GOB•IS•GOB•IS•GOB

GOB•IS•GOB•IS•GOB
ID Rune:840001:1

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.555.555.555
nft_ordinals8,6255
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,3022
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals178,6765
Vốn hóa thị trường
11 sats
Giá sàn
3.859
Doanh số
43.189
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#904431
ordinals-price
82.444
 
11sats/◨
$0,0072
0,009068 BTC
$596,66
#866785
ordinals-price
180.000
 
11,4sats/◨
$0,0075
0,02052 BTC
$1.350,07
#899154
ordinals-price
10.000
 
11,4sats/◨
$0,0075
0,00114 BTC
$75
#862554
ordinals-price
199.000
 
11,45sats/◨
$0,0075
0,02278 BTC
$1.499,12
#866008
ordinals-price
10.000
 
11,6sats/◨
$0,0076
0,00116 BTC
$76,31
#876967
ordinals-price
10.000
 
11,95sats/◨
$0,0078
0,001195 BTC
$78,62
#821181
ordinals-price
57.667
 
12sats/◨
$0,0078
0,00692 BTC
$455,29
#865034
ordinals-price
10.000
 
12sats/◨
$0,0078
0,0012 BTC
$78,95
#865596
ordinals-price
7.777
 
12sats/◨
$0,0078
0,0009332 BTC
$61,4
#888995
ordinals-price
10.000
 
12sats/◨
$0,0078
0,0012 BTC
$78,95
#891477
ordinals-price
10.000
 
12sats/◨
$0,0078
0,0012 BTC
$78,95
#899173
ordinals-price
10.000
 
12,2sats/◨
$0,008
0,00122 BTC
$80,26
#893528
ordinals-price
10.000
 
12,21sats/◨
$0,008
0,001221 BTC
$80,33
#891969
ordinals-price
10.000
 
12,25sats/◨
$0,008
0,001225 BTC
$80,59
#888527
ordinals-price
10.000
 
12,71sats/◨
$0,0083
0,001271 BTC
$83,62
#818591
ordinals-price
10.000
 
12,75sats/◨
$0,0083
0,001275 BTC
$83,88
#818593
ordinals-price
10.000
 
12,75sats/◨
$0,0083
0,001275 BTC
$83,88
#820129
ordinals-price
10.000
 
12,75sats/◨
$0,0083
0,001275 BTC
$83,88
#864449
ordinals-price
10.000
 
12,75sats/◨
$0,0083
0,001275 BTC
$83,88
#864460
ordinals-price
10.000
 
12,75sats/◨
$0,0083
0,001275 BTC
$83,88
#864464
ordinals-price
10.000
 
12,75sats/◨
$0,0083
0,001275 BTC
$83,88
#864465
ordinals-price
10.000
 
12,75sats/◨
$0,0083
0,001275 BTC
$83,88
#864467
ordinals-price
10.000
 
12,75sats/◨
$0,0083
0,001275 BTC
$83,88
#822267
ordinals-price
10.000
 
12,809sats/◨
$0,0084
0,00128 BTC
$84,27