Thị trường Inscription
Trung tâm toàn diện để giao dịch, tạo BRC-20
cũng như bộ sưu tập Ordinals
Khám phá inscription trên Thị trường Web3 OKX
 background
btc-banner
Hình ảnh NFTOrdinals
Hình ảnh NFTAtomicals
BRC-20
Bộ sưu tập
Token yêu thích
Nổi bật
Tất cả
Đang đúc
24h
Token
Khối lượng
updown
Giá
updown
Vốn hóa thị trường
updown
Thay đổi
updown
Doanh số
updown
Người nắm giữ
updown
first
nft_brc20
piin
ordinals_nft_icon
4,0075
$268.126,22
0,415 sats
$0,00027
ordinals_nft_icon
415,3184
$27,78M
+7,61%
187
14.093
+0,68%
second
nft_brc20
𝛑
ordinals_nft_icon
3,9721
$265.755,35
0,0000186 sats
$0,000000012
ordinals_nft_icon
584,7846
$39,12M
+4,62%
310
11.668
+1,09%
third
nft_brc20
core
ordinals_nft_icon
2,8191
$188.619,01
355 sats
$0,23
ordinals_nft_icon
724,6862
$48,48M
-4,55%
158
7.386
+0,77%
4
nft_brc20
satx
ordinals_nft_icon
1,9289
$129.058,17
0,00000268 sats
$0,000000001793
ordinals_nft_icon
56,3231
$3,76M
-3,21%
31
4.767
+0,1%
5
nft_brc20
piza
ordinals_nft_icon
1,368
$91.528,48
645 sats
$0,43
ordinals_nft_icon
135,5539
$9,06M
-15,29%
83
3.160
-7,44%
6
nft_brc20
PUPS
ordinals_nft_icon
1,0516
$70.358,7
30.000 sats
$20,07
ordinals_nft_icon
2.332,78
$156,07M
-9,67%
26
4.972
-1,45%
7
nft_brc20
wzrd
ordinals_nft_icon
0,8239
$55.127,64
6.685 sats
$4,47
ordinals_nft_icon
1.404,92
$93,99M
-4,78%
28
7.079
-0,03%
8
nft_brc20
Piln
ordinals_nft_icon
0,7875
$52.689,83
0,1265 sats
$0,000084
ordinals_nft_icon
126,597
$8,47M
+173,67%
21
349
-0,57%
9
nft_brc20
DGTS
ordinals_nft_icon
0,7037
$47.084,86
17,8 sats
$0,011
ordinals_nft_icon
3,7823
$253,05K
+50,16%
163
338
-2,32%
10
nft_brc20
FSP
ordinals_nft_icon
0,5848
$39.130,13
0,00000061 sats
$0,000000000408
ordinals_nft_icon
12,8198
$857,71K
+1,13%
7
1.139
+0,08%
11
nft_brc20
AINN
ordinals_nft_icon
0,51
$34.122,97
630 sats
$0,42
ordinals_nft_icon
132,4015
$8,85M
-6,99%
13
21.194
-0,12%
12
nft_brc20
ordi
ordinals_nft_icon
0,5044
$33.752,55
64.580 sats
$43,2
ordinals_nft_icon
13.572,2
$908,05M
+2,58%
15
20.248
-0,08%
13
nft_brc20
rats
ordinals_nft_icon
0,4935
$33.023,83
0,2099 sats
$0,00014
ordinals_nft_icon
2.101,61
$140,6M
+7,26%
28
25.062
-0,52%
14
nft_brc20
sats
ordinals_nft_icon
0,4387
$29.357,23
0,00047 sats
$0,00000031
ordinals_nft_icon
9.877,57
$660,86M
+13,17%
31
46.629
+0,05%
15
nft_brc20
TFER
ordinals_nft_icon
0,3292
$22.029,8
229 sats
$0,15
ordinals_nft_icon
48,1269
$3,21M
+3,39%
22
544
+4,81%
16
nft_brc20
slor
ordinals_nft_icon
0,239
$15.991,77
148 sats
$0,099
ordinals_nft_icon
178,9371
$11,97M
-5,86%
53
10.168
+0,1%
17
nft_brc20
BTCs
ordinals_nft_icon
0,2302
$15.404,28
849 sats
$0,56
ordinals_nft_icon
178,4268
$11,93M
+40,32%
28
19.711
+0,01%
18
nft_brc20
trac
ordinals_nft_icon
0,226
$15.123,19
3.147 sats
$2,1
ordinals_nft_icon
661,3771
$44,24M
+1,06%
15
6.291
-0,57%
19
nft_brc20
FMLI
ordinals_nft_icon
0,1705
$11.407,33
0,0025 sats
$0,0000016
ordinals_nft_icon
52,5324
$3,51M
+1,13%
227
530
+5,15%
20
nft_brc20
SIMF
ordinals_nft_icon
0,1655
$11.074,61
0,005998 sats
$0,000004
ordinals_nft_icon
12,6035
$843,24K
+163,85%
24
523
+1,94%
21
nft_brc20
PGID
ordinals_nft_icon
0,1468
$9.824,88
209 sats
$0,13
ordinals_nft_icon
44,7643
$2,99M
+4,12%
32
4.113
-0,68%
22
nft_brc20
16MM
ordinals_nft_icon
0,1207
$8.081,96
91 sats
$0,06
ordinals_nft_icon
910,5621
$60,92M
+1,26%
9
314
+1,62%
23
nft_brc20
DNCX
ordinals_nft_icon
0,1104
$7.386,87
5,8 sats
$0,0038
ordinals_nft_icon
24,317
$1,62M
-5,4%
28
2.330
+0,34%
24
nft_brc20
DeAI
ordinals_nft_icon
0,1008
$6.747,12
180 sats
$0,12
ordinals_nft_icon
37,829
$2,53M
-3,69%
21
3.802
+0,26%
25
nft_brc20
Mirac
ordinals_nft_icon
0,09474
$6.339,23
0,0004396 sats
$0,00000029
ordinals_nft_icon
9,2394
$618,16K
+5,85%
30
1.055
+0,28%
26
nft_brc20
sbbs
ordinals_nft_icon
0,09433
$6.311,6
0,00000007 sats
$0,000000000052
ordinals_nft_icon
248,3762
$16,61M
-11,13%
8
1.060
+3,31%
27
nft_brc20
zbit
ordinals_nft_icon
0,07893
$5.280,9
1.050 sats
$0,7
ordinals_nft_icon
220,6691
$14,76M
-5,19%
12
8.096
-0,37%
28
nft_brc20
RSK
ordinals_nft_icon
0,07466
$4.995,14
0,266 sats
$0,00017
ordinals_nft_icon
266,2041
$17,81M
-2,18%
19
2.487
+0,08%
29
nft_brc20
BTZF
ordinals_nft_icon
0,0674
$4.509,89
0,3253 sats
$0,00021
ordinals_nft_icon
683,552
$45,73M
+2,83%
15
327
+3,48%
30
nft_brc20
NOOT
ordinals_nft_icon
0,06099
$4.081,21
4,98 sats
$0,0033
ordinals_nft_icon
49,8382
$3,33M
+1,13%
9
2.354
--
31
nft_brc20
BMB$
ordinals_nft_icon
0,05216
$3.490,43
4 sats
$0,0026
ordinals_nft_icon
16,7756
$1,12M
+3,72%
24
896
+10,49%
32
nft_brc20
xDAO
ordinals_nft_icon
0,04233
$2.832,17
53,98 sats
$0,036
ordinals_nft_icon
11,3444
$759K
+1,13%
5
1.532
+1,99%
33
nft_brc20
PWIF
ordinals_nft_icon
0,04157
$2.781,31
7,44 sats
$0,0049
ordinals_nft_icon
1,5633
$104,59K
+25,4%
18
563
-0,53%
34
nft_brc20
merm
ordinals_nft_icon
0,04077
$2.728,3
0,1199 sats
$0,00008
ordinals_nft_icon
12,0024
$803,02K
+10,28%
13
2.062
--
35
nft_brc20
ligo
ordinals_nft_icon
0,03915
$2.619,49
0,0094 sats
$0,0000062
ordinals_nft_icon
94,0721
$6,29M
+5,62%
16
14.743
-0,08%
36
nft_brc20
igem
ordinals_nft_icon
0,0309
$2.067,8
0,44 sats
$0,00029
ordinals_nft_icon
0,4402
$29,45K
+20,26%
7
607
--
37
nft_brc20
MTMT
ordinals_nft_icon
0,02958
$1.979,39
94 sats
$0,062
ordinals_nft_icon
79,0205
$5,28M
-2,5%
6
965
-0,42%
38
nft_brc20
MMSS
ordinals_nft_icon
0,02895
$1.936,9
150 sats
$0,1
ordinals_nft_icon
31,5241
$2,1M
+4,62%
9
5.508
-0,06%
39
nft_brc20
cows
ordinals_nft_icon
0,02848
$1.905,6
55.665 sats
$37,24
ordinals_nft_icon
5,5707
$372,71K
+51,65%
19
3.294
-1,23%
40
nft_brc20
XBTCX
ordinals_nft_icon
0,02777
$1.858,36
0,00008699 sats
$0,000000058
ordinals_nft_icon
1,8279
$122,29K
+75,95%
7
634
+0,31%
41
nft_brc20
Bear
ordinals_nft_icon
0,02576
$1.723,79
92 sats
$0,061
ordinals_nft_icon
9,207
$616K
+3,38%
6
4.742
-0,05%
42
nft_brc20
MXRC
ordinals_nft_icon
0,02125
$1.422,23
4,5 sats
$0,003
ordinals_nft_icon
4,5034
$301,3K
-1,07%
17
8.760
+0,01%
43
nft_brc20
W☮
ordinals_nft_icon
0,02065
$1.382,2
2,19 sats
$0,0014
ordinals_nft_icon
17,0438
$1,14M
+23,04%
5
1.932
-0,21%
44
nft_brc20
domo
ordinals_nft_icon
0,01834
$1.227,44
200 sats
$0,13
ordinals_nft_icon
42,0322
$2,81M
-3,23%
5
2.174
-0,19%
45
nft_brc20
auto
ordinals_nft_icon
0,0176
$1.178,02
4,36 sats
$0,0029
ordinals_nft_icon
0,7922
$53K
+52,04%
10
456
+0,44%
46
nft_brc20
DDMI
ordinals_nft_icon
0,01611
$1.077,97
0,000011 sats
$0,000000007359
ordinals_nft_icon
2,3117
$154,66K
+11,24%
21
3.213
-0,38%
47
nft_brc20
$BMP
ordinals_nft_icon
0,008686
$581,15
2,9 sats
$0,0019
ordinals_nft_icon
29,0222
$1,94M
+1,13%
6
9.392
--
48
nft_brc20
1brc
ordinals_nft_icon
0,006549
$438,21
250.000.000 sats
$167.263
ordinals_nft_icon
2,5019
$167,39K
-9,52%
6
2.245
-0,18%