktkapitalisatie van de gehele cryptomarkt doorgaans een neerwaartse trend wanneer de Bitcoin-dominantie-index stijgt. Wanneer de BTC-dominantie echter daalt, ervaart de bredere markt vaak een sterke stijging door toenemende investeringen in alternatieve digitale assets zoals Ethereum, Shiba Inu en andere cryptocurrency’s.

Hoe in crypto handelen met BTC-dominantie

Het is gebruikelijk om te handelen op basis van de BTC-dominantie. De gebruikelijke manier om crypto te verhandelen op basis van de BTC-dominantie is het identificeren van periodes waarin altcoins beter presteren dan Bitcoin, ook wel bekend als het altcoin-seizoen.

Het altcoin-seizoen treedt op wanneer altcoins een aanzienlijke prijsstijging doormaken, terwijl de prijs van Bitcoin voor een lange periode stagneert. Dit leidt er vaak toe dat investeerders hun geld in deze altcoins pompen en een stijging van de prijzen inzetten.

Beleggers kunnen dergelijke perioden identificeren met behulp van de Bitcoin-dominantie-index op TradingView. Deze vergelijkt de marktkapitalisatie van BTC ten opzichte van die van andere cryptocurrency’s. De uitkomst geeft aan of het raadzaam is om BTC te kopen, of dat altcoins een sterkere trend vertonen binnen het financiële landschap.

In de onderstaande grafiek is de Bitcoin-dominantie aanzienlijk aan het stijgen, wat laat zien dat er geen altcoin-seizoen aan de gang is. 

Dominance Okx

Op dezelfde manier kan de BTC-dominantie worden gebruikt om te handelen of om extreme omstandigheden in de cryptomarkt te voorspellen. Historische gegevens tonen aan dat de prijs van de munt kan dalen wanneer de ratio van de BTC-dominantie erg hoog is. Daarentegen suggereert een lage dominantie dat de BTC-prijs zou kunnen beginnen stijgen. Beleggers kunnen aan de hand van deze informatie bepalen of ze BTC moeten kopen of verkopen. 

Is de Bitcoin-dominantie een betrouwbare indicator?

De Bitcoin-dominantie is onder beleggers een veelgebruikte analysetool voor cryptohandel. Het kan dienen als een nuttig hulpmiddel om de markttrend te identificeren, aangezien het de kracht van BTC ten opzichte van de bredere markt weergeeft. Het biedt ook waardevolle inzichten in veranderende marktomstandigheden en wanneer handelsstrategieën moeten worden aangepast. Hoewel het belangrijk is om rekening te houden met de Bitcoin-dominantie-index, is het net als andere marktgegevens en trends geen garantie voor hoe Bitcoin en andere altcoins zullen reageren. Het is raadzaam om de Bitcoin-dominantie-index te gebruiken als richtlijn in combinatie met andere marktindicatoren.

Bovendien blijven er voortdurend nieuwe altcoin-projecten verschijnen op de cryptomarkt. Met een groter aantal altcoins zal Bitcoin minder dominant worden vanwege het toegenomen marktaandeel van deze projecten. Als er meer altcoins verschijnen, zou dit kunnen leiden tot een verkleining van de marktdominantie van Bitcoin. Niettemin behoudt Bitcoin nog steeds een krachtige positie in de markt en blijft het bruikbaar voor het identificeren van winstgevende handelsposities.

Veelgestelde vragen

Wat is de Bitcoin-dominantie-index?

De BTC-dominantie-index is een analysetool voor de cryptomarkt. Deze tool helpt beleggers bij het bepalen van de markttrend tussen Bitcoin en altcoins of andere Proof-of-Work-munten.

Waarom is de BTC-dominantie belangrijk?

De BTC-dominantie is cruciaal omdat het inzicht kan bieden in markttrends. Wanneer de BTC-dominantie toeneemt, kan dit een signaal zijn dat investeerders voorzichtiger worden en zich wenden tot minder risicovolle assets. Als de BTC-dominantie daalt, kan dit erop wijzen dat investeerders risicovollere assets aankopen in de hoop grotere winsten te maken. Dit stelt handelaren in staat om snel een overzicht te krijgen van het algemene marktsentiment. 

Waar kan ik de grafiek van de BTC-dominantie bekijken?

De grafiek van de Bitcoin-dominantie is te vinden op TradingView. Als alternatief kunnen gebruikers de grafiek gebruiken die beschikbaar is op CoinMarketCap. 

Hoelang duurt de BTC-dominantie?

De BTC-dominantie duurt zolang Bitcoin de meest waardevolle digitale valuta blijft. De dominantie van de munt schommelt echter van tijd tot tijd. 

Hoe wordt de Bitcoin-dominantie berekend?

De Bitcoin-dominantie wordt berekend door de marktkapitalisatie van Bitcoin te delen door de totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrency’s en vervolgens te vermenigvuldigen met 100%. Dit geeft een procentuele waarde die het aandeel van Bitcoin in de totale cryptomarkt weergeeft.

Welke factoren beïnvloeden de Bitcoin-dominantie?

Verschillende factoren kunnen de Bitcoin-dominantie beïnvloeden, waaronder de marktvolatiliteit, de prestaties van altcoins en de populariteit van stablecoins. Marktvolatiliteit kan leiden tot drastische veranderingen in de marktkapitalisaties van alle cryptocurrency’s, waaronder Bitcoin. De prestaties van altcoins en de lancering van nieuwe altcoins kunnen de Bitcoin-dominantie verminderen, en ook het toegenomen gebruik van stablecoins kan invloed hebben op het aandeel van Bitcoin in de totale markt.

Wat vertelt de Bitcoin-dominantie ons?

De Bitcoin-dominantie is een maatstaf voor het marktaandeel van Bitcoin in verhouding tot de hele cryptomarkt. Een stijging in de Bitcoin-dominantie wijst erop dat investeerders hun middelen verplaatsen naar Bitcoin als veiligere investering ten opzichte van andere cryptocurrency's. Omgekeerd kan een afname van de Bitcoin-dominantie een signaal zijn dat investeerders risicovollere investeringen doen in altcoins.

Wat is de Real BTC-dominantie?

De term Real BTC-dominantie wordt gebruikt om de marktwaarde van Bitcoin te beschrijven in verhouding tot de gecombineerde marktwaarde van Proof-of-Work-munten, zoals Litecoin, Dogecoin en Bitcoin Cash. Deze beperktere methode vergelijkt de prestaties van BTC met die van vergelijkbare cryptocurrency's.

Is de Bitcoin-dominantie een betrouwbare indicator?

De Bitcoin-dominantie kan een waardevol inzicht bieden in markttrends en kan een nuttig hulpmiddel zijn voor handelaren. Maar zoals alle marktindicatoren zijn ze niet onfeilbaar en moeten ze worden gebruikt in combinatie met andere marktgegevens en trends.

Hoe kun je de BTC-dominantie gebruiken voor cryptohandel?

De BTC-dominantie wordt vaak gebruikt om het altcoin-seizoen te herkennen, wat verwijst naar periodes waarin altcoins beter presteren dan Bitcoin. Een afname van de BTC-dominantie zou kunnen duiden op het begin van een altcoin-seizoen, waarbij handelaren overwegen te investeren in altcoins. Omgekeerd zou een stijgende BTC-dominantie kunnen wijzen op een gunstige markt voor Bitcoin.

Wat betekent de groeiende populariteit van stablecoins voor de BTC-dominantie?

De groeiende populariteit van stablecoins kan een negatief effect hebben op de BTC-dominantie. Tijdens periodes van grote marktvolatiliteit kiezen investeerders vaak voor stablecoins, die hun waarde behouden omdat ze aan echte assets zijn gekoppeld. Dit kan leiden tot een afname van het marktaandeel van Bitcoin.

Welke effecten kan de lancering van extra altcoins hebben op de BTC-dominantie?

De introductie van meer altcoins kan mogelijk de marktdominantie van Bitcoin verminderen, omdat deze nieuwe munten de totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrency’s vergroten. De Bitcoin-dominantie zou echter hoog kunnen blijven als het gezien blijft worden als een stabielere of betrouwbaardere investering in vergelijking met deze nieuwe altcoins.

Disclaimer:

DIT ARTIKEL IS ALLEEN BEDOELD TER INFORMATIE. HET IS NIET BEDOELD OM BELEGGINGS-, BELASTING- OF JURIDISCH ADVIES TE GEVEN, NOCH MOET HET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN AANBOD OM DIGITALE ASSETS TE KOPEN OF TE VERKOPEN OF TE BEZITTEN. HET BEZIT VAN DIGITALE ASSETS, WAARONDER STABLECOINS, BRENGT EEN HOGE MATE VAN RISICO MET ZICH MEE. DE ASSETS KUNNEN STERK FLUCTUEREN EN KUNNEN ZELFS WAARDELOOS WORDEN. VOORDAT JE BESLUIT OM DIGITALE ASSETS TE VERHANDELEN OF TE BEZITTEN, DIEN JE ZORGVULDIG NA TE GAAN OF DIT GESCHIKT IS VOOR JOUW FINANCIËLE SITUATIE. RAADPLEEG EEN DESKUNDIGE OP HET VLAK VAN JURIDISCHE/FISCALE/BELEGGINGSZAKEN VOOR VRAGEN OVER JE SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN.

Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer