Runes
Trung tâm đa nhiệm để giao dịch và etch Runes
Khám phá Runes trên Thị trường Web3 của OKX.
Token yêu thích
Nổi bật
Tất cả
Đang đúc
24h
Token
Khối lượng
updown
Giá
updown
Vốn hóa thị trường
updown
Thay đổi
updown
Doanh số
updown
Người nắm giữ
updown
first
nft_brc20
RUNES•X•BITCOIN
ordinals_nft_icon
7,7602
$520.023,47
0,1364 sats
$0,000091
ordinals_nft_icon
297,6209
$19,94M
+11,51%
526
108.469
-4,28%
second
nft_brc20
DOG•GO•TO•THE•MOON
ordinals_nft_icon
6,4034
$429.102,19
4,1247 sats
$0,0027
ordinals_nft_icon
4.131,53
$276,85M
+8,77%
246
70.092
-20,47%
third
nft_brc20
SATOSHI•RUNE•TITAN
ordinals_nft_icon
3,3763
$226.251,7
2.804,84 sats
$1,87
ordinals_nft_icon
563,4143
$37,75M
+11,61%
711
26.185
-12,11%
4
nft_brc20
PI•NETWORK•RUNE
ordinals_nft_icon
1,8526
$124.149,24
0,00000093 sats
$0,000000000629
ordinals_nft_icon
28,8374
$1,93M
+0,18%
87
1.004
-12,32%
5
nft_brc20
PEPE•GO•TO•THE•SUN
ordinals_nft_icon
1,3562
$90.881,33
23,8975 sats
$0,016
ordinals_nft_icon
504.798,81
$33,82B
+303,32%
56
476
+15,17%
6
nft_brc20
DECENTRALIZED
ordinals_nft_icon
1,0575
$70.867,27
3,1248 sats
$0,002
ordinals_nft_icon
659,3933
$44,18M
+21,9%
72
44.328
-11,35%
7
nft_brc20
FUNNY•FISH•MASK
ordinals_nft_icon
0,828
$55.489,56
0,003144 sats
$0,0000021
ordinals_nft_icon
31,4998
$2,11M
-2,03%
259
5.828
-33,59%
8
nft_brc20
NICOLAS•PI•RUNES
ordinals_nft_icon
0,5931
$39.744,65
0,3694 sats
$0,00024
ordinals_nft_icon
40,3338
$2,7M
+1,12%
319
3.336
-20,04%
9
nft_brc20
UNCOMMON•GOODS
ordinals_nft_icon
0,3199
$21.439,5
1.250,38 sats
$0,83
ordinals_nft_icon
31,7817
$2,12M
+3,69%
98
27.360
-25,52%
10
nft_brc20
BTC•RUNES•UP•UP•UP
ordinals_nft_icon
0,2408
$16.139,18
0,2999 sats
$0,0002
ordinals_nft_icon
6,3102
$422,85K
-98,88%
44
356
-3,54%
11
nft_brc20
RSIC•GENESIS•RUNE
ordinals_nft_icon
0,2257
$15.124,99
13,3993 sats
$0,0089
ordinals_nft_icon
2.818,45
$188,86M
+10,06%
54
89.549
-36,1%
12
nft_brc20
LOBO•THE•WOLF•PUP
ordinals_nft_icon
0,2011
$13.476,01
0,9949 sats
$0,00066
ordinals_nft_icon
210,3328
$14,09M
+28,31%
91
65.810
-17,78%
13
nft_brc20
COWS•TO•THE•MOON
ordinals_nft_icon
0,1829
$12.256,67
0,005199 sats
$0,0000034
ordinals_nft_icon
52,0824
$3,49M
+5,29%
15
3.327
-0,87%
14
nft_brc20
HONEY•BADGER•COIN
ordinals_nft_icon
0,155
$10.389,78
0,00000917 sats
$0,000000006151
ordinals_nft_icon
91,9454
$6,16M
+60,25%
117
40.036
-4,51%
15
nft_brc20
SATOSHI•NAKAMOTOM
ordinals_nft_icon
0,1477
$9.904,01
28,997 sats
$0,019
ordinals_nft_icon
6.099,68
$408,74M
+1,25%
8
327
-3,36%
16
nft_brc20
SATOSHI•NAKAMOTO
ordinals_nft_icon
0,1294
$8.676,19
1.999,79 sats
$1,34
ordinals_nft_icon
420,6656
$28,18M
+10,97%
34
18.656
-48,06%
17
nft_brc20
PUPS•WORLD•PEACE
ordinals_nft_icon
0,07886
$5.284,89
297,4352 sats
$0,19
ordinals_nft_icon
2.979,21
$199,63M
-10,25%
11
3.304
-23,09%
18
nft_brc20
GOB•IS•GOB•IS•GOB
ordinals_nft_icon
0,04691
$3.143,61
6,7496 sats
$0,0045
ordinals_nft_icon
105,1664
$7,04M
+6,76%
46
45.891
-4,7%
19
nft_brc20
RUNE•ALPHA•COOK
ordinals_nft_icon
0,0304
$2.037,32
27,8971 sats
$0,018
ordinals_nft_icon
55,5922
$3,72M
-8,88%
11
11.069
-8,87%
20
nft_brc20
SUPER•MARIO•COIN
ordinals_nft_icon
0,02522
$1.690,51
0,001398 sats
$0,00000093
ordinals_nft_icon
2,053
$137,57K
-16,13%
41
6.944
-9,64%
21
nft_brc20
HOPE•YOU•GET•RICH
ordinals_nft_icon
0,02091
$1.401,3
0,1699 sats
$0,00011
ordinals_nft_icon
13,7914
$924,17K
-8,71%
59
931
-44,16%
22
nft_brc20
ART•IS•THE•TICKER
ordinals_nft_icon
0,02021
$1.354,89
57,4972 sats
$0,038
ordinals_nft_icon
12,0941
$810,43K
+20,01%
8
949
-45,69%
23
nft_brc20
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
ordinals_nft_icon
0,01716
$1.150,16
30.747,97 sats
$20,6
ordinals_nft_icon
34.220,25
$2,29B
+1,06%
63
22.687
-49,23%
24
nft_brc20
BAMK•OF•NAKAMOTO•DOLLAR
ordinals_nft_icon
0,01327
$889,35
2,9873 sats
$0,002
ordinals_nft_icon
628,3692
$42,1M
+7,62%
7
799
-52,65%
25
nft_brc20
EPIC•EPIC•EPIC•EPIC
ordinals_nft_icon
0,01021
$684,34
63,9464 sats
$0,042
ordinals_nft_icon
640,5134
$42,92M
+19%
7
4.030
-45,4%
26
nft_brc20
KING•POWER•RUNE
ordinals_nft_icon
0,008895
$596,06
4.879,5 sats
$3,26
ordinals_nft_icon
5,2761
$353,55K
-7,11%
21
1.529
+3,04%
27
nft_brc20
SSSSS•BTC•SSSSS
ordinals_nft_icon
0,008313
$557,08
5,9893 sats
$0,004
ordinals_nft_icon
120,0256
$8,04M
+21,3%
5
325
-18,97%
28
nft_brc20
PEPE•WIT•HONKERS
ordinals_nft_icon
0,007336
$491,62
0,08299 sats
$0,000055
ordinals_nft_icon
5,2867
$354,26K
-10,13%
9
5.120
-48,82%
29
nft_brc20
APE•SEASON•COIN
ordinals_nft_icon
0,007058
$472,96
2,0988 sats
$0,0014
ordinals_nft_icon
2,1023
$140,87K
+14,85%
18
1.417
-34,76%
30
nft_brc20
ORDINALS•ARE•DEAD
ordinals_nft_icon
0,006937
$464,89
5,2897 sats
$0,0035
ordinals_nft_icon
23,5457
$1,57M
+3,68%
22
5.793
-49,56%
31
nft_brc20
DONT•GET•FROGGY
ordinals_nft_icon
0,005911
$396,11
0,00000003 sats
$0,000000000026
ordinals_nft_icon
0,8012
$53,69K
+1,25%
19
394
-42,62%
32
nft_brc20
KEY•TO•VALHALLA
ordinals_nft_icon
0,003458
$231,75
0,08699 sats
$0,000058
ordinals_nft_icon
5,1472
$344,92K
-41,28%
8
1.635
-12,17%
33
nft_brc20
DOPE•ASS•TICKER
ordinals_nft_icon
0,002851
$191,05
0,04699 sats
$0,000031
ordinals_nft_icon
9,8856
$662,44K
+5,75%
12
7.588
-45,63%
34
nft_brc20
SATOSHI•NAKAMOTO•INU
ordinals_nft_icon
0,0022
$147,42
0,00000004 sats
$0,000000000033
ordinals_nft_icon
10,5166
$704,72K
+1,25%
5
2.600
-43,07%
35
nft_brc20
ARTIFICIAL•INTELLIGENCE
ordinals_nft_icon
0,002047
$137,2
3,3098 sats
$0,0022
ordinals_nft_icon
3,3152
$222,15K
-6,91%
6
1.222
-41,75%
36
nft_brc20
RUNNING•BITCOIN
ordinals_nft_icon
0,001156
$77,49
0,03567 sats
$0,000023
ordinals_nft_icon
7,5036
$502,82K
+33,77%
12
2.176
-41,69%
37
nft_brc20
THE•GOD•OF•BITCOIN
ordinals_nft_icon
0,001083
$72,57
0,01899 sats
$0,000012
ordinals_nft_icon
3,9963
$267,79K
+20,23%
8
9.564
-18,88%
38
nft_brc20
MEMEPOOL•SPACE
ordinals_nft_icon
0,0009035
$60,55
0,1889 sats
$0,00012
ordinals_nft_icon
3,9752
$266,38K
+3,42%
7
6.410
-45,18%
39
nft_brc20
HODL•DIAMOND•DICK
ordinals_nft_icon
0,000869
$58,23
0,6349 sats
$0,00042
ordinals_nft_icon
6,36
$426,19K
+7,15%
6
6.213
-48,3%
40
nft_brc20
PEPETOSHI•NAKAMOTO
ordinals_nft_icon
0,0004374
$29,31
0,1399 sats
$0,000093
ordinals_nft_icon
5,8989
$395,29K
-7,07%
8
3.526
-40,64%