RSIC•GENESIS•RUNE

RSIC•GENESIS•RUNE
ID Rune:840000:28
tickerBộ sưu tập Pre-Runes

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000.000
nft_ordinals171,043
Tổng khối lượng
nft_ordinals3,1326
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals2.474,63
Vốn hóa thị trường
11,7 sats
Giá sàn
15.369
Doanh số
82.049
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#867471
ordinals-price
3.360
 
11,7sats/⧈
$0,0076
0,0003931 BTC
$25,86
#867472
ordinals-price
3.360
 
11,7sats/⧈
$0,0076
0,0003931 BTC
$25,86
#867474
ordinals-price
3.360
 
11,7sats/⧈
$0,0076
0,0003931 BTC
$25,86
#867495
ordinals-price
2.100
 
11,7sats/⧈
$0,0076
0,0002457 BTC
$16,16
#865880
ordinals-price
3.360
 
11,79sats/⧈
$0,0077
0,0003961 BTC
$26,06
#865881
ordinals-price
3.333
 
11,79sats/⧈
$0,0077
0,0003929 BTC
$25,85
#865882
ordinals-price
3.780
 
11,79sats/⧈
$0,0077
0,0004456 BTC
$29,32
#865574
ordinals-price
210.000
 
11,8sats/⧈
$0,0077
0,02478 BTC
$1.630,31
#865575
ordinals-price
42.000
 
11,8sats/⧈
$0,0077
0,004956 BTC
$326,06
#865276
ordinals-price
3.780
 
11,9sats/⧈
$0,0078
0,0004498 BTC
$29,59
#865269
ordinals-price
8.400
 
12,13sats/⧈
$0,0079
0,001018 BTC
$67,03
#865000
ordinals-price
126.000
 
12,14sats/⧈
$0,0079
0,01529 BTC
$1.006,37
#864901
ordinals-price
840
 
12,15sats/⧈
$0,0079
0,000102 BTC
$6,71
#864902
ordinals-price
50.219
 
12,15sats/⧈
$0,0079
0,006101 BTC
$401,43
#864903
ordinals-price
35.700
 
12,15sats/⧈
$0,0079
0,004337 BTC
$285,37
#864904
ordinals-price
18.900
 
12,15sats/⧈
$0,0079
0,002296 BTC
$151,08
#864905
ordinals-price
8.400
 
12,15sats/⧈
$0,0079
0,00102 BTC
$67,14
#864906
ordinals-price
151.640
 
12,15sats/⧈
$0,0079
0,01842 BTC
$1.212,16
#864907
ordinals-price
155.596
 
12,15sats/⧈
$0,0079
0,0189 BTC
$1.243,78
#864943
ordinals-price
21.000
 
12,15sats/⧈
$0,0079
0,002551 BTC
$167,86
#822314
ordinals-price
3.360
 
13,3sats/⧈
$0,0087
0,0004468 BTC
$29,4
#839818
ordinals-price
6.300
 
13,5sats/⧈
$0,0088
0,0008505 BTC
$55,95
#861004
ordinals-price
3.780
 
13,5sats/⧈
$0,0088
0,0005103 BTC
$33,57
#862538
ordinals-price
105.107
 
13,9sats/⧈
$0,0091
0,0146 BTC
$961,2