Giao dịch thông minh.

Dẫn đầu xu hướng

Trở thành Thương nhân Siêu cấp ngay hôm nay!

Quyền lợi của Thương nhân
Ngoài việc giúp bạn được hưởng Miễn phí từ giao dịch P2P, chúng tôi cũng cung cấp rất nhiều quyền lợi cho Thương nhân
USD
USD
Cơ bản
Trải nghiệm tất cả tính năng cơ bản của chúng tôi
 • Có thể đăng quảng cáo mua và bán

 • Giao dịch lên tới 10.000 USD cho mỗi quảng cáo

 • Tối đa 5 lệnh đang chờ xử lý

Siêu đẳng
Khám phá thêm tính năng và quyền lợi
https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/231/0CDE7226DE79A95C.png
 • Có thể đăng quảng cáo mua và bán

 • Giao dịch lên tới 100.000 USD cho mỗi quảng cáo

 • Tối đa 15 lệnh đang chờ xử lý

 • Giúp tăng độ bao phủ và xếp hạng tốt hơn cho quảng cáo của bạn

Kim cương
Trải nghiệm tất cả tính năng và quyền lợi
https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/231/85018F0ACA434E97.png
 • Có thể đăng quảng cáo mua và bán

 • Giao dịch lên tới 150.000 USD cho mỗi quảng cáo

 • Tối đa 20 lệnh đang chờ xử lý

 • Giúp tăng độ bao phủ và xếp hạng tốt hơn cho quảng cáo của bạn

 • Hỗ trợ khách hàng có ưu tiên cao

So sánh các quyền lợi chính
Cơ bản
Siêu đẳng
Kim cương
Tính năng cơ bản
Đăng quảng cáo bán
Đăng quảng cáo mua
Ưu tiên xếp hạng quảng cáo
Hỗ trợ khách hàng
Cơ bản
Mức ưu tiên
Truy cập riêng
Tính năng nâng cao
Bảng thông tin Thương nhân
Giao dịch lô lớn
Sắp ra mắt
Quảng cáo yêu cầu xác minh
Quan trọng
Hạn mức giao dịch
Số lượng quảng cáo mua cho mỗi loại tiền tệ/tiền mã hóa
2
2
5
Số lượng quảng cáo bán cho mỗi loại tiền tệ/tiền mã hóa
2
2
5
Số tiền tối đa cho mỗi quảng cáo
$ 10.000
$ 100.000
$ 150.000
Số lượng lệnh đang chờ xử lý cho mỗi quảng cáo
5
15
20
Tổng số lệnh đang chờ xử lý
5
15
50
Số lượng khiếu nại chờ giải quyết bạn có thể gửi
10
15
30
Trở thành Thương nhân Siêu cấp và giao dịch ưu việt hơn